X

Excel İngilizce Fonksiyon Formül Türkçe Adlar

Excel Çeviri Serisinin bu bölümünde Tüm Fonksiyonların İngilizce Karşılığı anlatılacaktır.

İÇERİK

1. Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce
2. Excel Ekle  -Insert Sekmesi Türkçe İngilizce
3. Excel Sayfa Düzeni – Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce
4. Excel Formüller – Formulas Sekmesi Türkçe İngilizce
5. Excel’de İngilizce Fonksiyon veya Formüllerin Türkçe İsimleri
6. Excel Veri – Data Sekmesi Türkçe İngilizce
7. Excel Gözden Geçir – Review Sekmesi Türkçe İngilizce
8. Excel Görünüm – View Sekmesi Türkçe İngilizce
9. Excel Tablo – Table Sekmesi Türkçe İngilizce
10.Excel Chart – Grafik Sekmesi Türkçe İngilizce
11. Excel Özet Tablo – Pivot Table Sekmesi Türkçe İngilizce
12. Excel SmartArt Sekmesi Türkçe İngilizce

Fonksiyon Kategorileri

Metin

İNGİLİZCE İSMİ TÜRKÇE İSMİ AÇIKLAMA
CHAR DAMGA Metin
CLEAN TEMİZ Metin
CODE KOD Metin
CONCATENATE BİRLEŞTİR (ARALIKBİRLEŞTİR) Metin
DOLLAR LİRA Metin
EXACT ÖZDEŞ Metin
FIND BUL Metin
FIXED SAYIDÜZENLE Metin
LEFT SOLDAN Metin
RIGHT SAĞDAN Metin
LEN UZUNLUK Metin
LOWER KÜÇÜKHARF Metin
MID PARÇAAL Metin
PROPER YAZIM.DÜZENİ Metin
REPLACE DEĞİŞTİR Metin
REPT YİNELE Metin
SEARCH MBUL Metin
SUBSTITUTE YERİNEKOY Metin
T M Metin
TEXT METNEÇEVİR Metin
TRIM KIRP Metin
UPPER BÜYÜKHARF Metin
VALUE SAYIYAÇEVİR Metin
UNICODE UNICODE Metin
UNICODEKARAKTERİ UNICHAR Metin
BAHTMETİN BAHTTEXT Metin
TEXTJOIN METİNBİRLEŞTİR Metin

Bilgi

İNGİLİZCE İSMİ TÜRKÇE İSMİ AÇIKLAMA
ISBLANK EBOŞSA Bilgi
ISERR EHATA Bilgi
ISERROR EHATALIYSA Bilgi
ISLOGICAL EMANTIKSALSA Bilgi
ISNA EYOKSA Bilgi
ISTEXT EMETİNSE Bilgi
ISNONTEXT EMETİNDEĞİLSE Bilgi
ISNUMBER ESAYIYSA Bilgi
ISREF EREFSE Bilgi
ISODD TEKMİ Bilgi
ISEVEN ÇİFTMİ Bilgi
ISFORMULA EFORMÜLSE Bilgi
CELL HÜCRE Bilgi
ERROR.TYPE HATA.TİPİ Bilgi
INFO BİLGİ Bilgi
N S Bilgi
NA YOKSAY Bilgi
TYPE TÜR Bilgi

Mantıksal

İNGİLİZCE İSMİ TÜRKÇE İSMİ SAYISAL İFADE AÇIKLAMA
AND VE Mantıksal
OR YADA Mantıksal
IF EĞER Mantıksal
NOT DEĞİL Mantıksal
TRUE DOĞRU 1 (bir) Mantıksal Sonuç
FALSE YANLIŞ 0 (Sıfır) Mantıksal Sonuç
IFERROR EĞERHATA Mantıksal Sonuç
IFNA EĞERYOKSA Mantıksal Sonuç

