DOKUMANISTAN

Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce

Her Excel kullanıcısı Excel programını bir dilde formülleri ve kullanımı iyi bilir. Ancak farklı bir dilde Office kurulumu ile karşılaştığında zorluk çekebilir.  Excel Çeviri serisine başlayacağımız ilk seri de işleyeceğimiz konular ola ki ihtiyacınız olursa bu seriyi kullanabiliriz.

İÇERİK

 1. Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce
 2. Excel Ekle  -Insert Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi  3. Excel Sayfa Düzeni – Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi  4. Excel Formüller – Formulas Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi  5. Excel’de İngilizce Fonksiyon veya Formüllerin Türkçe İsimleri
Madde İmi  6. Excel Veri – Data Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi  7. Excel Gözden Geçir – Review Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi  8. Excel Görünüm – View Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi  9. Excel Tablo – Table Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi 10.Excel Chart – Grafik Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi 11. Excel Özet Tablo – Pivot Table Sekmesi Türkçe İngilizce
Madde İmi 12. Excel SmartArt Sekmesi Türkçe İngilizce

Pano – Clipboard

Pano - Clipboard Clipboard - Pano

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE KISAYOL
Yapıştır - Paste Yapıştır Paste Ctrl + V
Kes - Cut Kes Cut Ctrl + X
Kopyala-Copy Kopyala Copy Ctrl + C
Biçim Boyacısı-Format Painter Biçim Boyacısı Format Painter

Yazı Tipi – Font

Yazı Tipi - Font Font - Yazı Tipi

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE KISAYOL
Yazı Tipi-Font Yazı Tipi Font
Yazı Tipi Boyutu-Font Size Yazı Tipi Boyutu Font Size
Yazı Tipi boyutunu Artır-Increase Font Size Yazı Tipi boyutunu Artır Increase Font Size
Yazı Tipi Boyutunu Azalt Decrease Font Size
Kalın-Bold Bold-Kalın Kalın Bold EN : Ctrl + B
TR : Ctrl + K
İtalik-Italic Italic-İtalik İtalik Italic Ctrl + I
Underline-Altı Çizgili Altı Çizgili-Underline Altı Çizgili Underline EN : Ctrl + U
TR : Ctrl + Shift + A
Kenarlıklar-Borders Kenarlıklar Borders
Dolgu Rengi-Fill Color Dolgu Rengi Fill Color
Yazı Tipi Rengi-Font Color Yazı Tipi Rengi Font Color

Hizalama – Alignment

Hizalama - Alignment Alignment - Hizalama

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE
Üste Hizala-Top Align Üste Hizala Top Align
Ortaya Hizala-Middle Align Ortaya Hizala Middle Align
Middle Align - Ortaya Hizala- Alta Hizala Bottom Align
Yönlendirme-Orientation Yönlendirme Orientation
Metni Kaydır-Wrap Text Metni Kaydır Wrap Text
Sola Hizala-Align Left Sola Hizala Align Left
Ortala-Center Ortala Center
Sağa Hizala-Align Right Sağa Hizala Align Right
Girintiyi Azalt-Decrease Indent Girintiyi Azalt Decrease Indent
Girintiyi Artır-Increase Indent Girintiyi Artır Increase Indent
Birleştir ve Ortala-Merge & Center Birleştir ve Ortala Merge & Center

Sayı – Number

Sayı - Number Number - Sayı

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE KISAYOL
Sayı Biçimi-Number Format Sayı Biçimi Number Format
Finansal Sayı Biçimi-Accounting Number Format Finansal Sayı Biçimi Accounting Number Format
Yüzde Stili-Percent Style Yüzde Stili Percent Style Crtl + Shift + %
Virgül Stili-Comma Style Virgül Stili Comma Style
Ondalık Artır-Increase Decima Ondalık Artır Increase Decimal
Ondalık Azalt-Decrease Decimal Ondalık Azalt Decrease Decimal

Stiller – Styles

Stiller - Styles Styles - Stiller

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
Tablo Olarak Biçimlendir Format as Table
Hücre Stilleri Cell Styles

