Merhaba, Ben Mustafa ÇETİN. Amacım Office Uygulamaları özellikle Excel’de daha hızlı çalışmanıza yardımcı olacak yöntemleri sizlerle paylaşmak. 

12 Yıldır Microsoft Office Eğitim ve Danışmanlığı yapıyorum.

İletişim

Microsoft Access (No VBA)

Access No VBA Eğitim İçeriği
|| İçerik

Bu yazı serisinde Microsoft Access Programı mümkün olduğunca az hatta hiç kod yazmadan örnek bir program yazmayı aynı zamanda Access kavramlarını anlatan eğitim serisinin içeriklerini paylaşıyorum.

Bundan sonraki makalelerde aşağıda belirtilen içerikler için ayrı makale yazılarak Access ile ilgili merak edilen tüm konulara değinmeyi hedefliyorum.

Meraklıları ilgilisini çekenler takipte kalsın.


1. TEMEL BİLGİLER ve TABLOLAR

 • Access Programı Nedir? Nasıl Kullanılır?
 • Veri tabanı Nedir?
 • Access Sekmeleri ve Bölümleri
 • Veri tabanında Tablonun Önemi

2. EĞİTİMDEKİ PROJE VE HAZIRLIK AŞAMALARI

 • Eğitim Projemizin Konusu
 • Giyim Mağaza Sahibinin Programdan Beklentileri
  • Projede sadece istenileni yaparsanız ne olur
  • Mağazada olan biten her şeyi inceleyin
  • Proje tespiti Access Diline Çevirme
 • Proje Tespit Süreci
 • Projedeki Ekranlar
 • Database Yapısı

3. TABLO OLUŞTURMAK

 • Tablo Tasarım Görünümü
 • Nesne İsimlendirme
 • Tasarım ve Görünüm Bölümleri
 • Tabloya Alan (Kolonlar ) Ekleme
 • Veri Sayfası görünümünde Öğrenci Kayıt Girme
 • Tabloya Sonradan Yeni Alan Ekleme
 • Projemizdeki Diğer Tabloları Oluşturun

4. ALANLAR ve ÖZELLİKLERİ

 • Metin
  • Alan Boyutu
  • Biçim
  • Giriş Maskesi
  • Resim Yazısı
  • Varsayılan Değer
  • Geçerlilik Kuralı
  • Geçerlilik Metni
  • Gerekli
  • Sıralı
  • Unicode Sıkıştırma
 • Not
  • Metin Biçimi
  • Ynlızca Ekle
 • Sayı
  • Alan Boyutu
  • Biçim
 • Tarih Saat
  • Biçim
  • Tarih Seçiciyi Göster
 • Ondalık Sayı
  • Alan Boyutu
  • Uzun Tam Sayı
  • Çoğalma Kimliği
 • Evet/Hayır
  • Biçim
 • OLE Nesnesi
 • Ek
 • Köprü
 • Hesaplanmış Alan

5. TABLOLAR ARASI İLİŞKİLER

 • Projedeki Tabloları Oluşturma
 • Tablodaki Verilerin Birbirleri ile İlişkileri
  • Müşteri Tablosu
  • Satış Tablosu
 • Tablolar Arası İlişkiler
  • Birinci Yöntem – Veritabanı Araçları – İlişkiler
   • İlişkileri Düzenle
   • Tablo Sorgu
   • İlişkili Tablo/Sorgu
   • Bilgi Tutarlılığını Zorla
   • İlişki Alanları Art arda Güncelleştir
   • İlişkili Alanları Art Arda Sil
   • Birleştirme Türü Özellikleri
  • İkinci Yöntem – Arama Sihirbazı
   • Önceki İlişkilendirmeyi İptal Et
   • Arama Sihirbazı ile İlişkilendirme
   • Test Et
 • Projedeki Diğer İlişkili Alanlar

6. EXCELDEN ACCESS VERI AKTARMA

7. SORGULAR

SEÇME SORGULARI VE AND OR OPERATÖRLERİ

 • Sorgu Tasarım Sekmesi
  • Sonuçlar
   • SQL Görünümü & SQL Nedir?
   • Çalıştır
  • Sorgu Türü
  • Sorgu Ayarları
  • Göster/Gizle
 • Sorgu Ekranı & Alanları
  • Alan
  • Tablo
  • Sırala
  • Göster
  • Ölçüt
  • Veya
 • Seç Sorgu Türü Örnekleri
  • Yaşı 40’dan büyük Müşteri Listesi
  • Yaşı 40’dan büyük Sadık Müşteri Listesi
 • AND ve OR Operatör Örnekleri
  • OR Operatörü : 40 Yaşı ve Sadık Müşteri Listesi
  • AND Operatörü : Yaşı 30 ile 40 arasında olan Müşteriler
  • OR Operatörü : Müşterinin adı Ahmet veya Mehmet olanların Listesi
   • 1. Yöntem : Ahmet OR Mehmet
   • 2. Yöntem : Ölçüt – Veya ile
 • NOT Operatörü (Sorguda olumsuz Koşul Kullanma)
 • Çeşitli Sorgu Örnekleri
 • Sorguda Alanların Sıralanması

TABLO YAP ve EKLE SORGULARI

 • Tablo Yap Sorgu Türü
 • Ekle Sorgu Türü

GÜNCELLEŞTİR ve SİL SORGULARI

 • Güncelleştirme
 • Silme

HESAPLANMIŞ ALANLARI (İFADE OLUŞTURUCUSU)