Arama ve Başvuru Fonksiyonları

İNGİLİZCE İSMİ TÜRKÇE İSMİ AÇIKLAMA
ADDRESS ADRES Arama ve Başvuru
AREAS ALANSAY Arama ve Başvuru
CHOOSE ELEMAN Arama ve Başvuru
COLUMN SÜTUN Arama ve Başvuru
COLUMNS SÜTUNSAY Arama ve Başvuru
GETPIVOTDATA ÖZETVERİAL Arama ve Başvuru
HLOOKUP YATAYARA Arama ve Başvuru
HYPERLINK KÖPRÜ Arama ve Başvuru
INDEX İNDİS Arama ve Başvuru
INDIRECT DOLAYLI Arama ve Başvuru
LOOKUP ARA Arama ve Başvuru
MATCH KAÇINCI Arama ve Başvuru
OFFSET KAYDIR Arama ve Başvuru
ROW SATIR Arama ve Başvuru
ROWS SATIRSAY Arama ve Başvuru
TRANSPOSE DEVRİK_DÖNÜŞÜM Arama ve Başvuru
VLOOKUP DÜŞEYARA Arama ve Başvuru

Finansal

INGILIZCE ISMI TÜRKÇE İSMİ AÇIKLAMA
ACCRINT GERÇEKFAİZ Finansal
ACCRINTM GERÇEKFAİZV Finansal
AMORDEGRC AMORDEGRC Finansal
AMORLINC AMORLINC Finansal
COUPDAYBS KUPONGÜNBD Finansal
COUPDAYS KUPONGÜN Finansal
COUPDAYSNC KUPONGÜNDSK Finansal
COUPNCD KUPONGÜNSKT Finansal
COUPNUM KUPONSAYI Finansal
COUPPCD KUPONGÜNÖKT Finansal
CUMIMPT TOPÖDENENFAİZ Finansal
CUMPRINC TOPANAPARA Finansal
DB AZALANBAKİYE Finansal
DDB ÇİFTAZALANBAKİYE Finansal
DISC İNDİRİM Finansal
DOLLARDE LİRAON Finansal
DOLLARFR LİRAKES Finansal
DURATION SÜRE Finansal
EFFECT ETKİN Finansal
FV GD Finansal
GDPROGRAM GDPROGRAM Finansal
INTRATE FAİZORANI Finansal
IPMT FAİZTUTARI Finansal
IRR İÇ_VERİM_ORANI Finansal
ISPMT ISPMT Finansal
MDURATION MSÜRE Finansal
MIRR D_İÇ_VERİM_ORANI Finansal
NOMINAL NOMİNAL Finansal
NPER TAKSİT_SAYISI Finansal
NPV NBD Finansal
ODDFPRICE TEKYDEĞER Finansal
ODDFYIELD TEKYÖDEME Finansal
ODDLPRICE TEKSDEĞER Finansal
ODDLYIELD TEKSÖDEME Finansal
PMT DEVRESEL_ÖDEME Finansal
PPMT ANA_PARA_ÖDEMESİ Finansal
PRICE DEĞER Finansal
PRICEDISC DEĞERİND Finansal
PRICEMAT DEĞERVADE Finansal
PV BD Finansal
RATE FAİZ_ORANI Finansal
RECEIVED GETİRİ Finansal
SLN DA Finansal
SYD YAT Finansal
TBILLEQ HTAHEŞ Finansal
TBILLPRICE HTAHDEÐER Finansal
TBILLYIELD HTAHÖDEME Finansal
VDB DAB Finansal
XIRR AİÇVERİMORANI Finansal
XNPV ANBD Finansal
YIELD ÖDEME Finansal
YIELDDISC ÖDEMEİND Finansal
YIELDMAT ÖDEMEVADE Finansal

