Excel Tablo – Table Sekmesi Türkçe İngilizce

Her Excel kullanıcısının bir dilde formülleri iyi bilir. Ancak farklı bir dilde Office kurulumu ile karşılaştığında hafif bocalar. Bu Excel’de İngilizce Fonksiyon veya Formüllerin Türkçe İsimleri makalesini sizler için hazırladım.

Bu bölümde Tablo Nesnesi oluşturduğumda beliren Sekmeyi inceleyeceğiz. Tablo Nesnesi ile ilgili anlatımı Tablo Nesnesi makalemizden görebilirsiniz.

İÇERİK

 1. Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce
 2. Excel Ekle  -Insert Sekmesi Türkçe İngilizce
 3. Excel Sayfa Düzeni – Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce
 4. Excel Formüller – Formulas Sekmesi Türkçe İngilizce
 5. Excel’de İngilizce Fonksiyon veya Formüllerin Türkçe İsimleri
 6. Excel Veri – Data Sekmesi Türkçe İngilizce
 7. Excel Gözden Geçir – Review Sekmesi Türkçe İngilizce
 8. Excel Görünüm – View Sekmesi Türkçe İngilizce
 9. Excel Tablo – Table Sekmesi Türkçe İngilizce
10.Excel Chart – Grafik Sekmesi Türkçe İngilizce
11. Excel Özet Tablo – Pivot Table Sekmesi Türkçe İngilizce
12. Excel SmartArt Sekmesi Türkçe İngilizce

DESIGN – TASARIM SEKMESİ

Özellikler – Properties

Özellikler - Properties Properties - Özellikler

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Tabloyu Yeniden Boyutlandır Resize Table

Araçlar – Tools

Araçlar - Tools Araçlar - Tools

TÜRKÇE İNGİLİZCE
PivotTable Kullanarak Özetle Summarize width PivotTable
Yinelenenleri Kaldır Remove Dublicates
Aralığa Dönüştür Convert to Range
Dilimleyici Ekle Insert Slicer

Dış Tablo Verileri – External Table Data

Dış Tablo Verileri – External Table Data External Table Data - Dış Tablo Verileri

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Dışarı Aktar Export
Yinele Refresh
Özellikler Properties
Tarayıcı Aç Open in Browser
Bağlantıyı Kaldır Unlink

Tablo Şeritleri Seçenekleri – Table Style Options

Tablo Şeritleri Seçenekleri – Table Style Options Table Style Options - Tablo Şeritleri Seçenekleri

TÜRKÇE İNGİLİZCE KISAYOL
Üst Bilgi Satırı Header Row
Toplam Satırı Total Row Ctrl + Shift + T
Şeritli Satırı Banded Rows
İlk Sütun First Column
Son Sütun Last Column
Şeritli Sütunlar Banded Columns
Filtre Düğmesi Filter Botton

Tablo Stilleri – Table Styles

Tablo Stilleri – Table Styles Table Styles - Tablo Stilleri

Cevap bırakın