DOKUMANISTAN

Algoritma Testi

0%

1 / 16

1. Aşağıdaki işlemlerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

2 / 16

2. Sıralı bir dizide istenilen bir değerin bulunması için aşağıdaki hangi algoritma kullanılmalıdır?

3 / 16

3. Aşağıdakilerden hangisi algoritmanın kurucusu olarak kabul edilir.

4 / 16

4. Aşağıdakilerden hangisi algoritmanın özelliklerinden değildir?

5 / 16

5. Aşağıdakilerden hangisi Fibonacci dizisinin özelliğidir?

6 / 16

6. Klavyeden girilen iki sayının toplamını yazan algoritma aşağıdakilerden hangisidir.

7 / 16

7. Aşağıdaki değişken adı ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır. 

8 / 16

8. I.  Problemin Ortaya Konulması

II. Kodların Yazılması

III. Deneme ve Düzeltme

IV.  Algoritmanın Kurulması

 

Yukardaki verilere göre, bir bilgisayar programı hazırlarken gerçekleştirilmesi gereken adımlar sırası ile aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.

9 / 16

9. Herhangi bilgi alanına yazma, herhangi bir ifadenin sonucunu başka bir değişkene gönderme gibi işlevler için kullanılan operatör aşağıdakilerden hangisidir.

10 / 16

10. Aşağıdakilerden hangisi bir sorunun çözümü için belli sayıda somut adımlardan oluşan kıurallar kümesine verilen addır?

11 / 16

11. I.  ()

II. + ve -

III. * ve /

IV. ** (veya ^) üs alma

Yukardaki matematiksel işleçlerin önceliklerine göre doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?

 

12 / 16

12. 6 elemanı olan bir dizinin elemanları sıralanmak isteniyor.

"Bubble Sort" algoritması kullanıldığında dizinin tüm elemanları içim ilk tur bittiğinde kaç defa karşılaştırma işlemi yapılır?

13 / 16

13. Aşağıdakilerden hangisi sıralama algoritması adı değildir?

14 / 16

14. Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik bir veri yapısıdır.

15 / 16

15. "Belli bir problemi çözmek için izlenecek yola .............. denir." tanımında boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir.

16 / 16

16. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmenin ilk aşamasıdır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 0%

0%