DOKUMANISTAN

Microsoft Access (No VBA)

Temel Veri Tabanı Bilgisi, Tablolar Arası İlişkiler, Form ve Rapor Tasarımlarını konularını bir senaryo üzerinden anlatılan ve VBA Kodu kullanmadan anlaşılabilir bir Access Eğitim içeriğidir

Access Eğitimi
Access Temel Bilgiler ve Tablolar #1
Access Eğitimi
Access Projesi Hazırlık Aşamaları #2
Access Eğitimi
Microsoft Access Tablo Oluşturma #3
Access Eğitimi
Access Tablo Oluşturmada Arayüz ve Kavramlar #4
Access Eğitimi
Access Tablo Alan Özellikleri #5
Access Eğitimi
Access Metin Veri Türü Alan Özellikleri #6
Access Eğitimi
Access Tablolar Arası İlişkiler Detaylı Anlatımı #7
Access Eğitimi
Excelde Access Tablo Veri Aktarımı Yapmak #8
Access Eğitimi
Access Sorgu Çeşitleri #9
Access Eğitimi
Access Seç Sorgu Türü Örnekleri #10
Access Eğitimi
Access Tablo Yapma Sorgusu #11
Access Eğitimi
Access Ekle Sorgusu #12
Access Eğitimi
Access Güncelleştirme Sorgusu #13
Access Eğitimi
Access Silme Sorgusu #14
Access Eğitimi
Accesste Hesaplanmış Alanlar İfade Oluşturucusu #15
Access Eğitimi
Access Basit Sorgu Sihirbazı #16
Access Eğitimi
Access Çapraz Sorgu Sihirbazı #17
Access Eğitimi
Access Yinelenenleri Bulma Sorgu Sihirbazı #18
Access Eğitimi
Access Eşleşmeyenleri Bulma Sorgu Sihirbazı #19
Access Eğitimi
Access Matematiksel İşlemler ve Toplamlar #20
Access Eğitimi
Microsoft Access Tarih Sorguları #21
Access Eğitimi
Access Seçme Sorgusunda Kullanıcıdan Veri Alma #22
Access Eğitimi
Access Güncelleme Sorgusunda Kullanıcıdan Veri Alma #23
Access Eğitimi
Access Silme Sorgusunda Kullanıcıdan Veri Alma #24
Access Eğitimi
Access Koşullarda Joker Karakter Kullanma #25
Access Eğitimi
Access Formlar Temel Bilgiler #26
Access Eğitimi
Form Tasarlamak için Kullanılan Office Sekmeleri #27
Access Eğitimi
Access Alt Form Tasarlama #29
Access Eğitimi
Access Form Tasarlama #28
Access Eğitimi
Access Rapor Temel Bilgiler #30
Access Eğitimi
Boş Rapor ile Tasarım Yaparak Rapor Oluşturma #31
Access Eğitimi
Access Alt Rapor Oluşturma #32
Access Eğitimi
Access Ay Bazlı Rapor Oluşturma #33
Access Eğitimi
Access Raporlarda Barkod Etiket Yapımı #34
Access Eğitimi
Access Makro Kullanımı #35
Access Eğitimi
Access Türkçede Topla Fonksiyonu çalışmıyor. Yerine SUM kullanılmalı

Kurumsal Eğitimlerde Anlatılan Access (No VBA) İçeriğimiz

Bu yazı serisinde Microsoft Access Programı mümkün olduğunca az hatta hiç kod yazmadan örnek bir program yazmayı aynı zamanda Access kavramlarını anlatan eğitim serisinin içeriklerini paylaşıyorum.

Bundan sonraki makalelerde aşağıda belirtilen içerikler için ayrı makale yazılarak Access ile ilgili merak edilen tüm konulara değinmeyi hedefliyorum.

Meraklıları ilgilisini çekenler takipte kalsın.


