DOKUMANISTAN

Excel Metin Hücresindeki Sayıyı Artırma

Excel Metin Hücresindeki Sayıyı Artırma

Bu örnekle bir metin karakterinin içinde olan sayısal değeri formülle artırabilmeyi anlatacağım. Bu formülle birlikte bir metin değerini parçalayıp değiştirdikten sonra yeniden birleştirmenin nasıl yapılacağına dair örnek elde etmiş olacağız. Sayıyı Artırma işlemi için METNEÇEVİR, SAĞDAN ve alternatif birleştirme yöntemi olan & (Ampersant) işaretini kullanacağız.

Metindeki Sayıyı Otomatik Artırmak

Devamını oku