DOKUMANISTAN.COM
|| İÇERİK

DAMGA – CHAR ASCII Karakterlerin Kod Listesi

Damga - Char Fonksiyonu ASCII Kod Listesi
|| İÇERİK

Bu bölümde DAMGA  (CHAR) Fonksiyonunun ürettiği KOD (CODE) Fonksiyonu ile de sayısal değerini aldığımız  ASCII karakterlerinin listesini  aşağıdaki şekilde listelenmiştir.

ASCII Kontrol KarakterleriASCII Yazdırılabilir KarakterlerGenişletilmiş ASCII Karakterler
KarakterSembolü
1BOŞ
2SOH
3STX
4ETX
5EOT
6ENQ
7ACK
8BEL
9BS
10ENTER
11LF
12VT
13FF
14CR
15SO
16SI
17DLE
18DC1
19DC2
20DC3
21DC4
22NAK
23SYN
24ETB
25CAN
26EM
27SUB
28ESC
29FS
30GS
31RS
127US
KarakterSonuç
32space
33!
34
35#
36$
37%
38&
39
40(
41)
42*
43+
44,
45
46.
47/
480
491
502
513
524
535
546
557
568
579
58:
59;
60<
61=
62>
63?
64@
65A
66B
67C
68D
69E
70F
71G
72H
73I
74J
75K
76L
77M
78N
79O
80P
81Q
82R
83S
84T
85U
86V
87W
88X
89Y
90Z
91[
92\
93]
94^
95_
96`
97a
98b
99c
100d
101e
102f
103g
104h
105i
106j
107k
108l
109m
110n
111o
112p
113q
114r
115s
116t
117u
118v
119w
120x
121y
122z
123{
124|
125}
126~
KarakterSonuç
128
130
131ƒ
132
133
134
135
136ˆ
137
138Š
139
140Œ
145
146
147
148
149
150
151
152˜
153
154š
155
156œ
158
159Ÿ
161¡
162¢
163£
164¤
165¥
166¦
167§
168¨
169©
170ª
171«
172¬
174®
175¯
176°
177±
178²
179³
180´
181µ
182
183·
184¸
185¹
186º
187»
188¼
189½
190¾
191¿
192À
193Á
194Â
195Ã
196Ä
197Å
198Æ
199Ç
200È
201É
202Ê
203Ë
204Ì
205Í
206Î
207Ï
208Ğ
209Ñ
210Ò
211Ó
212Ô
213Õ
214Ö
215×
216Ø
217Ù
218Ú
219Û
220Ü
221İ
222Ş
223ß
224à
225á

Sık Kullanılan Enter Karakter formülü CHAR(10) türkçesi KOD(10) olarak kullanabilirsiniz.

Kaynak : https://theasciicode.com.ar


İlgili Aramalar

  • ascii kodları listesi
  • karakter kodları
  • ascii kodu çevirme
  • dolar işareti ascii kodu
  • unicode karakter tablosu
Mustafa ÇETİN
Mustafa ÇETİN

Yorumlar - DAMGA – CHAR ASCII Karakterlerin Kod Listesi için

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.