Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce

Her Excel kullanıcısı Excel programını bir dilde formülleri ve kullanımı iyi bilir. Ancak farklı bir dilde Office kurulumu ile karşılaştığında zorluk çekebilir.  Excel Çeviri serisine başlayacağımız ilk seri de işleyeceğimiz konular ola ki ihtiyacınız olursa bu seriyi kullanabiliriz.

İÇERİK

 1. Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce
 2. Excel Ekle  -Insert Sekmesi Türkçe İngilizce
 3. Excel Sayfa Düzeni – Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce
 4. Excel Formüller – Formulas Sekmesi Türkçe İngilizce
 5. Excel’de İngilizce Fonksiyon veya Formüllerin Türkçe İsimleri
 6. Excel Veri – Data Sekmesi Türkçe İngilizce
 7. Excel Gözden Geçir – Review Sekmesi Türkçe İngilizce
 8. Excel Görünüm – View Sekmesi Türkçe İngilizce
 9. Excel Tablo – Table Sekmesi Türkçe İngilizce
10.Excel Chart – Grafik Sekmesi Türkçe İngilizce
11. Excel Özet Tablo – Pivot Table Sekmesi Türkçe İngilizce
12. Excel SmartArt Sekmesi Türkçe İngilizce

Pano – Clipboard

Pano - Clipboard Clipboard - Pano

 

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE KISAYOL
Yapıştır - Paste Yapıştır Paste Ctrl + V
Kes - Cut Kes Cut Ctrl + X
Kopyala-Copy Kopyala Copy Ctrl + C
Biçim Boyacısı-Format Painter Biçim Boyacısı Format Painter

Yazı Tipi – Font

Yazı Tipi - Font Font - Yazı Tipi

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE KISAYOL
Yazı Tipi-Font Yazı Tipi Font
Yazı Tipi Boyutu-Font Size Yazı Tipi Boyutu Font Size
Yazı Tipi boyutunu Artır-Increase Font Size Yazı Tipi boyutunu Artır Increase Font Size
Yazı Tipi Boyutunu Azalt Decrease Font Size
Kalın-Bold Bold-Kalın Kalın Bold EN : Ctrl + B
TR : Ctrl + K
İtalik-Italic Italic-İtalik İtalik Italic Ctrl + I
Underline-Altı Çizgili Altı Çizgili-Underline Altı Çizgili Underline EN : Ctrl + U
TR : Ctrl + Shift + A
Kenarlıklar-Borders Kenarlıklar Borders
Dolgu Rengi-Fill Color Dolgu Rengi Fill Color
Yazı Tipi Rengi-Font Color Yazı Tipi Rengi Font Color

Hizalama – Alignment

Hizalama - Alignment Alignment - Hizalama

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE
Üste Hizala-Top Align Üste Hizala Top Align
Ortaya Hizala-Middle Align Ortaya Hizala Middle Align
Middle Align - Ortaya Hizala- Alta Hizala Bottom Align
Yönlendirme-Orientation Yönlendirme Orientation
Metni Kaydır-Wrap Text Metni Kaydır Wrap Text
Sola Hizala-Align Left Sola Hizala Align Left
Ortala-Center Ortala Center
Sağa Hizala-Align Right Sağa Hizala Align Right
Girintiyi Azalt-Decrease Indent Girintiyi Azalt Decrease Indent
Girintiyi Artır-Increase Indent Girintiyi Artır Increase Indent
Birleştir ve Ortala-Merge & Center Birleştir ve Ortala Merge & Center

Sayı – Number

Sayı - Number Number - Sayı

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE KISAYOL
Sayı Biçimi-Number Format Sayı Biçimi Number Format
Finansal Sayı Biçimi-Accounting Number Format Finansal Sayı Biçimi Accounting Number Format
Yüzde Stili-Percent Style Yüzde Stili Percent Style Crtl + Shift + %
Virgül Stili-Comma Style Virgül Stili Comma Style
Ondalık Artır-Increase Decima Ondalık Artır Increase Decimal
Ondalık Azalt-Decrease Decimal Ondalık Azalt Decrease Decimal

