DOKUMANISTAN.COM
|| İÇERİK

Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce

Excel Giriş - File Sekmesi İngilizce Türkçe Karşılıkları
|| İÇERİK

Her Excel kullanıcısı Excel programını bir dilde formülleri ve kullanımı iyi bilir. Ancak farklı bir dilde Office kurulumu ile karşılaştığında zorluk çekebilir.  Excel Çeviri serisine başlayacağımız ilk seri de işleyeceğimiz konular ola ki ihtiyacınız olursa bu seriyi kullanabiliriz.

İÇERİK

 1. Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce
 2. Excel Ekle  -Insert Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi 3. Excel Sayfa Düzeni – Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi 4. Excel Formüller – Formulas Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi 5. Excel’de İngilizce Fonksiyon veya Formüllerin Türkçe İsimleri
Madde İmi 6. Excel Veri – Data Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi 7. Excel Gözden Geçir – Review Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi 8. Excel Görünüm – View Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi 9. Excel Tablo – Table Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi10.Excel Chart – Grafik Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi11. Excel Özet Tablo – Pivot Table Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi12. Excel SmartArt Sekmesi Türkçe İngilizce

Pano – Clipboard

Pano - Clipboard Clipboard - Pano

GÖRSELTÜRKÇEİNGİLİZCEKISAYOL
Yapıştır - PasteYapıştırPasteCtrl + V
Kes - CutKesCutCtrl + X
Kopyala-CopyKopyalaCopyCtrl + C
Biçim Boyacısı-Format PainterBiçim BoyacısıFormat Painter

Yazı Tipi – Font

Yazı Tipi - Font Font - Yazı Tipi

GÖRSELTÜRKÇEİNGİLİZCEKISAYOL
Yazı Tipi-FontYazı TipiFont
Yazı Tipi Boyutu-Font SizeYazı Tipi BoyutuFont Size
Yazı Tipi boyutunu Artır-Increase Font SizeYazı Tipi boyutunu ArtırIncrease Font Size
Yazı Tipi Boyutunu AzaltDecrease Font Size
Kalın-Bold Bold-KalınKalınBoldEN : Ctrl + B
TR : Ctrl + K
İtalik-Italic Italic-İtalikİtalikItalicCtrl + I
Underline-Altı Çizgili Altı Çizgili-UnderlineAltı ÇizgiliUnderlineEN : Ctrl + U
TR : Ctrl + Shift + A
Kenarlıklar-BordersKenarlıklarBorders
Dolgu Rengi-Fill ColorDolgu RengiFill Color
Yazı Tipi Rengi-Font ColorYazı Tipi RengiFont Color

Hizalama – Alignment

Hizalama - Alignment Alignment - Hizalama

GÖRSELTÜRKÇEİNGİLİZCE
Üste Hizala-Top AlignÜste HizalaTop Align
Ortaya Hizala-Middle AlignOrtaya HizalaMiddle Align
Middle Align - Ortaya Hizala-Alta HizalaBottom Align
Yönlendirme-OrientationYönlendirmeOrientation
Metni Kaydır-Wrap TextMetni KaydırWrap Text
Sola Hizala-Align LeftSola HizalaAlign Left
Ortala-CenterOrtalaCenter
Sağa Hizala-Align RightSağa HizalaAlign Right
Girintiyi Azalt-Decrease IndentGirintiyi AzaltDecrease Indent
Girintiyi Artır-Increase IndentGirintiyi ArtırIncrease Indent
Birleştir ve Ortala-Merge & CenterBirleştir ve OrtalaMerge & Center

Sayı – Number

Sayı - Number Number - Sayı

GÖRSELTÜRKÇEİNGİLİZCEKISAYOL
Sayı Biçimi-Number FormatSayı BiçimiNumber Format
Finansal Sayı Biçimi-Accounting Number FormatFinansal Sayı BiçimiAccounting Number Format
Yüzde Stili-Percent StyleYüzde StiliPercent StyleCrtl + Shift + %
Virgül Stili-Comma StyleVirgül StiliComma Style
Ondalık Artır-Increase DecimaOndalık ArtırIncrease Decimal
Ondalık Azalt-Decrease DecimalOndalık AzaltDecrease Decimal

