DOKUMANISTAN

Excel Ekle – Insert Sekmesi Türkçe İngilizce

Excel Çeviri Serisinin bu bölümünde Ekle sekmesinin İngilizce Karşılığı olan Insert sekmesi anlatılacaktır.

İÇERİK

 1. Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce
 2. Excel Ekle  -Insert Sekmesi Türkçe İngilizce
 3. Excel Sayfa Düzeni – Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce
 4. Excel Formüller – Formulas Sekmesi Türkçe İngilizce
 5. Excel’de İngilizce Fonksiyon veya Formüllerin Türkçe İsimleri
 6. Excel Veri – Data Sekmesi Türkçe İngilizce
 7. Excel Gözden Geçir – Review Sekmesi Türkçe İngilizce
 8. Excel Görünüm – View Sekmesi Türkçe İngilizce
 9. Excel Tablo – Table Sekmesi Türkçe İngilizce
10.Excel Chart – Grafik Sekmesi Türkçe İngilizce
11. Excel Özet Tablo – Pivot Table Sekmesi Türkçe İngilizce
12. Excel SmartArt Sekmesi Türkçe İngilizce

Tablolar – Tables

Tablolar - Tables Tables - Tablolar

TÜRKÇE İNGİLİZCE KISAYOL
Özet Tablo Pivot Table
Önerilen PivotTabe’lar Recommended PivotTables
Tablo Table Ctrl + T

Çizimler – Illustrations

Çizimler - Illustrations Illustrations - Çizimler

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Resimler Pictures
Çevrimiçi Resimler Online Pictures
Şekiller Shapes
SmartArt SmartArt
Ekran Görüntüsü Screenshot

Eklentiler – Add-ins

Eklentiler - Add-ins Add-ins - Eklentiler

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Mağaza Store
Eklentilerim My Add-ins

Grafikler – Charts

Grafikler - Charts Charts - Grafikler

GÖRSEL TÜRKÇE İNGİLİZCE
Onerilen Grafikler - Recommended Charts Önerilen Grafikler Recommended Charts
Sütun veya Çubuk Grafik Ekle - Insert Column or Bar Chart Sütun veya Çubuk Grafik Ekle Insert Column or Bar Chart
Hiyerarşi Grafiği Ekle - Insert Hierarchy Chart Hiyerarşi Grafiği Ekle Insert Hierarchy Chart
Şelale veya Hisse Senedi Ekle - Insert Waterfall or Stock Chart Şelale veya Hisse Senedi Ekle Insert Waterfall or Stock Chart
Çizgi veya Alan Grafiği Ekle - Insert Line or Area Chart Çizgi veya Alan Grafiği Ekle Insert Line or Area Chart
İstatistik Grafiği Ekle - Insert Statistic Chart İstatistik Grafiği Ekle Insert Statistic Chart
Birleşik Grafik Ekle - Insert Combo Chart Birleşik Grafik Ekle Insert Combo Chart
Pasta veya Halka Grafik Ekle - Insert Pie or Doughnut Chart Pasta veya Halka Grafik Ekle Insert Pie or Doughnut Chart
Dağılım ( X,Y) veya Kabarcık Grafiği Ekle - Insert Scatter, (X, Y) or Bubble Chart Dağılım ( X,Y) veya Kabarcık Grafiği Ekle Insert Scatter, (X, Y) or Bubble Chart
Yüzey veya Radar Grafiği Ekle - Insert Surface or Radar Chart Yüzey veya Radar Grafiği Ekle Insert Surface or Radar Chart
Özet Tablo - Pivot Chart Özet Tablo Pivot Chart

Turlar – Tours

Turlar - Tours Tours - Turlar

Mini Grafikler – Sparklines

Mini Grafikler - Sparklines Sparklines - Mini Grafikler

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Çizgi Line
Sütun Column
Kazanç/Kayıp Win/Loss

Filtreler – Filters

Filtreler - Filters Filters - Filtreler

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Dilimleyici Slicer
Zaman Çizelgesi Timeline

Bağlantılar – Links

Bağlantılar - Links Links - Bağlantılar

Metin – Text

Metin - Text Text - Metin

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Metin Kutusu Text Box
Üst Bilgi ve Alt Bilgi Header & Footer
WordArt WordArt
İmza Satırı Signature Line
Nesne Object

Simgeler – Symbols

Simgeler - Symbols Symbols - Simgeler

Yorum yapın