DOKUMANISTAN.COM
|| İÇERİK

Excel UNICODE Fonksiyonu

Excel UNICODE Fonksiyonu
|| İÇERİK

UNICODE Fonksiyonu (UNICODE Function) belirlediğiniz harfin ASCII yani Unicode  karakterine karşılık gelen sayısal değerini döndürür. UNICODE dünyanın dünyadaki çoğu yazı sisteminde standarttır. ASCII Kod gibi UNICODE’da bir bir grup karakter listesidir. ASCII 128 karakter içerirken UNICODE 13 bin civarında karakter içermektedir.

UNICODE Fonksiyonu Nerede?

UNICODE fonksiyonu METİN fonksiyonları altında kategorize edilir.

Formüller Sekmesinde Metin grubundadır.

UNICODE Fonksiyon Formatı

= UNICODE ( metin )

= UNICODE ( text )

UNICODE Fonksiyonu Parametreleri

Metin – Text
Unicode karşılığı öğrenmek istenilen karakter

Kullanım Notları

  • UNICODEKARAKTERİ Fonksiyonu UNICODE karakterinin ters işlemini yapar. Yani UNICODEKARAKTERİ Fonksiyonuna Unicode Numarasını verirsiniz size karakter değerini verir.
  • UNICODEKARAKTERİ fonksiyonu ile UNICODE  Fonksiyonu arasındaki fark için aşağıdaki örnek karşılaştırması farkı ortaya koyacaktır.
  • UNICODE ile KOD fonksiyonu arasındaki farkı anlamak için Excel KOD & UNICODE Fonksiyonları Arasındaki Fark makalesini okuyabilirsiniz.

=UNICODE(100) –> d değerini döndürür.
=UNICODEKARAKTERİ (d) –> 100 değerini döndürür.

  • Windows 10’da Windows Tuşu + . (nokta) karakteri kullanarak Emojileri kullanabilirsiniz.

UNICODE Fonksiyon Örnekleri

Kısa Örnekler

=UNICODE(a) –> 97 değerini döndürür.
=UNICODE(€) –> 8366 değerini döndürür.


#UNICODE #metinselfonksiyon #textFunction #excelFunction #excelFormul #advancedExcel #ileriExcel #excel #excelDersi #excelKursu #excelEğitimi

İlgili Aralamalar

  • excel unicode utf-8
  • unicode charts
  • ascii symbol codes
  • ascii keyboard characters
Mustafa ÇETİN
Mustafa ÇETİN

Yorumlar - Excel UNICODE Fonksiyonu için

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.