Stiller – Styles

Stiller - Styles Styles - Stiller

TÜRKÇEİNGİLİZCE
Koşullu BiçimlendirmeConditional Formatting
Tablo Olarak BiçimlendirFormat as Table
Hücre StilleriCell Styles

Koşullu Biçimlendirme – Conditional Formating Alt Menüleri

GÖRSELTÜRKÇEİNGİLİZCE
Hücre Vurgulama Kuralları-Highlight Cells RulesHücre Vurgulama KurallarıHighlight Cells Rules
Büyüktür - Greater Thanİç Girinti  Büyüktürİç Girinti Greater Than
Küçüktür - Less Thanİç Girinti Küçüktürİç Girinti Less Than
Arasında - Betweenİç Girinti Arasındaİç Girinti Between
Eşittir - Equal Toİç Girinti Eşittirİç Girinti Equal To
İçerdiği Metin - Text that Containsİç Girinti İçerdiği Metinİç Girinti Text that Contains
Tarih - A Date Occuringİç Girinti Tarih A Date Occuring
Yenilenen Değerler - Duplicate Valuesİç Girinti Yenilenen Değerler Duplicate Values
 Üst/Alt Kuralları - Top/Bottom RulesÜst/Alt KurallarıTop/Bottom Rules
İlk 10  Öğe - Top 10 Itemsarrow  İlk 10  Öğearrow  Top 10 Items
İlk %10 - Top 10 %arrow  İlk %10arrow  Top 10 %
Son 10 Öğe - Bottom 10 Itemsarrow  Son 10 Öğearrow  Bottom 10 Items
Son %10 - Bottom 10 %arrow  Son %10arrow  Bottom 10 %
Ortalamanın Üstünde - Above Averagearrow  Ortalamanın Üstündearrow  Above Average
Ortalamanın Altında - Bellow Averagearrow  Ortalamanın Altındaarrow  Bellow Average
Veri Çubukları - Data BarsVeri Çubukları  Data Bars
arrow  Gradyan Dolgusuarrow  Gradient Fill
arrow  Düz Dolguarrow  Solid Fill
Renk Ölçekleri - Color ScalesRenk ÖlçekleriColor Scales
Simge Kümeleri - Icon SetsSimge KümeleriIcon Sets
arrow  Yönlerarrow  Directional
arrow  Şekillerarrow  Shapes
arrow  Göstergelerarrow  Indicators
arrow  Derecelendirmelerarrow  Ratings
Yeni Kural - New RuleYeni KuralNew Rule
Kuralları Temizle - Clear RulesKuralları TemizleClear Rules
arrow  Seçili Hücrelerden Kuralları Temizlearrow  Clear Rules from Selected Cells
arrow  Tüm Sayfalardan Kuralları Temizlearrow  Clear Rules from Entire Sheet
arrow  Bu Tablolardan Kuralları Temizlearrow  Clear Rules from This Table
arrow  Bu ’dan Kuralları Temizlearrow  Clear Rules from This
Kuralları Yönet - Manage RulesKuralları YönetManage Rules

Hücreler – Cells

Hücreler - Cells Cells - Hücreler

GÖRSELTÜRKÇEİNGİLİZCEKISAYOL
Ekle - InsertEkleInsert
Hücre Ekle - Insert Cellsarrow  Hücre Eklearrow  Insert Cells
Sayfa Satırları Ekle - Insert Sheet Rowsarrow  Sayfa Satırları Eklearrow  Insert Sheet Rows
Sayfa Sütunları Ekle - Insert Sheet Columarrow  Sayfa Sütunları Eklearrow  Insert Sheet Columns
Sayfa Ekle - Insert Sheetarrow  Sayfa Eklearrow  Insert Sheet
Sil - DeleteSilDelete
Hücreleri Sil - Delete Cellsarrow  Hücreleri Silarrow  Delete Cells
Sayfa Satırlarını Sil - Delete Sheet Rowsarrow  Sayfa Satırlarını Silarrow  Delete Sheet Rows
Sayfa Sütunlarını Sil - Delete Sheet Columnsarrow  Sayfa Sütunlarını Silarrow  Delete Sheet Columns
Sayfayı Sil - Delete Sheetarrow  Sayfayı Silarrow  Delete Sheet
Biçim - FormatBiçimFormat
Hücre BoyutuCell Size
Satır Yüksekliği - Row Heightİç Girinti Satır Yüksekliğiİç Girinti Row Height
İç Girinti En Uygun Satır Yüksekliğiİç Girinti AutoFit Row Height
Sütun Genişliği - Column Widthİç Girinti Sütun Genişliği Column Width
 En Uygun Sütun Genişliğiİç Girinti AutoFit Column Width
İç Girinti Varsayılan Genişlikİç Girinti Default Width
GörünürlükVisibility
İç Girinti Gizle ve Gösterİç Girinti Hide & Unhide
Sayfaları DüzenleOrganize Sheets
İç Girinti Sayfayı Yeniden Adlandırİç Girinti Rename Sheet
İç Girinti Sayfayı Taşı veya Kopyalaİç Girinti Move or Copy Sheet
İç Girinti Sekme Rengiİç Girinti Tab Color
KorumaProtection
Sayfayı Koru - Protect Sheetİç Girinti Sayfayı Koruİç Girinti Protect Sheet
Hücreyi Kilitle - Lock Cellİç Girinti Hücreyi Kilitle Lock Cell
Hücreleri Biçimlendir - Format Cellsİç Girinti Hücreleri Biçimlendirİç Girinti Format CellsCtrl + 1

