Excel Sayfa Düzeni – Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce

Excel Çeviri Serisinin bu bölümünde Sayfa Düzeni sekmesinin İngilizce Karşılığı olan Page Layout sekmesi anlatılacaktır.

İÇERİK

dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  1. Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  2. Excel Ekle  -Insert Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  3. Excel Sayfa Düzeni – Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  4. Excel Formüller – Formulas Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  5. Excel’de İngilizce Fonksiyon veya Formüllerin Türkçe İsimleri
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  6. Excel Veri – Data Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  7. Excel Gözden Geçir – Review Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  8. Excel Görünüm – View Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce  9. Excel Tablo – Table Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce 10.Excel Chart – Grafik Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce 11. Excel Özet Tablo – Pivot Table Sekmesi Türkçe İngilizce
dokumanistan madde isareti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce 12. Excel SmartArt Sekmesi Türkçe İngilizce

Temalar – Themes

Temalar - Themes Themes - Temalar

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Temalar Themes
Renkler Colors
Yazı Tipleri Fonts
Efektler Efect

Sayfa Yapısı – Page Setup

Sayfa Yapısı – Page Setup Page Setup - Sayfa Yapısı

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Kenar Boşlukları Margins
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Normal dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceNormal
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Geniş dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceWide
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Dar dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceNarrow
Yönlendirme Orientation
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Dikey dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizcePortrait
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Yatay dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceLandscape
Boyut Size
Yazdırma Alanı Print Area
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Yazdırma Alanını Belirle dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceSet Print Area
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Yazdırma Alanını Temizle dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceClear Print Area
Sayfa Sonları Breaks
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Sayfa Sonu Ekle dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceInsert Page Break
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Sayfa Sonunu Kaldır dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceRemove Page Break
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Tüm Sayfa Sonlarını Sıfırla dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceReset All Page Breaks
Arka Plan Background
Yazdırma Başlıkları Print Titles

Sığdırmak için Ölçeklendir – Scale to Fit

Sığdırmak için Ölçeklendir – Scale to Fit Scale to Fit - Sığdırmak için Ölçeklendir

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Genişlik Width
Yükseklik Height
Ölçek Scale

Sayfa Seçenekleri – Sheet Options

Sayfa Seçenekleri – Sheet Options Sheet Options - Sayfa Seçenekleri

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Klavuz Çizgileri Grid Lines
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Görünüm dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceView
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Yazdır dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizcePrint
Başlıklar Headings
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Görünüm dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceView
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Yazdır dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizcePrint

Yerleştir – Arrange

Yerleştir - Arrange Arrange - Yerleştir

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE
Bir Öne Getir - Bring Forward Bir Öne Getir Bring Forward
En Öne Getir - Bring to Font dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce En Öne Getir dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceBring to Font
Bir Arkaya Gönder - Send Backward Bir Arkaya Gönder Send Backward
En Arkaya Gönder - Send to Back dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce En Arkaya Gönder dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceSend to Back
Seçim Bölmesi - Selection Pane Seçim Bölmesi Selection Pane
Hizala - Align Hizala Align
Sola Hizala - Align Left dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Sola Hizala dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceAlign Left
Dikey Ortaya Hizala - Align Center dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Dikey Ortaya Hizala dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceAlign Center
Sağa Hizala - Align Right dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Sağa Hizala dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceAlign Right
Üste Hizala - Align Top dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Üste Hizala dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceAlign Top
Ortaya Hizala - Align Middle dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Ortaya Hizala dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceAlign Middle
Alta Hizala - Align Bottom dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Alta Hizala dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceAlign Bottom
Yatay Olarak Dağıt - Distribute Horizontally dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Yatay Olarak Dağıt dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceDistribute Horizontally
Dikey Olarak Dağıt - Distribute Vertically dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Dikey Olarak Dağıt dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceDistribute Vertically
Klavuzlara Daya-Snap to Grid dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Klavuzlara Daya dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceSnap to Grid
Şekle Uydur - Snap to Shape dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Şekle Uydur dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceSnap to Shape
Klavuz Çizgilerini Göster - View Gridlines dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Klavuz Çizgilerini Göster dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceView Gridlines
Gruplandır - Group Gruplandır Group
Gruplandır-Group dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Gruplandır dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceGroup
Yeniden Gruplandır-Regroup dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Yeniden Gruplandır dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceRegroup
Grubu Çöz-Ungroup dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Grubu Çöz dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceUngroup
Döndür-Rotate Döndür Rotate
Sağa 90* Döndür-Rotate Right 90* dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Sağa 90* Döndür dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceRotate Right 90*
Sola 90* Döndür-Rotate Left 90* dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Sola 90* Döndür dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceRotate eft 90*
Dikey Ters Çevir-Flip Vertical dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Dikey Ters Çevir dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceFlip Vertical
Yatay Ters Çevir-Flip Horizontal dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Yatay Ters Çevir dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceFlip Horizontal
dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce Tüm Döndürme Seçenekleri dokumanistan ic girinti - Excel Sayfa Düzeni - Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizceMore Rotation Options

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.