İstatistiksel

İNGİLİZCE İSMİ TÜRKÇE İSMİ AÇIKLAMA
AVEDEV ORTSAP İstatistiksel
AVERAGE ORTALAMA İstatistiksel
AVERAGEA ORTALAMAA İstatistiksel
BETADIST BETADAĞ İstatistiksel
BETAINV BETATERS İstatistiksel
BINOMDIST BİNOMDAĞ İstatistiksel
CHIDIST KİKAREDAĞ İstatistiksel
CHIINV KİKARETERS İstatistiksel
CHITEST KİKARETEST İstatistiksel
CONFIDENCE GÜVENİRLİK İstatistiksel
CORREL KORELASYON İstatistiksel
COUNT BAĞ_DEĞ_SAY İstatistiksel
COUNTA BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İstatistiksel
COUNTBLANK BOŞLUKSAY İstatistiksel
COUNTIF EĞERSAY İstatistiksel
COUNTIFS ÇOKEĞERSAY İstatistiksel
COVAR KOVARYANS İstatistiksel
CRITBINOM KRİTİKBİNOM İstatistiksel
DEVSQ SAPKARE İstatistiksel
EXPONDIST ÜSTELDAĞ İstatistiksel
FDIST FDAĞ İstatistiksel
FINV FTERS İstatistiksel
FISHER FISHER İstatistiksel
FISHERINV FISHERTERS İstatistiksel
FORECAST TAHMİN İstatistiksel
SEQUENCE SIKLIK İstatistiksel
FTEST FTEST İstatistiksel
GAMMADIST GAMADAĞ İstatistiksel
GAMMAINV GAMATERS İstatistiksel
GAMMALN GAMALN İstatistiksel
GEOMEAN GEOORT İstatistiksel
GROWTH BÜYÜME İstatistiksel
HARMEAN HARORT İstatistiksel
HYPGEOMDIST HİPERGEOMDAĞ İstatistiksel
INTERCEPT KESMENOKTASI İstatistiksel
KURT BASIKLIK İstatistiksel
LARGE BÜYÜK İstatistiksel
LINEST DOT İstatistiksel
LOGEST LOT İstatistiksel
LOGINV LOGTERS İstatistiksel
LOGNORMDIST LOGNORMDAĞ İstatistiksel
MAX MAK İstatistiksel
MAXA MAKA İstatistiksel
MEDIAN ORTANCA İstatistiksel
MIN MİN İstatistiksel
MINA MİNA İstatistiksel
MODE ENÇOK_OLAN İstatistiksel
NEGBINOMDIST NEGBİNOMDAĞ İstatistiksel
NORMDIST NORMDAĞ İstatistiksel
NORMINV NORMTERS İstatistiksel
NORMSDIST NORMSDAĞ İstatistiksel
NORMSINV NORMSTERS İstatistiksel
PEARSON PEARSON İstatistiksel
PERCENTILE YÜZDEBİRLİK İstatistiksel
PERCENTRANK YÜZDERANK İstatistiksel
PERMUT PERMÜTASYON İstatistiksel
POISSON POISSON İstatistiksel
PROB OLASILIK İstatistiksel
QUARTILE DÖRTTEBİRLİK İstatistiksel
RANK RANK İstatistiksel
RSQ RKARE İstatistiksel
SKEW ÇARPIKLIK İstatistiksel
SLOPE EĞİM İstatistiksel
SMALL KÜÇÜK İstatistiksel
STANDARDIZE STANDARTLAŞTIRMA İstatistiksel
STDEV STDSAPMA İstatistiksel
STDEVA STDSAPMAA İstatistiksel
STDEVP STDSAPMAS İstatistiksel
STDEVPA STDSAPMASA İstatistiksel
STEYX STHYX İstatistiksel
TDIST TDAĞ İstatistiksel
TINV TTERS İstatistiksel
TREND EĞİLİM İstatistiksel
TRIMMEAN KIRPORTALAMA İstatistiksel
TTEST TTEST İstatistiksel
VAR VAR İstatistiksel
VARA VARA İstatistiksel
VARP VARS İstatistiksel
VARPA VARSA İstatistiksel
WEIBULL WEIBULL İstatistiksel
ZTEST ZTEST İstatistiksel

