DOKUMANISTAN

Excel METNEÇEVİR Fonksiyonu

(TEXT Function)
Herhangi bir değeri (Tarih, Sayı Metin olabilir) başka bir hücrede Hücre Biçimlendir kısmındaki işlemi formül ile yapar. Örneğin 30.10.2018  tarihini Metne çevir ile aa/gg/yyyy  formatında belirlersek 10/30/2018 olarak formatı değiştirmiş oluruz.

METNEÇEVİR Fonksiyonu Nerede?

METNEÇEVİR fonksiyonu METİN fonksiyonları altında kategorize edilir.
Formüller Sekmesinde Metin grubundadır.

METNEÇEVİR Fonksiyon Formatı

= METNEÇEVİR ( değer ; biçim_metni )

 

= TEXT ( value ; format_text )

 

METNEÇEVİR Fonksiyonu Parametreleri
Değer – Value
Biçimi dönüştürülecek Metin, Sayı veya Tarih


biçim_metni – format_text
Uygulamak istediğiniz format kodu kısmıdır.


Kullanım Notları

 • Yazılan Kod çift tırnak ” ” arasında yazılmalıdır.
 • Format Kodu örneklerini görmek için Hücreleri Biçimlendir bölümüne bakabilirsiniz.

METNEÇEVİR Fonksiyon Örnekleri

Örnek Tablosu

TL Para Birimi Yapma

=METNEÇEVİR(34567,44; “₺#.##0,00”)₺34.567,44

Noktalı sayıyı kaldır

=METNEÇEVİR(12.345,00; “0”)12345

Düz rakamın arasına nokta koy

=METNEÇEVİR(12345; “0.0”)12.345

Sayıdan Saat:Dakika formatına dönüştür

=METNEÇEVİR(0,565277777777778; “ss:dd”)13:34

Tarihin Sayısal karşılığından Tarih Değeri üret

=METNEÇEVİR(07.04.2019; “gg aaaa yyyy gggg”)07 Nisan 2019 Pazar

Posta Kodunda Önünde 0 (Sıfıt) olacak şekilde yazdır

=METNEÇEVİR(6310;”000000″)06310

Sayısal Alandan Telefon Formatında Veri Elde etme

=METNEÇEVİR(505101010;”[<=9999999]###-####;(###) ###-####”)(505) 510-10100

Veri olan hücredeki Değeri Gizler

=METNEÇEVİR(“Örnek Veri”;”;;;”)Boş Hücre Görünür

 

Hücre Fonksiyonu Örnekleri

Excel Sayfa Adını Al
Excel Sayfa Adını Al

#METNEÇEVİR #TEXT #metinselfonksiyon #textFunction #excelFunction #excelFormul #advancedExcel #ileriExcel #excel #excelDersi #excelKursu #excelEğitimi  

İlgili Aramalar

 • excelde sayıyı metne çevirme
 • excelde tarihi metin olarak yazma
 • excelde rakamı para birimine çevirme
 • excel metin olarak saklanan sayı yapma
 • excel sayı formatı değiştirme

“Excel METNEÇEVİR Fonksiyonu” üzerine 4 yorum

 1. Üstad, bana rakamları ingilizce metin olarak yazdıran bir çözüm gerekiyor. Örneğin 1650$ yazınca bana ingilizce metine çeviren bir çözüm sunabilirmisiniz

  Yanıtla
  • Merhabalar. Bu işlem makro ile olabilir. Elimde aşağıdaki gibi bir örnek var ama ingilizceye çevirmeniz gerekebilir.

   ///////////////////////
   Modüles.sayiYaziyaCevir
   \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

   Public Function ParaCevir(Para)
   Dim ParaStr As String
   Dim Lira As String, Kurus As String

   If Not IsNumeric(Para) Then GoTo SayiDegil

   ParaStr = Format(Abs(Para), “0.00”)

   Lira = Left(ParaStr, Len(ParaStr) – 3)
   Kurus = Right(ParaStr, 2)

   ParaCevir = IIf(Para < 0, "Eksi ", "") & Cevir(Lira) & " Lira " & Cevir(Kurus) & " Kuruş" Exit Function SayiDegil: ParaCevir = "GİRİLEN DEĞER SAYI DEĞİL!" End Function Private Function Cevir(SayiStr As String) As String Dim Rakam(15) Dim c(3), Sonuc, e Birler = Array("", "bir", "iki", "üç", "dört", "beş", "altı", "yedi", "sekiz", "dokuz") Onlar = Array("", "on", "yirmi", "otuz", "kırk", "elli", "altmış", "yetmiş", "seksen", "doksan") Binler = Array("trilyon", "milyar", "milyon", "bin", "") SayiStr = String(15 - Len(SayiStr), "0") + SayiStr For i = 1 To 15 Rakam(i) = Val(Mid$(SayiStr, i, 1)) Next i Sonuc = "" For i = 0 To 4 c(1) = Rakam(i * 3 + 1) c(2) = Rakam(i * 3 + 2) c(3) = Rakam(i * 3 + 3) If c(1) = 0 Then e = "" ElseIf c(1) = 1 Then e = "yüz" Else e = Birler(c(1)) + "yüz" End If e = e + Onlar(c(2)) + Birler(c(3)) If e <> “” Then e = e + Binler(i)
   If (i = 3) And (e = “birbin”) Then e = “bin”
   Sonuc = Sonuc + e
   Next i

