Excel HÜCRE Fonksiyonu

(CELL Function)

Hücre Fonksiyonu belirleyeceğiniz hücre hakkında size birçok bilgi verir. Bu fonksiyondaki bilgilerle EĞER Fonksiyonu ile listelerinizdeki değerlerin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Örneğin Sayısal alanda aralara metin değeri var mı?,   Tarih Formatı mı?, Sayıda kaç virgül var!, Hücre Sağa yaslı mı? gibi birçok sorunun cevabını HÜCRE Fonksiyonu ile alabilirsiniz. Aşağıdaki excel dosyasında 44 farklı sonuç elde ettim.

Mesela aşağıdaki formülle hücrenin sayısal olup olmadığını anlayabilirsiniz.

=EĞER(HÜCRE(“tür”;A1)=”d”;”Hücre Sayısaldır”)

HÜCRE Fonksiyonu en kapsamlı anlatan dökümandır.

UYGULAMA DOSYASI :HUCRE Fonksiyonu Örnekleri

 

HÜCRE Fonksiyonu Nerede?

 

Hücre Fonksiyonu Nerede

 

HÜCRE Fonksiyon Formatı

=HÜCRE(bilgi_türü; başvuru)

=CELL(info_type, reference)

HÜCRE Fonksiyon Parametreleri

Hücre Fonksiyonu Parametreleri

bilgi_türü – info_type

Eşittir Hücre ( yazdığımızda Bilgi Türü parametresinde aşağıdaki gibi bir liste çıkacaktır.

Hücre Fonksiyonu Bilgi Türü Parametreleri

adres

Referans Hücrenin konumunu verir. Örneğin A1 hücresini referans gösterirseniz $A$1 sonucunu verir.

Hücre Fonksiyonu Adres

ayraç

Hedef hücrenin Sayısal olması halinde sonuç verir. Metinsel değerlerde boş değer döndürür.

Hücredeki sayısal değerin içinde parantez varsa formül sonucu 1 verir. Sayısal değerde Parantez yoksa 0 değerini verir.

Denemek isterseniz hücreye (12) yazdığınızda -12 değerini verir. Bu değerde de ayraç çalışmaz. Sayısal alanda parantez kullanmak için Hücre Biçimlendirde (0) formatı ile sağlayabilirsiniz.

Hücre Fonksiyonu Ayraç Sayıda Parantez

Hücre Fonksiyonu Ayraç

biçim

Hücrenin biçimi hangi formatta ise sonuçlar ona göre değişmektedir. Örneğin para birimi ise P, Yüzde ise Y, Sayı ise S değerleri döndürür.

Biçim kısmını aşağıda Biçim Parametesi Özellikleri bölümünde detaylı işleyeceğiz.

dosyaadı

Kayıtlı bir excel dosyasında herhangi bir hücreye =HÜCRE(“dosyaadı”;A7) formülünü yazarsanız çıktı olarak

C:\Excel Örnekler\[HUCRE.xlsx]Sayfa1 değerini döndürür. Yani kaydedilen dosyanın path’i ve Sayfa numarası.

Hücre Fonksiyonu Dosyaadı

genişlik

Referans Hücrenin hücre genişliğini sayısal olarak verir.

Hücre Fonksiyonu Genişlik

içerik

Referans hücre içindeki değeri verir. Değer derken ham değeri vermektedir. Örneğin hücrenin ham değeri 20,554 iken biçimle bunu 21 yaptırsak içerik parametresi ham hali olan 20,554 değerini verir.

Bu işlevle elinizdeki listeleri toplu olarak hücrenin ham halindeki değeri görebilirsiniz.

Hucre Fonksiyonu İçerik

koruma

Referans hücrenin koruma özelliği aktifse 1 değeri, Aktif değilse 0 değeri döndürür.

Hiç kullanılmamış bir hücre ise Koruma aktiftir.

Koruma Aktif veya Pasif olması seçeceğimiz yer Hücre Biçimlendir kısmıda en son sekme olan Koruma alanıdır.

Bu alanda Kilitli alan seçili ise Koruma durumunda, Kilit seçili değilse Koruma Pasif durumdadır.

Bu formülde bu seçimin sonucu 1 ve 0 değerleri ile öğrenmiş oluruz.

Hücre Biçimlendir Koruma Kilitli

Hücre Fonksiyonu Koruma

önek

Referans hücrenin Sağa – Sola yaslı veya Ortalı ise farklı değerler döndürür. Böylece Hücrenin nasıl durumda olduğunu öğrenebiliriz.

Hücre Sola Yaslı İse ‘ (Tek Tırnak) değeri döner
Hücre Sağa Yaslı İse ” (Çift Tırnak) değeri döner
Hücre Ortalı İse ^ değeri döner

Aşağıdaki formülle listenizde ortalı hücre var mı kontrol edebilirsiniz.

=EĞER(HÜCRE(“önek”;A1)=”^”;”Hücre Ortalanmıştır.”)

Hücre Fonksiyonu Önek

renk

Bu parametre ile hücrenin rengini öğrenmiyoruz. Ben de ilk gördüğümde öyle zannetmiştim.:)

Eğer kaynak hücrede Hücre Biçimlendir -> Sayı  bölümünde eksi işaretleri için Kırmızı seçildiyse bu formül sonucu 1 değerini döndürür.  Eğer Eksi Kırmızı seçili değilse 0 değeri döner.