Fonksiyon Kategorileri

Matematik ve Trigonometri

İNGİLİZCE İSMİ TÜRKÇE İSMİ AÇIKLAMA
ABS MUTLAK Matematik ve Trigonometri
ACOS ACOS Matematik ve Trigonometri
ACOSH ACOSH Matematik ve Trigonometri
ASIN ASİN Matematik ve Trigonometri
ASINH ASİNH Matematik ve Trigonometri
ATAN ATAN Matematik ve Trigonometri
ATAN2 ATAN2 Matematik ve Trigonometri
ATANH ATANH Matematik ve Trigonometri
CEILING TAVANAYUVARLA Matematik ve Trigonometri
COMBIN KOMBİNASYON Matematik ve Trigonometri
COS COS Matematik ve Trigonometri
COSH COSH Matematik ve Trigonometri
DEGREES DERECE Matematik ve Trigonometri
EVEN ÇİFT Matematik ve Trigonometri
EXP ÜS Matematik ve Trigonometri
FACT ÇARPINIM Matematik ve Trigonometri
FLOOR TABANAYUVARLA Matematik ve Trigonometri
GCD OBEB Matematik ve Trigonometri
INT TAMSAYI Matematik ve Trigonometri
LCM OKEK Matematik ve Trigonometri
LN LN Matematik ve Trigonometri
LOG LOG Matematik ve Trigonometri
LOG10 LOG10 Matematik ve Trigonometri
MDETERM DETERMİNANT Matematik ve Trigonometri
MINVERSE DİZEY_TERS Matematik ve Trigonometri
MMULT DÇARP Matematik ve Trigonometri
MOD MOD Matematik ve Trigonometri
MROUND KYUVARLA Matematik ve Trigonometri
MULTINOMIAL ÇOKTERİMLİ Matematik ve Trigonometri
ODD TEK Matematik ve Trigonometri
PI Matematik ve Trigonometri
POWER KUVVET Matematik ve Trigonometri
PRODUCT ÇARPIM Matematik ve Trigonometri
QUOTIENT BÖLÜM Matematik ve Trigonometri
RADIANS RADYAN Matematik ve Trigonometri
RAND S_SAYI_ÜRET Matematik ve Trigonometri
RANDBETWEEN RASTGELEARADA Matematik ve Trigonometri
ROMAN ROMEN Matematik ve Trigonometri
ROUND YUVARLA Matematik ve Trigonometri
ROUNDDOWN AŞAĞIYUVARLA Matematik ve Trigonometri
ROUNDUP YUKARIYUVARLA Matematik ve Trigonometri
SERIESSUM SERİTOPLA Matematik ve Trigonometri
SIGN İŞARET Matematik ve Trigonometri
SIN SİN Matematik ve Trigonometri
SINH SİNH Matematik ve Trigonometri
SQRT KAREKÖK Matematik ve Trigonometri
SQRTPI KAREKÖKPİ Matematik ve Trigonometri
SUBTOTAL ALTTOPLAM Matematik ve Trigonometri
SUM TOPLA Matematik ve Trigonometri
SUMIF ETOPLA Matematik ve Trigonometri
SUMPRODUCT TOPLA.ÇARPIM Matematik ve Trigonometri
SUMSQ TOPKARE Matematik ve Trigonometri
SUMX2MY2 TOPX2EY2 Matematik ve Trigonometri
SUMX2PY2 TOPX2AY2 Matematik ve Trigonometri
SUMXMY2 TOPXEY2 Matematik ve Trigonometri
TAN TAN Matematik ve Trigonometri
TANH TANH Matematik ve Trigonometri
TRUNC NSAT Matematik ve Trigonometri