Temel Bilgiler ve Tablolar #1

 • Access Programı Nedir? Nasıl Kullanılır?
 • Veri tabanı Nedir?
 • Access Sekmeleri ve Bölümleri
 • Veri tabanında Tablonun Önemi

 Makaleye Git >>

Eğitimdeki Yapılacak Proje ve Hazırlık Aşamaları #2

 • Eğitim Projemizin Konusu
 • Giyim Mağaza Sahibinin Programdan Beklentileri
  • Projede sadece istenileni yaparsanız ne olur
  • Mağazada olan biten her şeyi inceleyin
  • Proje tespiti Access Diline Çevirme
 • Proje Tespit Süreci
 • Projedeki Ekranlar
 • Database Yapısı

Makaleye Git >>

Access Tablo Oluşturmak #3

 • Tabloya Alan (Kolonlar ) Ekleme
 • Veri Sayfası görünümünde Öğrenci Kayıt Girme
 • Tabloya Sonradan Yeni Alan Ekleme
 • Projemizdeki Diğer Tabloları Oluşturun

Makaleye Git >>  

Access Tablo Oluşturmada Arayüz ve Kavramlar #4

 • Tablo Tasarım Görünümü
 • Nesne İsimlendirme
 • Tasarım ve Görünüm Bölümleri

Makaleye Git >>

Tablo Alanları ve Özellikleri #5

 • Not
 • Metin Biçimi
 • Yanlızca Ekle
 • Sayı
  • Alan Boyutu
  • Biçim
 • Tarih Saat
  • Biçim
  • Tarih Seçiciyi Göster
 • Ondalık Sayı
  • Alan Boyutu
  • Uzun Tam Sayı
  • Çoğalma Kimliği
 • Evet/Hayır
  • Biçim
 • OLE Nesnesi
 • Ek
 • Köprü
 • Hesaplanmış Alan

Makaleye Git >>> 

Metin Türü Alan ve Özellikleri #6

 • Metin
  • Alan Boyutu
  • Biçim
  • Giriş Maskesi
  • Resim Yazısı
  • Varsayılan Değer
  • Geçerlilik Kuralı
  • Geçerlilik Metni
  • Gerekli
  • Sıralı
  • Unicode Sıkıştırma

Makaleye Git >>>  

Tablolar Arası İlişkiler Detaylı Anlatımı #7

 • Projedeki Tabloları Oluşturma
 • Tablodaki Verilerin Birbirleri ile İlişkileri
  • Müşteri Tablosu
  • Satış Tablosu
 • Tablolar Arası İlişkiler
  • Birinci Yöntem – Veritabanı Araçları – İlişkiler
   • İlişkileri Düzenle
   • Tablo Sorgu
   • İlişkili Tablo/Sorgu
   • Bilgi Tutarlılığını Zorla
   • İlişki Alanları Art arda Güncelleştir
   • İlişkili Alanları Art Arda Sil
   • Birleştirme Türü Özellikleri
  • İkinci Yöntem – Arama Sihirbazı
   • Önceki İlişkilendirmeyi İptal Et
   • Arama Sihirbazı ile İlişkilendirme
   • Test Et
 • Projedeki Diğer İlişkili Alanlar

Makaleye Git >>>  

Excel’den Access’e Veri Aktarma #8

 • Dış Veri Al Sihirbazındaki Seçenekler
  • Kaynak verileri geçerli veri Tabanına yeni bir tabloya aktar
  • Bağlı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla
 • Elektronik Tablo İçeri Aktarma Sihirbazı
 • Birincil Anahtar Seçim Tercihleri
  • Access birincil anahtarı Eklesin
  • Birincil anahtarı ben seçeceğim.
  • Birincil Anahtarım olmasın
  • Veri İçeri Aktardıktan Sonra bir Sihirbazın tablomu çözümlemesini istiyorum
 • Veri Aktarma Sırasında İçeri Aktarma Hataları Tablosu Nedir?