Hücre Renk Parametresi Kaynağı

Hücre Fonksiyonu Renk Parametresi

 

sat

Referans hücrenin Satır Numarasını verir.

Hücre Fonksiyonu Satır

süt

Referans hücrenin Sütun Numarasını verir. Normalde sütunlar A,B,C diye ilerle. Ancak bu formülle harf değil buna karşılık gelen sayısal değeri döndürür.

Hücre Fonksiyonu Sütun

tür

Hücrenin Sayısal mı Metinsel mi olduğunu öğreneceğiniz parametredir. Aklınıza Tarih, Saat yüzde gibi farklı türlerde gelebilir. Ancak temelde bu tiplerde sayısaldır. Bu sebeple tür parametresi bu türleri de sayısal döndürür.

Sayısal, Tarih, Saat, Yüzde İse d değeri döner.
Hücre Metinsel ise e değeri döner.
Hücre Boşsa b değeri döner

Hücre Fonksiyonu Tür

 

başvuru – reference

Hangi hücre hakkında yukarıdaki bilgilerden almak istiyorsanız o hücreyi göstereceğiniz alandır.

 

Hücre Fonksiyonu Biçim Parametresi Özellikleri

Hücre Fonksiyonundaki Biçim parametresi ayrı bölümde değinmek istedim. Çünkü yukarıda bahsettiklerimden daha fazlasını biçim parametresi altında göreceğiz.

Bu bölümde bahsedeceğimiz tüm özellikler hücreye Sağ Tuş -> Hücre Biçimlendir bölümünde İsteğe Uyarlanmış bölümüne yazdığınız alandır. Örnekleri İsteğe Uyarlanmış  bölümünün Tür kısmına yapıştırırsanız HÜCRE Fonksiyonunun biçim parametresinde belirttiğim sonucu elde edersiniz.

Hücre Fonksiyonu İsteğe Uyarlanmış

 

Genel Biçimler

Excel hücresini hiçbir işlem yapılmamışsa veya hiç kullanılmayan bir hücre ise Genel değerdedir. =HÜCRE(“biçim”;A46) formülünü yazdığınızada G değerini döndürür.

Hücre Fonksiyonu Genel Biçim Formatı

Sayısal Biçimler

Sayısal değerler ondalıksız mı? yoksa ondalık mı? virgülden sonra kaç hane var soruların cevaplarını aşağıdaki S0, S1 şeklindeki sonuçlardan anlayabilirsiniz.

Ondalıksız ise S0 değerini döndürür.

Ondalık varsa her virgülden sonra kaç karakter varsa S’den sonraki rakam bir artar.

Yani 10,0 ise S1 değerini verir, 10,000 ise S3 değerini verir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi.

Hücre Fonksiyonu Sayısal Biçim Formatı

 

Para Biçimi

Sayı biçimindeki mantık Para Biçiminde de aynısıdır. P Değeri döner. Virgül yoksa P0 virgülde sonra kaç karakter varsa P’den sonra sayısı döner.

Hücre Fonksiyonu Para Birimi Biçim Formatı

 

Tarih Biçimi

Tarih Biçimi formül sonucu G ile başlar. Tarihin formatına göre G’den sonraki sayı değişir. Tarih formatları aşağıdaki örneğe göre aldığı değerleri görebilirsiniz.

Hücre Fonksiyonu Tarihsel Biçim Formatı

 

Zaman Biçimi

Zaman Biçimi formül sonucu Z ile başlar. Zamanın formatına göre Z’den sonraki sayı değişir. Zaman formatları aşağıdaki örneğe göre aldığı değerleri görebilirsiniz.

Hücre Fonksiyonu Zaman Biçim Formatı

 

Yüzde Biçimi

Sayı Biçimi, Para Biçimi mantıkları ile aynıdır. Yüzde de virgülden sonraki duruma göre Y değerinden sonra rakam artar.

Hücre Fonksiyonu Yüzde Biçim Formatı

 

Bilimsel Biçimi

Sayı Biçimi, Para Biçimi mantıkları ile aynıdır. Bilimsel tipi de virgülden sonraki duruma göre B değerinden sonra rakam artar.

Hücre Fonksiyonu Bilimsel Biçim Formatı

 

Kullanım Notları

  • Eğer bilgi_türü tanımlı olmayan karakter girilirse #DEĞER!  hatası verir.

HÜCRE  Fonksiyon Örnekleri

Excel Sayfa Adını Al

Excel Sayfasının Adını Al

Excelde aktif olan çalışma sayfasının ismini formülle hücreye yazdırmak ister misiniz. Örneğin sayfanın adını alarak excelde kontroller yapabilirsiniz. Bu makalemizde ...
Daha Fazlasını Oku

 


#HÜCRE #CELL #metinselfonksiyon #textFunction #excelFunction #excelFormul #advancedExcel #ileriExcel #excel #excelDersi #excelKursu #excelEğitimi

 

İlgili Aramalar

  • excel hücre adresi bulma
  • excelde hücre adresi nasıl yazılır
  • excel sütun numarası
  • excel hücre değerini alma

Cevap bırakın