Mühendislik

İNGİLİZCE İSMİ TÜRKÇE İSMİ AÇIKLAMA
BESSELI BESSELI Mühendislik
BESSELJ BESSELJ Mühendislik
BESSELK BESSELK Mühendislik
BESSELY BESSELY Mühendislik
BIN2DEC BIN2DEC Mühendislik
BIN2HEX BIN2HEX Mühendislik
BIN2OCT BIN2OCT Mühendislik
COMPLEX KARMAŞIK Mühendislik
CONVERT ÇEVİR Mühendislik
DEC2BIN DEC2BIN Mühendislik
DEC2HEX DEC2HEX Mühendislik
DEC2OCT DEC2OCT Mühendislik
DELTA DELTA Mühendislik
ERF HATAİŞLEV Mühendislik
ERFC TÜMHATAİŞLEV Mühendislik
FACTDOUBLE ÇİFTFAKTÖR Mühendislik
GESTEP BESINIR Mühendislik
HEX2BIN HEX2BIN Mühendislik
HEX2DEC HEX2DEC Mühendislik
HEX2OCT HEX2OCT Mühendislik
IMABS SANMUTLAK Mühendislik
IMAGINARY SANAL Mühendislik
IMARGUMENT SANBAĞ_DEĞİŞKEN Mühendislik
IMCONJUGATE SANEŞLENEK Mühendislik
IMCOS SANCOS Mühendislik
IMDIV SANBÖL Mühendislik
IMEXP SANÜS Mühendislik
IMLN SANLN Mühendislik
IMLOG10 SANLOG10 Mühendislik
IMLOG2 SANLOG2 Mühendislik
IMPOWER SANKUVVET Mühendislik
IMPRODUCT SANÇARP Mühendislik
IMREAL SANGERÇEK Mühendislik
IMSIN SANSIN Mühendislik
IMSQRT SANKAREKÖK Mühendislik
IMSUB SANÇIKAR Mühendislik
IMSUM SANTOPLA Mühendislik
OCT2BIN OCT2BIN Mühendislik
OCT2DEC OCT2DEC Mühendislik
OCT2OCT OCT2HEX Mühendislik

Tarih ve Saat

DATE TARİH Tarih ve Saat
DATEVALUE TARİHSAYISI Tarih ve Saat
DAY GÜN Tarih ve Saat
DAYS360 GÜN360 Tarih ve Saat
EOMONTH SERİAY Tarih ve Saat
EDATE SERİTARİH Tarih ve Saat
HOUR SAAT Tarih ve Saat
MINUTE DAKİKA Tarih ve Saat
MONTH AY Tarih ve Saat
NETWORKDAYS TAMİŞGÜNÜ Tarih ve Saat
NETWORKDAYS.INTL TAMİŞGÜNÜ.ULUSL Tarih ve Saat
NOW ŞİMDİ Tarih ve Saat
SECOND SANİYE Tarih ve Saat
TIME ZAMAN Tarih ve Saat
TIMEVALUE ZAMANSAYISI Tarih ve Saat
DATEDIF ETARİHLİ Tarih ve Saat
TODAY BUGÜN Tarih ve Saat
WEEKDAY HAFTANINGÜNÜ Tarih ve Saat
WEEKNUM HAFTASAY Tarih ve Saat
WORKDAY İŞGÜNÜ Tarih ve Saat
YEAR YIL Tarih ve Saat
YEARFRAC YILORAN Tarih ve Saat

Veritabanı

İNGİLİZCE İSMİ TÜRKÇE İSMİ AÇIKLAMA
DAVERAGE VSEÇORT Veritabanı
DCOUNT VSEÇSAY Veritabanı
DCOUNTA VSEÇSAYDOLU Veritabanı
DGET VAL Veritabanı
DMAX VSEÇMAK Veritabanı
DMIN VSEÇMİN Veritabanı
DPRODUCT VSEÇÇARP Veritabanı
DSTDEV VSEÇSTDSAPMA Veritabanı
DSTDEVP VSEÇSTDSAPMAS Veritabanı
DSUM VSEÇTOPLA Veritabanı
DVAR VSEÇVAR Veritabanı
DVARP VSEÇVARS Veritabanı

