Excel Sayfa Düzeni – Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce

Her Excel kullanıcısı Excel programını bir dilde formülleri ve kullanımı iyi bilir. Ancak farklı bir dilde Office kurulumu ile karşılaştığında zorluk çekebilir. Bu bölümde Excel Sayfa Düzeni Sekmesi, İngilizce karşılığı olan Page Layout Sekmesini işleyeceğiz.

İÇERİK

dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  1. Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  2. Excel Ekle  -Insert Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  3. Excel Sayfa Düzeni – Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  4. Excel Formüller – Formulas Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  5. Excel’de İngilizce Fonksiyon veya Formüllerin Türkçe İsimleri
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  6. Excel Veri – Data Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  7. Excel Gözden Geçir – Review Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  8. Excel Görünüm – View Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  9. Excel Tablo – Table Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce 10.Excel Chart – Grafik Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce 11. Excel Özet Tablo – Pivot Table Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce 12. Excel SmartArt Sekmesi Türkçe İngilizce

Temalar – Themes

Temalar - Themes Themes - Temalar

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Temalar Themes
Renkler Colors
Yazı Tipleri Fonts
Efektler Efect

Sayfa Yapısı – Page Setup

Sayfa Yapısı – Page Setup Page Setup - Sayfa Yapısı

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Kenar Boşlukları Margins
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Normal dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceNormal
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Geniş dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceWide
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Dar dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceNarrow
Yönlendirme Orientation
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Dikey dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizcePortrait
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Yatay dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceLandscape
Boyut Size
Yazdırma Alanı Print Area
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Yazdırma Alanını Belirle dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceSet Print Area
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Yazdırma Alanını Temizle dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceClear Print Area
Sayfa Sonları Breaks
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Sayfa Sonu Ekle dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceInsert Page Break
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Sayfa Sonunu Kaldır dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceRemove Page Break
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Tüm Sayfa Sonlarını Sıfırla dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceReset All Page Breaks
Arka Plan Background
Yazdırma Başlıkları Print Titles

Sığdırmak için Ölçeklendir – Scale to Fit

Sığdırmak için Ölçeklendir – Scale to Fit Scale to Fit - Sığdırmak için Ölçeklendir

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Genişlik Width
Yükseklik Height
Ölçek Scale

Sayfa Seçenekleri – Sheet Options

Sayfa Seçenekleri – Sheet Options Sheet Options - Sayfa Seçenekleri

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Klavuz Çizgileri Grid Lines
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Görünüm dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceView
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Yazdır dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizcePrint
Başlıklar Headings
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Görünüm dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceView
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Yazdır dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizcePrint

Yerleştir – Arrange

Yerleştir - Arrange Arrange - Yerleştir

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE
Bir Öne Getir - Bring Forward Bir Öne Getir Bring Forward
En Öne Getir - Bring to Font dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce En Öne Getir dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceBring to Font
Bir Arkaya Gönder - Send Backward Bir Arkaya Gönder Send Backward
En Arkaya Gönder - Send to Back dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce En Arkaya Gönder dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceSend to Back
Seçim Bölmesi - Selection Pane Seçim Bölmesi Selection Pane
Hizala - Align Hizala Align
Sola Hizala - Align Left dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Sola Hizala dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceAlign Left
Dikey Ortaya Hizala - Align Center dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Dikey Ortaya Hizala dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceAlign Center
Sağa Hizala - Align Right dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Sağa Hizala dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceAlign Right
Üste Hizala - Align Top dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Üste Hizala dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceAlign Top
Ortaya Hizala - Align Middle dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Ortaya Hizala dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceAlign Middle
Alta Hizala - Align Bottom dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Alta Hizala dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceAlign Bottom
Yatay Olarak Dağıt - Distribute Horizontally dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Yatay Olarak Dağıt dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceDistribute Horizontally
Dikey Olarak Dağıt - Distribute Vertically dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Dikey Olarak Dağıt dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceDistribute Vertically
Klavuzlara Daya-Snap to Grid dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Klavuzlara Daya dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceSnap to Grid
Şekle Uydur - Snap to Shape dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Şekle Uydur dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceSnap to Shape
Klavuz Çizgilerini Göster - View Gridlines dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Klavuz Çizgilerini Göster dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceView Gridlines
Gruplandır - Group Gruplandır Group
Gruplandır-Group dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Gruplandır dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceGroup
Yeniden Gruplandır-Regroup dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Yeniden Gruplandır dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceRegroup
Grubu Çöz-Ungroup dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Grubu Çöz dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceUngroup
Döndür-Rotate Döndür Rotate
Sağa 90* Döndür-Rotate Right 90* dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Sağa 90* Döndür dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceRotate Right 90*
Sola 90* Döndür-Rotate Left 90* dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Sola 90* Döndür dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceRotate eft 90*
Dikey Ters Çevir-Flip Vertical dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Dikey Ters Çevir dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceFlip Vertical
Yatay Ters Çevir-Flip Horizontal dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Yatay Ters Çevir dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceFlip Horizontal
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Tüm Döndürme Seçenekleri dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceMore Rotation Options

Cevap bırakın