   If Sonuc = “” Then Sonuc = “Sıfır”

   Cevir = UCase(Mid(Sonuc, 1, 1)) + Mid(Sonuc, 2, Len(Sonuc) – 1)
   End Function

   ///////////////////////
   Modüles.Yazili
   \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

   Option Compare Database
   Option Explicit
   Dim Yazi, Yazisi As String
   Dim B As Byte
   Dim Numu As String
   Dim Sayac As Byte
   Dim V As Byte
   Dim c As Byte
   Dim A As Byte
   Dim D As Byte

   Public Function Yazim(Sayi) As String
   Sayac = Len(Sayi)
   Numu = Str(Sayi)
   Yazisi = “”
   If Sayac > 0 Then
   Call Yazili
   Yazim = Yazisi
   End If
   End Function

   Public Sub Yazili()
   D = 0
   Do Until Sayac = 0
   Yazi = “”
   D = D + 1
   A = 0
   V = 0
   If Sayac > 2 Then
   Sayac = Sayac – 2
   B = Mid(Int(Numu), Sayac, 1)
   c = 0
   Call Birler
   Sayac = Sayac + 2
   If B > 0 Then Yazi = Yazi + “YUZ ”
   A = A + 1
   End If
   If Sayac > 1 Then
   Sayac = Sayac – 1
   B = Mid(Int(Numu), Sayac, 1)
   Call Onlar
   Sayac = Sayac + 1
   A = A + 1
   End If
   B = Mid(Int(Numu), Sayac, 1)
   c = 0
   If D <> 2 Then c = 1
   Call Birler
   If D = 5 And V = 1 Then Yazi = Yazi + “TRILYON ”
   If D = 4 And V = 1 Then Yazi = Yazi + “MILYAR ”
   If D = 3 And V = 1 Then Yazi = Yazi + “MILYON ”
   If D = 2 And V = 1 Then Yazi = Yazi + “BIN ”
   A = A + 1
   Sayac = Sayac – A
   Yazisi = Yazi + Yazisi
   Loop
   Yazisi = “YALNIZ ( ” + Yazisi + “) YTL.”
   End Sub

   Private Sub Birler()

   If B = 1 And c = 1 Then Yazi = Yazi + “BIR ”
   If B = 2 Then Yazi = Yazi + “IKI ”
   If B = 3 Then Yazi = Yazi + “UC ”
   If B = 4 Then Yazi = Yazi + “DORT ”
   If B = 5 Then Yazi = Yazi + “BES ”
   If B = 6 Then Yazi = Yazi + “ALTI ”
   If B = 7 Then Yazi = Yazi + “YEDI ”
   If B = 8 Then Yazi = Yazi + “SEKIZ ”
   If B = 9 Then Yazi = Yazi + “DOKUZ ”
   If B > 0 Then V = 1
   End Sub
   Private Sub Onlar()

   If B = 1 Then Yazi = Yazi + “ON ”
   If B = 2 Then Yazi = Yazi + “YIRMI ”
   If B = 3 Then Yazi = Yazi + “OTUZ ”
   If B = 4 Then Yazi = Yazi + “KIRK ”
   If B = 5 Then Yazi = Yazi + “ELLI ”
   If B = 6 Then Yazi = Yazi + “ALTMIS ”
   If B = 7 Then Yazi = Yazi + “YETMIS ”
   If B = 8 Then Yazi = Yazi + “SEKSEN ”
   If B = 9 Then Yazi = Yazi + “DOKSAN ”
   If B > 0 Then V = 1
   End Sub

   Yanıtla
  • kolay gelsin bana 1987,14 olarak yazılan parayı formülle başka sayfa ve hücreye tasidigimda 1987.14 olarak metne çevirecek bir şey lazım. bunu nasıl yapabilirim acaba.

   Yanıtla
   • aradaki virgülü noktaya çevirmek için YERİNEKOY Fonksiyonu kullanabilirsiniz.
    YERİNEKOY(A1;”,”;”.”)
    Bir de SAYIYAÇEVİR ile de yaparsanız sayısal işlem de yapmış olursunuz.
    =SAYIYAÇEVİR(YERİNEKOY(A1;”,”;”.”))

    Ancak Excel virgül ile sayısal işlem görür nokta ile görmez. Bende hata verdi. Ama bu şekilde istediğiniz diye bu diye formülü yazayım dedim.

    Yanıtla

Yorum yapın