DOKUMANISTAN.COM

Bilgi Fonksiyonları

Excel Bilgi Fonksiyonları
DOKUMANISTAN > Bilgi Fonksiyonları

Excel’de ile adından da anlaşılacağı gibi bilgi alırsınız. Bu Fonksiyon sonuçları ekseriyeti genelde Var Yok gibi cevaplar verir. Yani DOĞRU- YANLIŞ sonuçları alır.

Hücre Fonksiyonu

Excel HÜCRE Fonksiyonu

Hücre Fonksiyonu (CELL Function) belirleyeceğiniz hücre hakkında size birçok bilgi verir. Bu fonksiyondaki bilgilerle ile listelerinizdeki değerlerin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Örneğin Sayısal alanda

EBOŞSA Fonksiyonu

Excel EBOŞSA Fonksiyonu

Excel EBOŞSA Fonksiyonu (Excel ISBLANK Function) hücrenin boş olup olmadığını kontrol eder. Eğer boşsa DOĞRU, içinde herhangi bir değer varsa YANLIŞ değeri döndürür. Excel listenizde

Excel BİLGİ Fonksiyonu

Adından da anlaşılacağı üzere Excel BİLGİ Fonksiyonu (Excel INFO Function) çalıştığınız ortamdaki excel dosyası hakkında birtakım bilgiler verir. Çalışma Sayfa, Excel Sürümü, İşletim Sistemi Sürümü

EMANTIKSALSA Foksiyonu

Excel EMANTIKSALSA Fonksiyonu

Excel EMANTIKSALSA Fonksiyonu (Excel ISLOGICAL Function) ile bir hücrede DOĞRU veya YANLIŞ mantıksal değerleri varsa DOĞRU değeri üretir. Eğer mantıksal değer üretmiyorsa YANLIŞ değeri üretir.

Excel EFORMÜLSE Fonksiyonu

Bir hücre formül içeriyorsa EFORMÜLSE Fonksiyonu (Excel ISFORMULA Function) DOĞRU değeri döndürür. Eğer formül içermezse YANLIŞ değeri döndürür. Bu formülle hücrede formül olup olmadığını kontrol

Excel EHATA Fonksiyonu

Excel EHATA Fonksiyonu (Excel ISERR Function) bir hücredeki değer hatalı sonuçlandıysa (#YOK Hariç) DOĞRU değeri döner. Bu da değerin hatalı olduğunu anlamına gelir. Bu formülün

EMETİNDEĞİLSE

Excel EMETİNDEĞİLSE Fonksiyonu

Excel EMETİNDEĞİLSE Fonksiyonu (Excel ISNONTEXT Function) bir hücrenin metin olup olmadığını kontrol eder. Eğer Metin değeri ise YANLIŞ değeri döner. Eğer Metin değeri değilse DOĞRU

Excel EMETİNSE Fonksiyonu

Excel EMETİNSE Fonksiyonu (Excel ISTEXT Function) bir hücrenin metin olup olmadığını kontrol eder. Eğer Metin değeri ise DOĞRU değeri döner. Eğer Metin değeri değilse YANLIŞ

Excel IS Fonksiyonları

Excelde toplu olarak adlandırılan Fonksiyon grubudur. IS Fonksiyonları verdiğiniz referans değeri denetler ve DOĞRU ya da YANLIŞ değeri döner. Örneğin bir bir hücrenin boş olup

Excel EHATALIYSA Fonksiyonu

Excel EHATALIYSA Fonksiyonu (Excel ISERROR Function) hedef hücrede bir hata var mı kontrol etmek için kullanılır. Eğer hedef hücrede DOĞRU değerleri  ürettiyse o hücrede hata

Excel ESAYIYSA Fonksiyonu

Excel ESAYIYSA Fonksiyonu (Excel ISNUMBER Function) sayısal değerleri tespit etmek için kullanılır. Eğer hedef hücre sayı ise DOĞRU, sayı değilse YANLIŞ değeri döner.

Excel EYOKSA Fonksiyonu

Excel EYOKSA Fonksiyonu (Excel ISNA Function) bir değerin #YOK hatası verip vermediğini kontrol eder. Bunun dışında oluşan hatalı kontrol etmez. Eğer bir değerde #YOK hatası

Excel TEKMİ Fonksiyonu

Excel TEKMİ Fonksiyonu (Excel ISODD Function) sayısal değerin tek ve çift sayı olduğunu tespit eder. Eğer sayı tekse DOĞRU değeri, çiftse YANLIŞ değeri döner. ÇİFTMİ

Excel ÇİFTMİ Fonksiyonu

Excel ÇİFTMİ Fonksiyonu (Excel ISEVEN Function) sayısal değerin tek ve çift sayı olduğunu tespit eder. Eğer sayı çiftte DOĞRU değeri, tekse YANLIŞ değeri döner. TEKMİ

Excel S Bilgi Fonksiyonu

Excel S Bilgi Fonksiyonu (Excel N Info Function) kullanarak verileri sayısal değere dönüştürebiliriniz. Eğer sayısal değer olursa aynı değeri alır Eğer Tarihse tarihin sayısal karşılığını

Excel TÜR Fonksiyonu

Excel temel yapısını oluşturan veri tipleri vardır. Exceldeki tüm işler bu veri tiplerine göre kurgulanmış veya tasarlanmıştır. Birçok yazımda da veri tiplerin önemine yer vermiştim. Excel

Excel SAYFALAR Fonksiyonu

Grubundaki Fonksiyondur. Excel SAYFALAR Fonksiyonu (Excel SHEETS Function) açılmış tüm excel sayfalarının toplam sayısını verir. Eğer sayfalar arasında bir aralık verirseniz Örneğin Sayfa5

Excel HATA.TİPİ Fonksiyonu

Excelde en çok formüllerden yararlanıyoruz. Ancak bazen formüllerde hata alırız.  Excel HATA.TİPİ Fonksiyonu (Excel ERROR.TYPE Function) fonksiyonu aşağıdaki Hata Kod Tablosunda hata koduna karşılık gelen

Excel SAYFA Fonksiyonu

Excel SAYFA Fonksiyonu (Excel SHEET Function) hedef gösterilen sayfa numarasını verir. İlk sayfa 1’dir. Sonraki sayfalar artırarak gider. SAYFALAR Fonksiyonu (Excel SHEET Function) ise açılmış

YOKSAY Fonksiyonu

Excel YOKSAY Fonksiyonu

Excel YOKSAY Fonksiyonu (Excel NA Function) #YOK değeri döndürür. Bu fonksiyonu kullanmamızın amacı bir değeri kontrol ettiğimizde sonuç gelmeme ihtimalinde #YOK değeri döndürmektir.

Mustafa ÇETİN
Mustafa ÇETİN
Office Eğitmeni