Stiller – Styles

Stiller - Styles Styles - Stiller

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
Tablo Olarak Biçimlendir Format as Table
Hücre Stilleri Cell Styles

Koşullu Biçimlendirme – Conditional Formating Alt Menüleri

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE
Hücre Vurgulama Kuralları-Highlight Cells Rules Hücre Vurgulama Kuralları Highlight Cells Rules
Büyüktür - Greater Than   Büyüktür Greater Than
Küçüktür - Less Than Küçüktür Less Than
Arasında - Between Arasında Between
Eşittir - Equal To Eşittir Equal To
İçerdiği Metin - Text that Contains İçerdiği Metin Text that Contains
Tarih - A Date Occuring Tarih A Date Occuring
Yenilenen Değerler - Duplicate Values Yenilenen Değerler Duplicate Values
 Üst/Alt Kuralları - Top/Bottom Rules Üst/Alt Kuralları Top/Bottom Rules
İlk 10  Öğe - Top 10 Items arrow  İlk 10  Öğe arrow  Top 10 Items
İlk %10 - Top 10 % arrow  İlk %10 arrow  Top 10 %
Son 10 Öğe - Bottom 10 Items arrow  Son 10 Öğe arrow  Bottom 10 Items
Son %10 - Bottom 10 % arrow  Son %10 arrow  Bottom 10 %
Ortalamanın Üstünde - Above Average arrow  Ortalamanın Üstünde arrow  Above Average
Ortalamanın Altında - Bellow Average arrow  Ortalamanın Altında arrow  Bellow Average
Veri Çubukları - Data Bars Veri Çubukları   Data Bars
arrow  Gradyan Dolgusu arrow  Gradient Fill
arrow  Düz Dolgu arrow  Solid Fill
Renk Ölçekleri - Color Scales Renk Ölçekleri Color Scales
Simge Kümeleri - Icon Sets Simge Kümeleri Icon Sets
arrow  Yönler arrow  Directional
arrow  Şekiller arrow  Shapes
arrow  Göstergeler arrow  Indicators
arrow  Derecelendirmeler arrow  Ratings
Yeni Kural - New Rule Yeni Kural New Rule
Kuralları Temizle - Clear Rules Kuralları Temizle Clear Rules
arrow  Seçili Hücrelerden Kuralları Temizle arrow  Clear Rules from Selected Cells
arrow  Tüm Sayfalardan Kuralları Temizle arrow  Clear Rules from Entire Sheet
arrow  Bu Tablolardan Kuralları Temizle arrow  Clear Rules from This Table
arrow  Bu PivotTable’dan Kuralları Temizle arrow  Clear Rules from This PivotTable
Kuralları Yönet - Manage Rules Kuralları Yönet Manage Rules

Hücreler – Cells

Hücreler - Cells Cells - Hücreler

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE KISAYOL
Ekle - Insert Ekle Insert
Hücre Ekle - Insert Cells arrow  Hücre Ekle arrow  Insert Cells
Sayfa Satırları Ekle - Insert Sheet Rows arrow  Sayfa Satırları Ekle arrow  Insert Sheet Rows
Sayfa Sütunları Ekle - Insert Sheet Colum arrow  Sayfa Sütunları Ekle arrow  Insert Sheet Columns
Sayfa Ekle - Insert Sheet arrow  Sayfa Ekle arrow  Insert Sheet
Sil - Delete Sil Delete
Hücreleri Sil - Delete Cells arrow  Hücreleri Sil arrow  Delete Cells
Sayfa Satırlarını Sil - Delete Sheet Rows arrow  Sayfa Satırlarını Sil arrow  Delete Sheet Rows
Sayfa Sütunlarını Sil - Delete Sheet Columns arrow  Sayfa Sütunlarını Sil arrow  Delete Sheet Columns
Sayfayı Sil - Delete Sheet arrow  Sayfayı Sil arrow  Delete Sheet
Biçim - Format Biçim Format
Hücre Boyutu Cell Size
Satır Yüksekliği - Row Height  Satır Yüksekliği  Row Height