Düzenleme – Editing

Düzenleme - Editing Editing - Düzenleme

GÖRSELTÜRKÇEİNGİLİZCEKISAYOL
Otomatik Toplam - Auto SumOtomatik ToplamAuto SumCtrl + M
İç Girinti Toplam Sum
 Ortalamaİç Girinti Average
 Sayıları Say Count Numbers
İç Girinti En Büyük Max
 En Küçükİç Girinti Min
Doldur - FillDoldurFill
Aşağı - Downİç Girinti Aşağıİç Girinti Down
Sağ - Rightİç Girinti Sağİç Girinti Right
Yukarı - Upİç Girinti Yukarıİç Girinti Up
Sol - Leftİç Girinti Solİç Girinti Left
İç Girinti Çalışma Sayfaları Boyuncaİç Girinti Across Worksheets
İç Girinti Seri Series
İç Girinti Yasla Justify
Hızlı Doldurma - Flash Fillİç Girinti Hızlı Doldurmaİç Girinti Flash Fill
Temizle - ClearTemizleClear
Tümünü Temizle - Clear Allİç Girinti Tümünü Temizle Clear All
Biçimleri Temizle - Clear Formatsİç Girinti Biçimleri Temizle Clear Formats
İç Girinti Açıklamaları Temizle Clear Contents
 Köprüleri Temizleİç Girinti Clear Comments
İç Girinti Köprüleri Kaldırİç Girinti Clear Hyperlinks
Remove Hyperlinksİç Girinti Linki Kaldırİç Girinti Remove Hyperlinks
Sırala ve Filtre Uygula - Sort & FilterSırala ve Filtre UygulaSort & Filter
A’dan Z’ye Sırala - Sort A to Zİç Girinti A’dan Z’ye Sıralaİç Girinti Sort A to Z
Z’den A’ya Sıralama - Sort Z to Aİç Girinti Z’den A’ya Sıralamaİç Girinti Sort Z to A
Özel Sıralama - Custom Sortİç Girinti Özel Sıralamaİç Girinti Custom Sort
Filtre - Filterİç Girinti Filtreİç Girinti FilterCtrl + Shift + L
Temizle - Clearİç Girinti Temizle Clear
Yeniden Uygula - Reapplyİç Girinti Yeniden Uygula Reapply
Bul ve Seç - Find & SelectBul ve SeçFind & Select
Bul - Findİç Girinti Bul Find
Değiştir - Replace Değiştirİç Girinti Replace
Git - Go Toİç Girinti Gitİç Girinti Go To
İç Girinti Özel Gitİç Girinti Go To Special
İç Girinti Formüllerİç Girinti Formulas
İç Girinti Açıklamalarİç Girinti Comments
İç Girinti İç Girinti Conditional Formatting
İç Girinti Sabitlerİç Girinti Constants
İç Girinti İç Girinti Data Validation
Nesne Seç - Select Objectsİç Girinti Nesne Seçİç Girinti Select Objects
Seçim Bölmesi - Selection Paneİç Girinti Seçim Bölmesiİç Girinti Selection Pane
Mustafa ÇETİN
Mustafa ÇETİN

Yorumlar - Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce için

1 thought on “Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.