DOKUMANISTAN.COM
|| İÇERİK

Excel METNEÇEVİR Fonksiyonu

Excel METNEÇEVİR - TEXT Fonksiyonu
|| İÇERİK
(TEXT Function)Herhangi bir değeri (Tarih, Sayı Metin olabilir) başka bir hücrede Hücre Biçimlendir kısmındaki işlemi formül ile yapar. Örneğin 30.10.2018  tarihini Metne çevir ile aa/gg/yyyy  formatında belirlersek 10/30/2018 olarak formatı değiştirmiş oluruz.

Nerede?

METİN fonksiyonları altında kategorize edilir.Formüller Sekmesinde Metin grubundadır.

METNEÇEVİR Fonksiyon Formatı

= METNEÇEVİR ( değer ; biçim_metni )

= TEXT ( value ; format_text )

Parametreleri

Değer – Value Biçimi dönüştürülecek Metin, Sayı veya Tarihbiçim_metni – format_textUygulamak istediğiniz format kodu kısmıdır.

Kullanım Notları

 • Yazılan Kod çift tırnak ” ” arasında yazılmalıdır.
 • Format Kodu örneklerini görmek için Hücreleri Biçimlendir bölümüne bakabilirsiniz.

METNEÇEVİR Fonksiyon Örnekleri

Örnek Tablosu

TL Para Birimi Yapma

=METNEÇEVİR(34567,44; “₺#.##0,00”)₺34.567,44

Noktalı sayıyı kaldır

=METNEÇEVİR(12.345,00; “0”)12345

Düz rakamın arasına nokta koy

=METNEÇEVİR(12345; “0.0”)12.345

Sayıdan Saat:Dakika formatına dönüştür

=METNEÇEVİR(0,565277777777778; “ss:dd”)13:34

Tarihin Sayısal karşılığından Tarih Değeri üret

=METNEÇEVİR(07.04.2019; “gg aaaa yyyy gggg”)07 Nisan 2019 Pazar

Posta Kodunda Önünde 0 (Sıfıt) olacak şekilde yazdır

=METNEÇEVİR(6310;”000000″)06310

Sayısal Alandan Telefon Formatında Veri Elde etme

=METNEÇEVİR(505101010;”[<=9999999]###-####;(###) ###-####”)(505) 510-10100

Veri olan hücredeki Değeri Gizler

=METNEÇEVİR(“Örnek Veri”;”;;;”)Boş Hücre Görünür

Örnek Makaleler

Excel Metin Hücresindeki Sayıyı Artırma

Excel Metin Hücresindeki Sayıyı Artırma

Bu örnekle bir metin karakterinin içinde olan sayısal değeri formülle artırabilmeyi anlatacağım. Bu formülle birlikte bir metin değerini parçalayıp değiştirdikten sonra yeniden birleştirmenin nasıl yapılacağına


#METNEÇEVİR #TEXT #metinselfonksiyon #textFunction #excelFunction #excelFormul #advancedExcel #ileriExcel #excel #excelDersi #excelKursu #excelEğitimi

İlgili Aramalar

 • excelde sayıyı metne çevirme
 • excelde tarihi metin olarak yazma
 • excelde rakamı para birimine çevirme
 • excel metin olarak saklanan sayı yapma
 • excel sayı formatı değiştirme
Mustafa ÇETİN
Mustafa ÇETİN

Yorumlar - Excel METNEÇEVİR Fonksiyonu için

4 thoughts on “Excel METNEÇEVİR Fonksiyonu”

 1. Üstad, bana rakamları ingilizce metin olarak yazdıran bir çözüm gerekiyor. Örneğin 1650$ yazınca bana ingilizce metine çeviren bir çözüm sunabilirmisiniz

  1. Merhabalar. Bu işlem makro ile olabilir. Elimde aşağıdaki gibi bir örnek var ama ingilizceye çevirmeniz gerekebilir.

   ///////////////////////
   Modüles.sayiYaziyaCevir
   \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

   Public Function ParaCevir(Para)
   Dim ParaStr As String
   Dim Lira As String, Kurus As String

   If Not IsNumeric(Para) Then GoTo SayiDegil

   ParaStr = Format(Abs(Para), “0.00”)

   Lira = Left(ParaStr, Len(ParaStr) – 3)
   Kurus = Right(ParaStr, 2)

   ParaCevir = IIf(Para < 0, "Eksi ", "") & Cevir(Lira) & " Lira " & Cevir(Kurus) & " Kuruş" Exit Function SayiDegil: ParaCevir = "GİRİLEN DEĞER SAYI DEĞİL!" End FunctionPrivate Function Cevir(SayiStr As String) As String Dim Rakam(15) Dim c(3), Sonuc, e Birler = Array("", "bir", "iki", "üç", "dört", "beş", "altı", "yedi", "sekiz", "dokuz") Onlar = Array("", "on", "yirmi", "otuz", "kırk", "elli", "altmış", "yetmiş", "seksen", "doksan") Binler = Array("trilyon", "milyar", "milyon", "bin", "") SayiStr = String(15 - Len(SayiStr), "0") + SayiStr For i = 1 To 15 Rakam(i) = Val(Mid$(SayiStr, i, 1)) Next i Sonuc = "" For i = 0 To 4 c(1) = Rakam(i * 3 + 1) c(2) = Rakam(i * 3 + 2) c(3) = Rakam(i * 3 + 3) If c(1) = 0 Then e = "" ElseIf c(1) = 1 Then e = "yüz" Else e = Birler(c(1)) + "yüz" End If e = e + Onlar(c(2)) + Birler(c(3)) If e <> “” Then e = e + Binler(i)
   If (i = 3) And (e = “birbin”) Then e = “bin”
   Sonuc = Sonuc + e
   Next i

