DOKUMANISTAN

Access Türkçede Topla Fonksiyonu çalışmıyor. Yerine SUM kullanılmalı

Access Eğitimi

Microsoft Access programında formül yazdığımızda eğer Office programı Türkçe ise TOPLA, SAY gibi fonksiyonları Türkçe olarak kullanırız. Ancak eski Office sürümlerde Office Türkçe olmasına rağmen İfade oluşturucusunda hazır formülleri Türkçe olarak seçmenize rağmen Sorguyu çalıştırdığımızda formül hatası veriyor. Access uygulamasında eski sürümlerde bir eksiklik yapılmış. Ekranda Türkçe seçmemize rağmen öyle bir fonksiyon yok diye hata veriyor. Bu makalemizde bu sorunu nasıl çözeceğimizi anlatmaya çalışacağım.

Office 365 veya Office 2019’da bu sorun çözüldü. Ancak eski sürümlerde bu sorun devam ediyor.

Access sorguda Toplama işlemi yapmak isterseniz Türkçe güncellemelerden kaynaklı “İfadede, tanımlanmamış ‘Topla’ İşlevi” Hatası vermektedir. Bu da Toplam alanında Türkçe yazmamıza rağmen ingilizce SUM değerini yazmanız gerekmektedir. Aksi takdirde Türk Topla işlevi yazarsanız böyle bir fonksiyon olmadığı için hata alırsınız.

Örneğin Grupla kısmını Topla olarak değiştirip çalıştırdığımda “İfadede, tanımlanmamış, ‘Topla’ İşlevi.” Hatası veriyor.

Acces Türkçe Topla İşlevini Tanımıyor

Access kendi hazırladığı seçeneklere kendi hata veriyor. Buradaki sorun Türkçe çevirmede bu özellikler unutulmuş sanırım.

Bu durumun çözümü için Topla’ya karşılık gelen SUM ifadesini kullanacağız. Bunun için Sorgu ekranında boş bir alanda sağ tuş SQL Görünümünde açıyoruz.

Sorgu Tasarımı SQL Görünümü

Bu kısım sorgumuzun aşağıdaki SQL halini göstermektedir.

Access SQL Kodları

SELECT Topla(URUN_LISTESI.Fiyat) AS ToplaFiyat FROM URUN_LISTESI;

Bu kod kısmında aşağıdaki gibi SELECT sonrasındaki Topla alanını silip yerine SUM yazıyoruz.

SELECT SUM(URUN_LISTESI.Fiyat) AS ToplaFiyat FROM URUN_LISTESI;

SQL Topla kodunu SUM Yapma

Sorguyu tekrar çalıştırdığımızda Fiyat alanının toplam alanı geldiğini göreceksiniz.

Topla Sonucu Değeri

Diğer Türkçeye Çevrilmemiş Hataları da aşağıdaki şekilde Türkçe yerine İngilizcesi ile değiştirdiğinizde hata düzelecektir.

TÜRKÇE İFADELER YERİNE DEĞİŞTİRİLECEK İFADE
Grupla Hata Yok
Topla SUM
Ortalama AVG
Min Hata Yok
En Çok MAX
Say COUNT
StDev Hata Yok
Var Hata Yok
İlk FIRST
Son LAST
İfade Hata Yok
Koşul Hata Yok

Konumuza geri dönecek olursak bir önceki örnekte fiyat alanının Ortalama değerini almıştık.

Ürün listesindeki Bölge alanında İller yer alıyor.

Ürün Listesi Örneği

Sorumu şu şekilde genişletsek; Bölgelere göre fiyat ortalaması istersek, tek yapmamız gereken sorgu tasarımına gelerek aynı örneğe Bölge alanını da ilave etmek.

Not: Ortalama hatasından dolayı artık AVG kullanıyoruz.