Makaleye Git >>>

Sorgular (Sorgu Çeşitleri) #9

 • Sorgu Tasarım Sekmesi
  • Sonuçlar
   • SQL Görünümü & SQL Nedir?
   • Çalıştır
  • Sorgu Türü
  • Sorgu Ayarları
  • Göster/Gizle
 • Sorgu Ekranı & Alanları
  • Alan
  • Tablo
  • Sırala
  • Göster
  • Ölçüt
  • Veya

  Makaleye Git >>>  

Seçme Sorguları ve And & Or Operatörleri #10

 • Seç Sorgu Türü Örnekleri
  • Yaşı 40’dan büyük Müşteri Listesi
  • Yaşı 40’dan büyük Sadık Müşteri Listesi
 • AND ve OR Operatör Örnekleri
  • OR Operatörü : 40 Yaşı ve Sadık Müşteri Listesi
  • AND Operatörü : Yaşı 30 ile 40 arasında olan Müşteriler
  • OR Operatörü : Müşterinin adı Ahmet veya Mehmet olanların Listesi
   • 1. Yöntem : Ahmet OR Mehmet
   • 2. Yöntem : Ölçüt – Veya ile
 • NOT Operatörü (Sorguda olumsuz Koşul Kullanma)
 • Çeşitli Sorgu Örnekleri
 • Sorguda Alanların Sıralanması

Makaleye Git >>>

Access Tablo Yapma Sorgusu #11

 • Tablo Yapma Sorgu Türü
 • Tablo Yap işlemi sonrası Biçim kısımlarını Düzeltme
 • Sorguyu Güncellediğimizde Tablo Yap Tablosundaki Veri Değişir mi?

Makaleye Git >>>  

Ekle Sorgusu #12

Taslağı Hazırlandı  

Güncelleştirme Sorgusu #13

 • Birinci Adım – Güncelleştirme Öncesi Filtrreleme ve Veri Kontrolü
 • İkinci Adım – Güncelleştirme İşlemi

Taslağı Hazırlandı  

Silme Sorgusu #14

  Taslağı Hazırlandı  

Hesaplanmış Alanlar ( İfade Oluşturucusu ) #15

 • Tabloda Boş Kolonu hesaplanmış alan ile doldurmak
 • Sorguda hesaplanmış alan ile yeni kolon eklemek
 • Hesaplanmış alanda Kolon birleştirme
  • Ad Soyadı Birleştirme
  • Veriye Sabit Metin Ekleme

Taslağı Hazırlandı

Hazır Sorgu Sihirbazı Kullanımı

 • Basit Sorgu Sihirbazı #16
 • Çapraz Sorgu Sihirbazı #17
 • Yinelenenleri Bulma Sorgu Sihirbazı #18
 • Eşleşmeyenleri Bulma Sorgu Sihirbazı #19

Taslağı Hazırlandı

Matematiksel İşlemler ve Toplamlar #20

 • Verileri Gruplayarak Toplamını Almak
  Verileri Gruplayarak Sayma İşlemi
  Sorguda İki Kolonu Hesaplama İşlemi

Taslağı Hazırlandı

Tarih Sorguları #21

 • Ocak Ayındaki tarihleri listeleyelim.
 • Ürün tarihinden kaç gün geçtiğini hesaplayan Tarih Sorguları
 • İki tarih arası Tarih Sorguları
 • Between Kullanarak iki tarih arası sorgulama
 • Tarih ile İlgili Koşul Örnekleri

Taslağı Hazırlandı.

Kullanıcıdan Veri Alma (Parametre Sorguları) #22

 • Örnek-1 – Kullanıcıdan Ürün Kimliği değerini girerek kayıt Çağırma
 • Örnek-2 – Kullanıcıdan Ürün Adını Girdirerek Eşleşen Kayıtları Listeleme
 • Örnek-3 – Kullanıcıdan Ürün Adedi değerini girerek Girilen Değerden
 • Büyük ve Eşit Kayıtları Getirme

Taslağı Hazırlandı.

Access Güncelleme Sorgusunda Kullanıcıdan Veri Alma #23

Taslağı Hazırlandı.

Access Silme Sorgusunda Kullanıcıdan Veri Alma #24

Taslağı Hazırlandı.  

Access Koşullarda Joker Karakter Kullanma #25

 • Kullanıcıya arama Sorgusu Yapmak
 • Örnek – T ile başlayan Kitap Adlarını Listeleme
 • Örnek – 5 Karakterli isminin son harfi t ile biten kişileri listeleme
 • Joker Karakterlerle ilgili diğer örnekler Tablosu

Taslağı Hazırlandı.      

