Kategoriler: Çeviri

Excel SayfaDüzeni-PageLayout Türkçe İngilizce

Excel Çeviri Serisinin bu bölümünde Sayfa Düzeni sekmesinin İngilizce Karşılığı olan Page Layout sekmesi anlatılacaktır.

İÇERİK

1. Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce
2. Excel Ekle  -Insert Sekmesi Türkçe İngilizce
3. Excel Sayfa Düzeni – Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce
4. Excel Formüller – Formulas Sekmesi Türkçe İngilizce
5. Excel’de İngilizce Fonksiyon veya Formüllerin Türkçe İsimleri
6. Excel Veri – Data Sekmesi Türkçe İngilizce
7. Excel Gözden Geçir – Review Sekmesi Türkçe İngilizce
8. Excel Görünüm – View Sekmesi Türkçe İngilizce
9. Excel Tablo – Table Sekmesi Türkçe İngilizce
10.Excel Chart – Grafik Sekmesi Türkçe İngilizce
11. Excel Özet Tablo – Pivot Table Sekmesi Türkçe İngilizce
12. Excel SmartArt Sekmesi Türkçe İngilizce

Temalar – Themes

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Temalar Themes
Renkler Colors
Yazı Tipleri Fonts
Efektler Efect

Sayfa Yapısı – Page Setup

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Kenar Boşlukları Margins
Normal Normal
Geniş Wide
Dar Narrow
Yönlendirme Orientation
Dikey Portrait
Yatay Landscape
Boyut Size
Yazdırma Alanı Print Area
Yazdırma Alanını Belirle Set Print Area
Yazdırma Alanını Temizle Clear Print Area
Sayfa Sonları Breaks
Sayfa Sonu Ekle Insert Page Break
Sayfa Sonunu Kaldır Remove Page Break
Tüm Sayfa Sonlarını Sıfırla Reset All Page Breaks
Arka Plan Background
Yazdırma Başlıkları Print Titles

Sığdırmak için Ölçeklendir – Scale to Fit

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Genişlik Width
Yükseklik Height
Ölçek Scale

Sayfa Seçenekleri – Sheet Options

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Klavuz Çizgileri Grid Lines
Görünüm View
Yazdır Print
Başlıklar Headings
Görünüm View
Yazdır Print

Yerleştir – Arrange

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE
Bir Öne Getir Bring Forward
En Öne Getir Bring to Font
Bir Arkaya Gönder Send Backward
En Arkaya Gönder Send to Back
Seçim Bölmesi Selection Pane
Hizala Align
Sola Hizala Align Left
Dikey Ortaya Hizala Align Center
Sağa Hizala Align Right
Üste Hizala Align Top
Ortaya Hizala Align Middle
Alta Hizala Align Bottom
Yatay Olarak Dağıt Distribute Horizontally
Dikey Olarak Dağıt Distribute Vertically
Klavuzlara Daya Snap to Grid
Şekle Uydur Snap to Shape
Klavuz Çizgilerini Göster View Gridlines
Gruplandır Group
Gruplandır Group
Yeniden Gruplandır Regroup
Grubu Çöz Ungroup
Döndür Rotate
Sağa 90* Döndür Rotate Right 90*
Sola 90* Döndür Rotate eft 90*
Dikey Ters Çevir Flip Vertical
Yatay Ters Çevir Flip Horizontal
Tüm Döndürme Seçenekleri More Rotation Options

Gönderinin son düzenlendiği tarih 3 Mayıs 2020 22:06