DOKUMANISTAN

Temel SQL Eğitimi

Eğitim Süresi : 12 Saat / 2 Gün

Eğitim İçeriği

 • Temel SQL Sunum

  • Veritabanı (Database) Nedir?
   • Nelerden Oluşur?
   • Veritabanı Sunucu Nedir?
   • VeriTabanı Veri Tipleri
  • SQL Nedir?
  • En Temel SQL Komutları
  • SQL Veri Tipleri
  • Yerleşik SQL Fonksiyonları
  • SQL Anlatım Senaryonları
 • SQL Server Kurulumu

https://dokumanistan.com/sql/sql-server-kurulumu

 • Tablo İşlemleri

  • Ekran Üzerinden

   • Yeni veritabanı oluşturma
   • Yeni tablo ekleme
  • SQL Kodu İle

   • CREATE TABLE – Tablo Oluşturma
    • Kodla Veritabanı Oluşturma
    • Kodla Tablo Oluşturma
    • Tabloya kayıt eklemek
    • Primary Key – Her bir satırın farklı olmasını garantilemek
   • ALTER TABLE – Tabloya Yeni Kolon Ekleme
    • Yeni Kolona Veri Ekle
    • ALTER COLUMN – Sorgu ile Tablodaki Sütun Özelliklerini Değiştirme
    • Kolon Silme
    • DROP TABLE – Tablo Silme

 

 • SELECT İşlemleri

  • SQL Server içine Excel dosyası aktarmak
  • Select yapıları
  • Where yapısı
  • AND Yapısı
  • OR Yapısı
  • ISNULL
  • SQL Yorum Satırı
  • Like Yapısı
  • ORDER BY – Verilerin Sıralanması
 • Update Yapısı

 • Delete Yapısı

 • Çok Filtreli İşlemleri

  • GROUP BY Kullanımı
  • HAVING – Grup Koşularının Kullanımı
 • Tablolar Arası İlişkileriler

  • Görsellerle Join Temel Anlatım
  • Yeni Verilerle
   • Yeni Veritabanı – CREATE DATABASE JOINLER
   • Join Veri Tabanı Kullanılması – USER JOINLER
  • Join Kodları
   • Inner Join
   • Left Join
   • Right Join
   • Full Join
   • Diğer JOIN Konuları
    • Alias Kullanmak
    • AS Kullanılmadan
    • Yazar İsimlerini Getir
  • Alt Sorgular

 

 • SQL Yerleşik Fonksiyonlar

  • SUM() – Toplam
  • AVG() – Ortalama
  • MAX() – En Yüksek
  • MIN() – En Düşük
  • ROUND() – Roud Fonksiyonu
  • FORMAT() – Format Fonksiyonu
  • LEN() – Uzunlık
  • DAY() – MONTH() – YEAR()
  • DATEPART
   • Kaç Gün Geçti
   • Kaç Ay Geçti
   • Kaç Yıl Geçti
  • COUNT()
  • DISTINCT
  • BETWEEN  – İki Değer arasında
   • Normal Yöntem
   • Beetween Yöntem