 

HATADAN DOLAYI DÜZELTİLEN SORGU HATA VERECEK AMA OLMASI GEREKEN SORGU
Hatadan Dolayı Düzelen Hata Veren

 

Bölge alanını ilave ettiğimizde Bölge Toplam Grupla ile Fiyat alanı sayısal alanda hesaplama yapacağından ortalama fonksiyonunu vermiş olduk. Sorguyu çalıştırdığımızda bir öncekinde genel toplamı verirken şimdi İllere göre dağılım yaparak İllerin Fiyat ortalamasını elde etmiş olduk.

Topla Sorgu Sonucu

Sorgumuzu sorgu_toplamlar olarak kaydedelim.

Rakamların daha düzgün görünmesi içinde yukarda bahsettiğim Para Birimine çevirirsek aşağıdaki gibi olacaktır.

Topla Sorgu Sonucu Biçim Düzenleme

Böylece Toplamlar ifadesi ile sayısal ifadelerde hesaplama metinsel ifadeler dede gruplama yaparak anlamlı bir veri elde etmiş oluyoruz.

Access Makro Kullanımı #35

Access Eğitimi

Access’de makrolar yardımıyla bir dizi işlemleri ard arda yapmanızı sağlar. Genelde Makro ve Modül yazmak birbirleri ile karıştırılıyor. Makro kod yazmadan ekran üzerinden adım işlemleridir. Modül yazmak için Visual Basic Kodları ile Makro’ya alternatif kodla ayı işlemi yapmaktır.

Bu sebeple temelinde Visual Basic kodları vardır. Bu sebeple çalışma mantığı da kod gibi çalışır. Yani ilk verdiğiniz işlem yapılır ardından diğer verdiğiniz işleme geçer. Makro açmak için tıpkı raporlar formlar tablolar oluşturduğumuz gibi Oluştur Sekmesinden Makro butona basarak oluşturabilirsiniz.

Access Makro

Karşınıza aşağıdaki şekilde bir ekran gelecektir. Yeni Eylem Ekle kısmında aşağı doğru açtığınızda hazır birçok makro gelecektir. Bir veya birden fazla işlemi ard arda ekleyerek kullanabilirsiniz

Yeni Makro Kaydı

Eylem Kataloğu bölümünde ise Kategori şeklinde makrolar görülmektedir. Örneğin excel’de kullandığımız Eğer fonksiyonunu Access’de bu bölümde kullanılabilir.

Makro oluşturduğumuzda aşağıdaki şekilde Tasarım Sekmesi açılacaktır.

Makro Eylem Kataloğu Butonu

Makroları hazırladıktan sonra Çalıştır dediğinizde makro çalışacaktır. Biz Makroları herhangi Access platformundaki olaylarda kullanabiliriz. Örneğin form açıldığında istediğimiz formun açılması gibi yetkiler verebiliriz. Ya da hazırladığımız makroyu bir butona bağlayabiliriz. Butona basıldığında çalıştırırız. İhtiyacınıza göre kullanabilirsiniz.

 

Access’deki Olay (Event) Nedir?

Peki Olaylardan bahsettik ama nedir bu Olay biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yazılımla ilgilenen kişiler bu kavrama hakimdir. Çünkü programı hazırladığınızda amacınız programı kullanacak kişilerin programı kullanırken yapması muhtemel hareketleri yön vererek daha zahmetsiz kayıt rapor gibi işlemleri yapmasını sağlamaktır. Mesela Kullanıcı Mouse ile Form’a tıkladığında bir Olay’dır. Ne zaman kullanıcı Form’da Mouse Tıklarsa bu olay içerisine istediğiniz bir dizi kod yazabilirsiniz. Ya da Kaydet Butonuba basmak bir olaydır. Butona bastığı anda kayıtdaki belirlediğiniz zorunlu verileri girmezse hata uyarısı verdirebilirsiniz. Bunun gibi.

Olaylar ise (Yazılımdaki karşılığı Event olarak geçer) Form açılığında kapandığında gibi yapılan kullanıcının yaptığı her harekette makro veya kod yazmanızı sağlıyor. Böylece hazırladığınız programı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz.