Koşullu Biçimlendirme – Conditional Formating Alt Menüleri

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE
Hücre Vurgulama Kuralları-Highlight Cells Rules Hücre Vurgulama Kuralları Highlight Cells Rules
Büyüktür - Greater Than İç Girinti  Büyüktür İç Girinti Greater Than
Küçüktür - Less Than İç Girinti Küçüktür İç Girinti Less Than
Arasında - Between İç Girinti Arasında İç Girinti Between
Eşittir - Equal To İç Girinti Eşittir İç Girinti Equal To
İçerdiği Metin - Text that Contains İç Girinti İçerdiği Metin İç Girinti Text that Contains
Tarih - A Date Occuring İç Girinti Tarih A Date Occuring
Yenilenen Değerler - Duplicate Values İç Girinti Yenilenen Değerler Duplicate Values
 Üst/Alt Kuralları - Top/Bottom Rules Üst/Alt Kuralları Top/Bottom Rules
İlk 10  Öğe - Top 10 Items arrow  İlk 10  Öğe arrow  Top 10 Items
İlk %10 - Top 10 % arrow  İlk %10 arrow  Top 10 %
Son 10 Öğe - Bottom 10 Items arrow  Son 10 Öğe arrow  Bottom 10 Items
Son %10 - Bottom 10 % arrow  Son %10 arrow  Bottom 10 %
Ortalamanın Üstünde - Above Average arrow  Ortalamanın Üstünde arrow  Above Average
Ortalamanın Altında - Bellow Average arrow  Ortalamanın Altında arrow  Bellow Average
Veri Çubukları - Data Bars Veri Çubukları   Data Bars
arrow  Gradyan Dolgusu arrow  Gradient Fill
arrow  Düz Dolgu arrow  Solid Fill
Renk Ölçekleri - Color Scales Renk Ölçekleri Color Scales
Simge Kümeleri - Icon Sets Simge Kümeleri Icon Sets
arrow  Yönler arrow  Directional
arrow  Şekiller arrow  Shapes
arrow  Göstergeler arrow  Indicators
arrow  Derecelendirmeler arrow  Ratings
Yeni Kural - New Rule Yeni Kural New Rule
Kuralları Temizle - Clear Rules Kuralları Temizle Clear Rules
arrow  Seçili Hücrelerden Kuralları Temizle arrow  Clear Rules from Selected Cells
arrow  Tüm Sayfalardan Kuralları Temizle arrow  Clear Rules from Entire Sheet
arrow  Bu Tablolardan Kuralları Temizle arrow  Clear Rules from This Table
arrow  Bu PivotTable’dan Kuralları Temizle arrow  Clear Rules from This PivotTable
Kuralları Yönet - Manage Rules Kuralları Yönet Manage Rules

Hücreler – Cells

Hücreler - Cells Cells - Hücreler

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE KISAYOL
Ekle - Insert Ekle Insert
Hücre Ekle - Insert Cells arrow  Hücre Ekle arrow  Insert Cells
Sayfa Satırları Ekle - Insert Sheet Rows arrow  Sayfa Satırları Ekle arrow  Insert Sheet Rows
Sayfa Sütunları Ekle - Insert Sheet Colum arrow  Sayfa Sütunları Ekle arrow  Insert Sheet Columns
Sayfa Ekle - Insert Sheet arrow  Sayfa Ekle arrow  Insert Sheet
Sil - Delete Sil Delete
Hücreleri Sil - Delete Cells arrow  Hücreleri Sil arrow  Delete Cells
Sayfa Satırlarını Sil - Delete Sheet Rows arrow  Sayfa Satırlarını Sil arrow  Delete Sheet Rows
Sayfa Sütunlarını Sil - Delete Sheet Columns arrow  Sayfa Sütunlarını Sil arrow  Delete Sheet Columns
Sayfayı Sil - Delete Sheet arrow  Sayfayı Sil arrow  Delete Sheet
Biçim - Format Biçim Format
Hücre Boyutu Cell Size
Satır Yüksekliği - Row Height İç Girinti Satır Yüksekliği İç Girinti Row Height
İç Girinti En Uygun Satır Yüksekliği İç Girinti AutoFit Row Height
Sütun Genişliği - Column Width İç Girinti Sütun Genişliği  Column Width
 En Uygun Sütun Genişliği İç Girinti AutoFit Column Width
İç Girinti Varsayılan Genişlik İç Girinti Default Width
Görünürlük Visibility
İç Girinti Gizle ve Göster İç Girinti Hide & Unhide
Sayfaları Düzenle Organize Sheets
İç Girinti Sayfayı Yeniden Adlandır İç Girinti Rename Sheet
İç Girinti Sayfayı Taşı veya Kopyala İç Girinti Move or Copy Sheet
İç Girinti Sekme Rengi İç Girinti Tab Color
Koruma Protection
Sayfayı Koru - Protect Sheet İç Girinti Sayfayı Koru İç Girinti Protect Sheet
Hücreyi Kilitle - Lock Cell İç Girinti Hücreyi Kilitle  Lock Cell
Hücreleri Biçimlendir - Format Cells İç Girinti Hücreleri Biçimlendir İç Girinti Format Cells Ctrl + 1

