X

Excel Özet Tablo-Pivot Table Türkçe İngilizce

Excel Çeviri Serisinin bu bölümünde Özet Tablo sekmesinin İngilizce Karşılığı olan PivotTable sekmesi anlatılacaktır.

İÇERİK

1. Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce
2. Excel Ekle  -Insert Sekmesi Türkçe İngilizce
3. Excel Sayfa Düzeni – Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce
4. Excel Formüller – Formulas Sekmesi Türkçe İngilizce
5. Excel’de İngilizce Fonksiyon veya Formüllerin Türkçe İsimleri
6. Excel Veri – Data Sekmesi Türkçe İngilizce
7. Excel Gözden Geçir – Review Sekmesi Türkçe İngilizce
8. Excel Görünüm – View Sekmesi Türkçe İngilizce
9. Excel Tablo – Table Sekmesi Türkçe İngilizce
10.Excel Chart – Grafik Sekmesi Türkçe İngilizce
11. Excel Özet Tablo – Pivot Table Sekmesi Türkçe İngilizce
12. Excel SmartArt Sekmesi Türkçe İngilizce

Çözümle – Analyze

Özet Tablo – Pivot Table

 

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Seçenekler Options
Rapor Filtresi Sayfalarını Göster Show Report Filter Pages
ÖzetVeriAl Üret Generate GetPivotData

Etkin Alan – Active Field

 

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Etkin Alan Active Field
Alan Ayarları Field Settings
Detaya Git Drill Down
Detaydan Çık Drill Up
Alanı Genişlet Expand Field
Alanı Daralt Collapse Field

Gruplandır – Group

 

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Seçimi Gruplandır Group Selection
Grubu Çöz Ungroup
Alanı Gruplandır Group Field

Filtrele – Filter

 

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Dilimleyici Ekle Insert Slicer
Zaman Çizelgesi Ekle Insert Timeline
Filtre Bağlantıları Filter Connections

Veri – Data

 

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Yinele Refresh
Tümünü Yinele Refresh All
Yineleme Durumu Refresh Status
Yinelemeyi İptal Et Cancel Refresh
Bağlantı Özellikleri Connection Properties
Veri Kaynağını Değiştir Change Data Source
Veri Kaynağını Değiştir Change Data Source
Bağlantı Özellikleri Connection Properties

Eylemler – Actions

 

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Temizle Clear
Tümünü Temizle Clear All
Filtreleri Temizle Clear Filters
Seç Select
Etiketler ve Değerler Labels and Values
Değerler Values
Etiketler Labels
Seçimi Etkinleştir Entire Selection
PivotTable’I Taşı Move PivotTable

Hesaplamalar – Calculations

 

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Alanlar, Öğeler ve Kümeler Fields, Items, & Sets
Hesaplanmış Alan Calculated Field
Hesaplanmış Öğe Calculated Items
Çözüm Sırası Solve Order
Formül Listele List Formules
Satır Öğelerine Göre Yeni Küme Oluştur Create set Based on Row Items
Sütun Öğelerine Göre Yeni Küme Oluştur Create set Based on Column Items
Kümeleri Yönet Manage Sets
OLAP Araçları OLAP Tools
İlişkiler Relationships

Araçlar – Tools

 

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Özet Tablo PivotChart
Özet Tablo Önerileri Recommended PivotTables

Göster – Show

 

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Alan Listesi Field List
+/- Düğmeleri +/- Buttons
Alan Üst Bilgileri Field  Headers

Tasarım – Design

Düzen – Layout

 

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Alt Toplamlar Subtotals
Alt Toplamları Gösterme Do Not Show Subtotals
Grubun Altında Tüm Alt Toplamları Göster Show all Subtotals at Bottom of Group
Grubun Üstünde Tüm alt Toplamları Göster Show all Subtotals at Top of Group
Filtre Uygulanan Öğeleri Toplamlara Ekle Include Filtered Items in Totals
Genel Toplamlar Grand Totals
Satırlar ve Sütunlar için Kapalı Off for Rows and Columns
Satırlar ve Sütunlar için Açık On for Rows and Columns
Yalnızca Satırlar için Açık On for Rows Only
Yalnızca Sütunlar için Açık On for Columns Only
Rapor Düzeni Report Layout
Sıkıştırılmış Biçimde Göster Show in Compact From
Anahat Biçiminde Göster Show in Outline Form
Sekmeler Halinde Göster Show in Tabular Form
Tüm Öğe Etiketlerini Yinele Repeat All Item Labels
Öğe Etiketlerini Yineleme Do Not Repeat Item Labels
Boş Satırlar Blank Rows
Her Öğeden Sonra Boş Satı Ekle Insert Blank Line after Each Item
Her Öğeden Sonra Gelen Boş Satırı Kaldır Remove Blank Line after Each Item

Özet Tablo Stil Seçenekleri – PivotTable Style Options

 

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Satır Üst Bilgileri Row Headers
Sütun Üst Bilgileri Column Headers
Şeritli Satırlar Banded Rows
Şeritli Sütunlar Banded Columns

Özet Tablo Stilleri – PivotTable Styles

 

Gönderinin son düzenlendiği tarih 15 Kasım 2020 17:17

Kategoriler: Çeviri