Formlar

 

Access Formlar Temel Bilgiler #26

 • Form Oluşturma Yöntemleri
  • Tablo Seçili iken Form Oluşturma
  • Form Tasarımı ile Form Oluşturma
  • Boş Form İle Form Oluşturma
  • Form Sihirbazı ile Form Oluşturma
 • Form Görünümleri
  • Form Görünümü
  • Düzen Görünümü
  • Tasarım Görünümü
 • Form ile Tablo arasındaki bağlar
  • Gezinti Bölmesi
  • Formdan Veri değiştirdiğimizde Tablodan da değişmektedir
  • Formda Yeni Kayıt Ekleyip Tabloda Kontrolünü sağlama

Taslağı Hazırlandı.    

Form Tasarlamak için Kullanılan Office Sekmeleri #27

 • Tasarım Sekmesi
 • Temalar, Renkler, Yazı Tipleri
 • Üst Bilgi Alt Bilgi
 • Araçlar
 • Düzenle Sekmesi
 • Biçim Sekmesi
 • Denetimler Bölümü – (Buton, Combobox vs.

Taslağı Hazırlandı.    

Access Alt Form Tasarlama #29

 • Boş Formu Formu Tabloya Bağlama
 • Tablodaki Alanları Boş Forma Ekleme (Alan Listesi)
 • Tasarımı Sekmeli Yapma
 • Formu Sürekli forma Çevirme
 • Hazırlanan Alt Formu Ana Forma Ekleme
 • Alt Formda Açılır Liste (Combobox) olarak Göstermek

Taslağı Hazırlandı.

 

 

Raporlar

 

Access Rapor Temel Bilgiler #30

 • Rapor Görünüm Çeşitleri
  • Rapor Görünümü
  • Düzen Görünümü
  • Tasarım Görünümü
  • Baskı Görünümü
 • Rapor Sihirbazı İle Rapor Oluşturma
 • Rapor Tasarımı

Taslağı Hazırlandı.

 

Boş Rapor ile Tasarım Yaparak Rapor Oluşturma #31

 • Rapor Ön Tasarımı İlk Adım
 • Rapor Sayfa Üst bilgisi alanındaki Başlıkları Manuel Ekleme
 • Raporla Tabloyu İlişkilendirmek
 • Rapor Ayrıntıda Metin Kutusu alanı ile tablo alanlarını İlişkilendirmek
 • Rapor Bölümüne Başlık Ekleme
 • Rapor Başlık Bölümüne Tarih ve Saat Ekleme
 • Rapora Sayfa Numarası Ekleme
 • Raporda Sayısal Alanı Toplamak
 • Rapor Kısmında Sayfa Yapısı

Taslağı Hazırlandı.

 

Access Alt Rapor Oluşturma #32

Taslağı Hazırlandı.

 

Access Ay Bazlı Rapor Oluşturma #33

 • Rapor için Ay bazlı Gruplanmış Rapor Oluşturma
  • Tarih’den Ay Değerini Almak
  • Sayısal Ay Numarasından Metinsel Ay Değerini Almak
 • Metinsel olarak Ay bazlı Rapor Oluşturma
  • Sorguyu Rapora Bağla ve Alanları Rapora Ekle
 • Raporun Görsel Tasarımı
  • Form Üzerinden Ay alanındaki Sayıları Metine Çevirme
 • Rapora Toplam Alanı Eklemek

Taslağı Hazırlandı.

 

Access Raporlarda Barkod Etiket Yapımı #34

 • Etiket Yapımı Nedir
 • Etiket Oluştururken kullanılan Bazı Kavramlar
  • Etiket Türü
   • Sayfa Besleme
   • Sürekli
  • Boyutlar
  • Etiket Sayısı
 • Etiket Raporu Oluşturmak
 • Rapor Etiketine Barkod Uygulamak

Taslağı Hazırlandı.

 

Access Makro Kullanımı #35

 • Access’deki Olay Nedir?
  • Form Sayfası Olayları
  • Rapor Sayfası Olayları
  • Form ve Rapor Denetimlerdeki Olaylar
 • Access Makro Örnekleri
  • Access Açıldığında Makro Oluşturmak
  • GeçiciDeğişkenBelirle Makrosu ile Formdan Rapora değer gönder
   • Rapor Kısmı
   • Sorgu Kısmı