Düzenleme – Editing

Düzenleme - Editing Editing - Düzenleme

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE KISAYOL
Otomatik Toplam - Auto Sum Otomatik Toplam Auto Sum Ctrl + M
İç Girinti Toplam  Sum
 Ortalama İç Girinti Average
 Sayıları Say  Count Numbers
İç Girinti En Büyük  Max
 En Küçük İç Girinti Min
Doldur - Fill Doldur Fill
Aşağı - Down İç Girinti Aşağı İç Girinti Down
Sağ - Right İç Girinti Sağ İç Girinti Right
Yukarı - Up İç Girinti Yukarı İç Girinti Up
Sol - Left İç Girinti Sol İç Girinti Left
İç Girinti Çalışma Sayfaları Boyunca İç Girinti Across Worksheets
İç Girinti Seri  Series
İç Girinti Yasla  Justify
Hızlı Doldurma - Flash Fill İç Girinti Hızlı Doldurma İç Girinti Flash Fill
Temizle - Clear Temizle Clear
Tümünü Temizle - Clear All İç Girinti Tümünü Temizle  Clear All
Biçimleri Temizle - Clear Formats İç Girinti Biçimleri Temizle  Clear Formats
İç Girinti Açıklamaları Temizle  Clear Contents
 Köprüleri Temizle İç Girinti Clear Comments
İç Girinti Köprüleri Kaldır İç Girinti Clear Hyperlinks
Remove Hyperlinks İç Girinti Linki Kaldır İç Girinti Remove Hyperlinks
Sırala ve Filtre Uygula - Sort & Filter Sırala ve Filtre Uygula Sort & Filter
A’dan Z’ye Sırala - Sort A to Z İç Girinti A’dan Z’ye Sırala İç Girinti Sort A to Z
Z’den A’ya Sıralama - Sort Z to A İç Girinti Z’den A’ya Sıralama İç Girinti Sort Z to A
Özel Sıralama - Custom Sort İç Girinti Özel Sıralama İç Girinti Custom Sort
Filtre - Filter İç Girinti Filtre İç Girinti Filter Ctrl + Shift + L
Temizle - Clear İç Girinti Temizle  Clear
Yeniden Uygula - Reapply İç Girinti Yeniden Uygula  Reapply
Bul ve Seç - Find & Select Bul ve Seç Find & Select
Bul - Find İç Girinti Bul  Find
Değiştir - Replace  Değiştir İç Girinti Replace
Git - Go To İç Girinti Git İç Girinti Go To
İç Girinti Özel Git İç Girinti Go To Special
İç Girinti Formüller İç Girinti Formulas
İç Girinti Açıklamalar İç Girinti Comments
İç Girinti Koşullu Biçimlendirme İç Girinti Conditional Formatting
İç Girinti Sabitler İç Girinti Constants
İç Girinti Veri Doğrulama İç Girinti Data Validation
Nesne Seç - Select Objects İç Girinti Nesne Seç İç Girinti Select Objects
Seçim Bölmesi - Selection Pane İç Girinti Seçim Bölmesi İç Girinti Selection Pane

“Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce” üzerine 2 yorum

Yorum yapın