DOKUMANISTAN

Microsoft Access Tablo Oluşturma #3

Access Proje Hazırlık Aşamaları bölümünde database aşağıdaki gibi bir yapısı oluşturmuştuk. Detayını bundan sonraki bölümlerde anlatacağız.

 

Bu bölümde en basit olan Müşterinin bilgilerinin tutulduğu MÜŞTERİ tablosu alanları ekleyeceğiz. Aynı örneklerle de sizlerden diğer tabloların oluşturmasını isteyeceğiz.

Tabloya Alan (Kolonlar ) Ekleme

Database dizaynı yaparken de aşağıdaki gibi başlık olarak eklediğimiz alan tablonun ismidir. Altındaki alanlar ise kolon isimleridir. Şimdi kolonları tek tek oluşturup tabloları oluşturalım. MÜŞTERİ tablosunun alanları aşağıdaki şekildedir.

Access Tablo Verileri

ID Alanı

Tablo ID Alanı

İlk Kolon Kimlik ismi ile gelir. Bu alanı ben ID olarak değiştirdim. İsterseniz sizde Kimlik adı kalabilir. Veri Türü Otomatik sayı ve Birincil Anahtar olarak gelir. Yani bu alanı hiçbir Müşteride benzeri olmayan bir değere sahip oluyoruz. Örneğin Mustafa ismi birden fazla olabilir. Ancak Telefon numarası her müşterinin benzersiz alanıdır. Böylelikle ID alanı hariç tüm alanlar aynı dahi olsa Telefon Numara alanındaki farklılıktan dolayı benzersiz alan olacaktır. Eğer projenizde benzersiz kayıt yoksa Otomatik Sayı kalmalıdır. Bu kayıtta elimizde değiştirmemize izin vermiyor. Her yeni kayıt eklediğimizde artan oranda sayı ilerlemektedir.

Ad ve Soyad Alanı

Tablo Ad Soyad Alanı

Bu alanları Kısa Metin alanı seçiyoruz. Maksimum 255 karakter alan yeterlidir. İsterseniz Alan Özellikleri bölümünden alan boyutunu kısaltabilirsiniz. Böylelikle Veritabanında daha az yer kaplamış olacak.

Telefon Alanı

Müşterinin telefonunu kaydedeceğimiz alandır. Bu alanı da Kısa Metin olarak kaydedeceğiz. Daha sonra Giriş Maskesi ile telefon numara yazma formatı belirleyeceğiz.

Tablo Telefon Alanı

Adres Alanı

Adres kısmını Uzun Metin olarak Kaydediyoruz. Adres Sokak Site vs. uzun olacağından Kısa Metin 255 karakterle sınırlıdır. Bu sebeple Uzun Metin kullanıyoruz.

Tablo Adres Alanı

Kayıt Tarihi Alanı

Bu alan sistemden Otomatik tarih kaydetmesini istiyorum. Daha sonraki bölümlerde değineceğiz. Bu sebeple tarihsel alanlar için Tarih/Saat alanını seçiyoruz.

Tablo Kayıt Tarihi Alanı

Yaş Alanı

Bu alanda veri tabanında tasarladığımız bir durum değil. Ancak sayısal bir örnek olması için ekliyoruz. Proje ile ilgili bir etkisi olmayacaktır.

Tablo Yaş Alanı

Veri Sayfası görünümünde Müşteri Kaydı Girme

Database Dizaynında belirlediğimiz Müşteri Bilgileri alanları bu şekildedir. Siz bunları ihtiyacınıza göre artırabilirsiniz. Tablonun üzerinde sağ tuş yaparak Veri Sayfası Görünümü seçin ve Verilerin olduğu alana gelin.

Tablo Veri Sayfası Görünümüne Geçme

Veri Sayfasını Görünümünü seçtikten sonra aşağıdaki şekilde daha önce eklediğimiz sütunlar başlık olarak belirmiştir. Bu tabloda sadece bir Müşterinin bilgileri yer alacaktır. Artık bu alana veri girişi yapabiliriz.

Tablo Veri Giriş Alanı

ID kısmında Yeni yazmaktadır. Bu alana Otomatik Sayı olduğundan yani Otomatik sayı üreteceğinden müdahale etmemize izin vermeyecektir.

Veri girmeye başlayalım. Mesela Tarih alanına tarihin dışında bir karakter yazarsak hata verecektir.

Tablo Veri Tipi Kontrolü

Aynı durum Sayısal alanımız olsaydı onun içinde Metin alanı girdiğimizde hata verecekti.
İki kayıt girersek aşağıdaki şekilde görünecektir.

Tablo Müşteri Kartı

* Yeni şeklinde görünen alan ise bir kayıt olmadığını veri yazdığımız anda kayıt oluşturacağı anlamına gelmektedir.

Tabloya Sonradan Yeni Alan Ekleme

Veriler girmiş olsak ta tabloya yeni bir alan ekleyebiliriz. Bunun için tasarım görünümüne geçiyoruz. Hangi alanın arasına Alan eklemek istiyorsak o alanın altındaki alanı seçip Sağ tuş Ekle veya Insert tuşuna basıyoruz.

Access Tablo Alan Ekleme

Böylelikle yeni bir alana ismi ve Veri Tipini verebiliriz. Bu alana “ Sadık Müşteri mi? “ alanı ekliyoruz. Bu alanın veri tipleri Metin, Sayı seçilebilir. Ancak Evet/Hayır veri tipi yapıyoruz.

Access Tablo Alan Ekleme İşlemi

Tekrar veri Sayfası görünümüne geçelim.

Tablo Müşteri Kartı Veri Girişi

Eklediğimiz Sadık Müşteri mi? Alanı checkbox’lar ile geldi. Kayıtta seçim yapılmazsa Hayır seçilmiş diğer bir ifade ile 0 olarak kaydedilir. Eğer seçerse 1 yani Evet seçili olacaktır. İlk kaydı Sadık Müşteri olarak seçmiş oldum.

Projemiz için diğer Tabloları da siz Oluşturun

Eğitimde kullanacağımız proje için veri tabanı tasarımı daha önceki konumuzda bahsetmiştik. Müşteri Tablosu gibi diğer alanları da siz deneyin.

Access Örnek Database Dizaynı

Bu database dizaynına göre yukarda anlattığım yöntemlerle aşağıdaki veri tipleri ile diğer tabloları da sizler oluşturun. Böylelikle daha sonra anlatımlarla bunun yanında da projemiz için de işlemleri yapmış olacağız.

Tablolar birbirlerine bağlantı var ve anlam veremediğimiz kısımlar olabilir. Hiç önemli değil. Konunun yeri geldiğinde detaylıca işleyeceğiz. Şimdilik sadece tabloları belirtilen isimlerle kaydedin yeterlidir.

Tablo Müşteri Alanları ve Veri Tipleri

Tablo Satış Alanları ve Veri Tipleri

Tablo Türler Alanları ve Veri Tipleri

Tablo Ürün Çeşitleri Alanları ve Veri Tipleri

Bu tabloları oluşturduğunuzda tablolar kısmında aşağıdaki gibi 4 adet dosya oluşturmuş olacaksınız.

Databae Dizayndaki Tablolar

Eğer anlaşılmayan bir durum olursa ekteki dosya dan eklenmiş halini görebilirsiniz.

Access Dosya Download Makalede kullandığımız Access Dosyasını buradan indirebilirsiniz.

Örnek tablo oluşturduk. Şimdi de tablo ekleme arayüzündeki menüleri inceleyelm. Eğitime Access Tablo Oluşturmada Arayüz ve Kavramlar #4 makaleden devam edin.

Yorum yapın