Gönderinin son düzenlendiği tarih 15 Kasım 2020 17:20

Kategoriler: Çeviri

Yorumları Göster

 • merhabalar;

  bir sorum olacaktı;

  A2 hücresinde; C:\deneme\alt\yeni\lazım\şimdi\Zeki Müren.mp3 dosya yolu yazıyor. (çok uzun da olabilir 255 karakter fazlası) ben sadece "Zeki Müren.mp3" ismini bir sütuna almak istiyorum. yaklaşık 50.000 satır olduğu için de excel temel fonksiyonlarını kullanamıyorum, ama formüllerle de bir türlü yapamadım. bu işlem formüllerle yapılabilir mi?
  yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

 • Merhaba
  9 satırlı 3 kolonlu bir veritabanım var.
  a1 ve b1 de iki farklı bilgi var. Bu iki bilgi yan yana geldiğinde c1 satırındaki bilginin yazılmasını istiyorum.
  Hangi Formülü kullanmalıyım?
  örnek:
  A1= YÜKSEK B1= YÜKSEK C1=YÜKSEK
  A2 = YÜKSEK B2= ORTA C2= YÜKSEK
  A3 = YÜKSEK B3= DÜŞÜK C2= ORTA

  • Merhabalar.
   C alanına hangi bilgi yazdırılsın A1'deki mi B1'deki mi? bu kısmı tam anlayamadım. Biraz detaylandırabilir misiniz.
   Selamlar.

 • Merhabalar,
  Çok faydalı bir içerik olmuş. Teşekkürler. Bir sorum olacaktı.

  A 90
  A 80
  A 57
  B 94
  B 87
  B 13
  B -5

  Yukarıda bulunan iki sütunda A’ların en büyüğünü ve en küçüğünü toplamak istiyorum.
  Aynı şekilde B için de bunu yapmak istiyorum. Ama A, B, C, D.. şeklinde devam eden
  Birçok verim var. Ve A’nın 3 verisi varken B’nin 4 verisi C’nin 8 verisi olabiliyor.

  Yapmak istediğim işleme örnek:
  A = 90+57 =147
  B= 94+5 =99

  Bunu nasıl yapabileceğimle ilgili en azından fikir verirseniz çok makbule geçer. Teşekkürler.

  • A90 gibi veriler aynı hücrede mi? Metin ve Sayıyı birbirinden ayırsak olur mu? o zaman daha kolay yöntemler düşünebilirim. Eğer bu şekilde kalacaksa Formülle SAyı ve Metinleri ayrı hücrelere ayırmamız lazım. Ondan sonra yine başta söylediğim yöntem de bişeyler düşünebilirim.

   • A 90
    A 80
    A 57
    B 94
    B 87
    B 13
    B -5

    Bu yukarıda yazdığım örnek 2 kolon, 7 satırdan oluşmakta. Tabi benim elimde gerçekte çok daha fazlası var. Yani dediğiniz gibi ''A'' bilgisiyle ''90'' sayısı zaten farklı hücrelerde, ortak yanları ise aynı satırda olmaları. Bütün A'lar arasında minimum ve maksimum mutlak değerce toplanmalı. Aynı şekilde B'ler ve diğerleri. Ancak A,B,C,D... verileri farklı satır sayılarına sahip. Dolayısıyla tek hamlede bu işlemi kısıtlı excel bilgimle yapamadım. Cevabınız için teşekkürler. Cevabınızı heyecanla bekliyorum. Tekrar teşekkürler.

 • Çook teşekkürler. Gayet güzel bir çözüm oldu ve beni çok rahatlattı. İyi günler dilerim.