   If Sonuc = “” Then Sonuc = “Sıfır”

   Cevir = UCase(Mid(Sonuc, 1, 1)) + Mid(Sonuc, 2, Len(Sonuc) – 1)
   End Function

   ///////////////////////
   Modüles.Yazili
   \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

   Option Compare Database
   Option Explicit
   Dim Yazi, Yazisi As String
   Dim B As Byte
   Dim Numu As String
   Dim Sayac As Byte
   Dim V As Byte
   Dim c As Byte
   Dim A As Byte
   Dim D As Byte

   Public Function Yazim(Sayi) As String
   Sayac = Len(Sayi)
   Numu = Str(Sayi)
   Yazisi = “”
   If Sayac > 0 Then
   Call Yazili
   Yazim = Yazisi
   End If
   End Function

   Public Sub Yazili()
   D = 0
   Do Until Sayac = 0
   Yazi = “”
   D = D + 1
   A = 0
   V = 0
   If Sayac > 2 Then
   Sayac = Sayac – 2
   B = Mid(Int(Numu), Sayac, 1)
   c = 0
   Call Birler
   Sayac = Sayac + 2
   If B > 0 Then Yazi = Yazi + “YUZ ”
   A = A + 1
   End If
   If Sayac > 1 Then
   Sayac = Sayac – 1
   B = Mid(Int(Numu), Sayac, 1)
   Call Onlar
   Sayac = Sayac + 1
   A = A + 1
   End If
   B = Mid(Int(Numu), Sayac, 1)
   c = 0
   If D <> 2 Then c = 1
   Call Birler
   If D = 5 And V = 1 Then Yazi = Yazi + “TRILYON ”
   If D = 4 And V = 1 Then Yazi = Yazi + “MILYAR ”
   If D = 3 And V = 1 Then Yazi = Yazi + “MILYON ”
   If D = 2 And V = 1 Then Yazi = Yazi + “BIN ”
   A = A + 1
   Sayac = Sayac – A
   Yazisi = Yazi + Yazisi
   Loop
   Yazisi = “YALNIZ ( ” + Yazisi + “) YTL.”
   End Sub

   Private Sub Birler()

   If B = 1 And c = 1 Then Yazi = Yazi + “BIR ”
   If B = 2 Then Yazi = Yazi + “IKI ”
   If B = 3 Then Yazi = Yazi + “UC ”
   If B = 4 Then Yazi = Yazi + “DORT ”
   If B = 5 Then Yazi = Yazi + “BES ”
   If B = 6 Then Yazi = Yazi + “ALTI ”
   If B = 7 Then Yazi = Yazi + “YEDI ”
   If B = 8 Then Yazi = Yazi + “SEKIZ ”
   If B = 9 Then Yazi = Yazi + “DOKUZ ”
   If B > 0 Then V = 1
   End Sub
   Private Sub Onlar()

   If B = 1 Then Yazi = Yazi + “ON ”
   If B = 2 Then Yazi = Yazi + “YIRMI ”
   If B = 3 Then Yazi = Yazi + “OTUZ ”
   If B = 4 Then Yazi = Yazi + “KIRK ”
   If B = 5 Then Yazi = Yazi + “ELLI ”
   If B = 6 Then Yazi = Yazi + “ALTMIS ”
   If B = 7 Then Yazi = Yazi + “YETMIS ”
   If B = 8 Then Yazi = Yazi + “SEKSEN ”
   If B = 9 Then Yazi = Yazi + “DOKSAN ”
   If B > 0 Then V = 1
   End Sub

  2. kolay gelsin bana 1987,14 olarak yazılan parayı formülle başka sayfa ve hücreye tasidigimda 1987.14 olarak metne çevirecek bir şey lazım. bunu nasıl yapabilirim acaba.

   1. aradaki virgülü noktaya çevirmek için YERİNEKOY Fonksiyonu kullanabilirsiniz.
    YERİNEKOY(A1;”,”;”.”)
    Bir de SAYIYAÇEVİR ile de yaparsanız sayısal işlem de yapmış olursunuz.
    =SAYIYAÇEVİR(YERİNEKOY(A1;”,”;”.”))

    Ancak Excel virgül ile sayısal işlem görür nokta ile görmez. Bende hata verdi. Ama bu şekilde istediğiniz diye bu diye formülü yazayım dedim.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.