 • Tabloda Boş Kolonu hesaplanmış alan ile doldurmak
 • Sorguda hesaplanmış alan ile yeni kolon eklemek
 • Hesaplanmış alanda Kolon birleştirme
  • Ad Soyadı Birleştirme
  • Veriye Sabit Metin Ekleme

HAZIR SORGU SİHİRBAZI

 • Basit Sorgu Sihirbazı
 • Çapraz Sorgu Sihirbazı
 • Yinelenenleri Bulma Sorgu Sihirbazı
 • Eşleşmeyenleri Bulma Sorgu Sihirbazı

MATEMATİKSEL İŞLEMLER ve TOPLAMLAR

 • GroupBy (Gruplama) İşlemi ile Sorgular
  • Sorguda Gruplayarak Toplamların alınması
  • Soruda Verileri Sayma İşlemi
 • Access Türkçede Topla Fonksiyonu Çalışmıyor Yerine SUM kullanılmalı
 • Access Kolonlar Arası Hesaplama İşlemi
 • NZ Komutu
 • IFF Komutu

TARİH SORGULARI

 • Basit Tarih Filtreleme Sorgusu – Tarihteki Ocak Aylarını Listele
 • Tarih ve Sayı Hesaplaması (Kaç Gün Geçti)
 • İki Tarih arası Sorgu
 • Between kullanarak iki tarih arası Sorgu
 • Dedadiff Formülü ile Örnekler
 • Tarih ile ilgili diğer koşul örnekleri

KULLANICIDAN VERİ ALMA (PARAMETRE SORGULARI)

 • Seçme Sorgularında Kullanıcılardan Veri Alma
  • Ürün Kimliği Değerini Girerek Veri Çağırma
  • Ürün Adını Girerek Eşleşen Katırları Listele
  • Ürün adedi değerini Girerek Büyük değerleri Getirme
 • Güncelleme Sorgusunda Kullanıcıdan Veri Alma
  • Örnek Girile değeri %10 artırma
 • Silme Sorgusunda Kullanıcıdan Veri Alma
 • Koşullarda Joker Karakter Kullanma
  • Arama Sorgusu Yapmak
  • T İle başlayan Ürünleri Listele
  • Son harfi t ile bitenleri Getirme

8. FORMLAR

FORM TEMELLERİ

 • Form Oluşturma
  • Tablo Seçili iken
  • Form Tasarımı esnasında
  • Boş Form ile
  • Form Sihirbazı ile
 • Form Görünümleri
  • Form
  • Düzen
  • Tasarım
  • Form ile Tablo arasındaki bağlar
 • Form Tasarlamak için Kullanılak Office Sekmeleri
  • Tasarım Sekmesi
  • Düzenle Sekmesi
  • Denetimler Bölümü (Buton, Combobox vs.)
  • Biçim Sekmesi

FORM TASARLAMA

 • Metin Kutusu Ekle
 • Onay Kutusu Ekle
 • Buton Ekle
 • Gezinti Bölmesi İptal ederek yerine Gezinti Düğmeleri Ekle
  • Gezinti Butonları Oluşturmak
  • Gezinti Bölmesini İptal Etmek

ALT FORM

 • Boş formu Tabloya Bağlama
 • Tablodaki Alanları Boş Forma Ekleme (Alan Listesi)
 • Tasarımı Sekmeli Yapma
 • Formu Sürekli Form Çevirme
 • Hazırlanan Alt Formu Ana Forma Ekleme
 • Alt Formda Açılır Liste (Combobox) olarak Göstermek

9. RAPORLAR

TEMEL BİLGİLER

 • Rapor Ne İşe Yarar
 • Rapor Görünüm Çeşitleri
 • Rapor Sihirbazı ile Rapor Oluşturma
 • Rapor Tasarımı
 • Boş Raporda Manuel Tasarım Yapmak
  • Rapor Ön Tasarımındaki ilk adım
  • Sayfa Üst Bilgide Manuel Başlıklar
  • Raporla Tabloyu İlişkilendirmek
  • Metin Kutusu ile tablo alanlarını ilişkilendirme
  • Başlık Ekleme
  • Tarih Saat Ekleme
  • Sayısal Alanları Toplamak
  • Rapor Bölümünün Sayfa Yapısı
  1.  

ALT RAPOR – RAPOR SİHİRBAZI İLE

RAPORDA HESAPLAMA – AY BAZLI RAPOR

 • Gruplu Sorgu Oluşturma
  • Tarihten Ay Değerini Almak
  • Sayısal Ay değerinden Metinsel Ay Değeri Almak
 • Metinsel Ay Bazlı Rapor Oluşturma
 • Raporun Görsel Tasarımı
 • Rapora Toplam Alanı Eklemek

RAPOR ETİKET VE BARKOD

 • Etiket Nedir?
 • Etiket Oluşturmada Kavramlar
  • Etiket Türü
  • Boyutlar
  • Etiket Sayısı
 • Etiket Raporu Oluşturmak
 • Rapor Etiketine Barkod Uygulamak

10. MAKROLAR

11.MODÜLLER

 • Açılışta Paket Program gibi Açılması
 • Rakamı Yazıya Çevirme