Hücredeki Sayının Sağından Değer Al

Aşağıdaki verilerde sağdan belirlediğimiz sayıda değer almak istediğimiz varsayalım. =SAĞDAN(B7;5) Formülün İşlem Adımları 1. Adım =SAĞDAN(B7;5) B7 Hücresindeki Değeri Alır 2. Adım =SAĞDAN(“9876-10987”;5) B7’deki değeri getirir. 3. Adım =10987 Gelen hücrenin sağ tarafından 5 karakteri alır. Sayıların sağında belirlediğimiz sayılar kadar sonuç değerleri aşağıdaki şekildedir. SAĞDAN Fonksiyonu ile Tarih alanından …

Excel KIRP Fonksiyonu

(The Excel TRIM Text Function) Bir kelimenin başında ve sonunda boşluklar varsa veya iki kelime arası birden fazla boşluk varsa silmek için bu fonksiyon kullanılır. Örneğin ” Dokumanistan Excel  Sitesi ” tırnak içindeki metininin başında ve sonunda boşluklar ve ortasında da birden fazla boşluk var. KIRP fonksiyonu ile “Dokumanistan Excel …