Access Programında olaylar kullanıcının sürekli kullandığı Formlar ve Raporlarda Özellik Sayfasında ayrıca Olay Sekmesi vardır. Kalan diğer Tablo, Sorgu, Makro gibi işlemlerde yoktur. Çünkü bu alanları son kullanıcılar kullanmazlar. Access programı yazanlar içindir.

Özellik Sayfası Olay Sekmesi

Duruma göre Olaylar da aşağıdaki gibi kategori edebiliriz.

 • Form Sayfasındaki olaylar
 • Rapor Sayfasındaki Olaylar
 • Denetimlerdeki Olaylar

 

Form Sayfası Olayları

Aşağıdaki olaylar sadece Access formları ile ilgilidir. Daha forma birçok tasarım yapacağız. Buton, textbox gibi işlemlerin olayları farklıdır.

·         Geçerli Olduğunda
·         Yüklendiğinde
·         Tıklandığında
·         Güncelleştirme sonrasında
·         Güncelleştirme Öncesinde
·         Ekleme Öncesinde
·         Ekleme Sonrasında
·         Silme Onayı Öncesinde
·         Silindiğinde
·         Silme Onayı Sonrasında
·         Kirlide
·         Odaklandığında
·         Çift Tıklandığında
·         Fare Tuşuna Basılırken
·         Fare Tuşu Bırakılırken
·         Fare Taşıdığında
·         Tuş Bırakılırken
·         Tuşa Basılırken
·         Tuşa Basıldığında
·         Geri Alındığında
·         Açıldığında
·         Kapandığında
·         Yeniden Boyutlandığında
·         Etkinleştiğinde
·         Devreden Çıkmada
·         Kaldırıldığında
·         Hata Durumunda
·         Fare Hareket Ettiğinde
·         Filtrede
·         Filtre Uygulandığında
·         Zaman Dolduğunda
·         Sür eölçer Aralığı
·         Seçim Değiştiğinde
·         Oluşturmadan Önce
·         Son oluşturucudan Sonra
·         Oluşturmadan Sonra
·         Düzenden Sonra
·         Bağlandığında
·         Bağlantı Kesildiğinde
·         Sorgudan Önce
·         Sorguda
·         Veri Değişiminde
·         Veri Kümesi Değişimde
·         Komut Yürütüldüğünde
·         Komut Yürütülmeden Önce
·         Komut Etkinleştirildiğinde
·         Komut İşaretlendiğinde
·         Görünüm Değişimde
·         PivotTable Değiştiğinde
·         Ekran İpuçundan Önce
·         Tuş Önzileme

 

Rapor Sayfası Olayları

·         Geçerli Olduğunda
·         Yüklendiğinde
·         Veri Yokken
·         Tıklandığında
·         Odaklandığında
·         Odaklanma Sonlandığında
·         Çift Tıklandığında
·         Fare Tuşu Basılırken
·         Fare Tuşu Bırakılırken
·         Fare Taşıdığında
·         Tuş Bırakılırken
·         Tuşa Basılırken
·         Tuşa Basıldığında
·         Açıldığında
·         Kapandığında
·         Yeniden Boyutlandığında
·         Etkinleştiğinde
·         Devreden Çıkmada
·         Kaldırıldığında
·         Hata Durumunda
·         Fare Hareket Ettiğinde
·         Filtrede
·         Filtre Uygulandığında
·         Zaman Dolduğunda
·         Süre ölçer Aralığı
·         Sayfaya Gelindiğinde
·         Tuş Önizle

Form ve Rapor Denetimlerdeki Olaylar

 

Makro Buton Sekmesi

Formda ve Raporlarda aşağıdaki olaylar kullanılmaktadır. Tuşların özelliğine göre olaylar azalabilir.

·         Tıklandığında
·         Odaklandığında
·         Odaklanma Sonlandığında
·         Çift Tıklandığında
·         Fare Tuşuna Basılırken
·         Fare Tuşu Bırakılırken
·         Fare Taşınırken
·         Fare Taşındığında
·         Tuşa Basılırken
·         Tuş Bırakılırken
·         Tuşa Basıldığında
·         Girildiğinde
·         Çıkıldığında

Access Makro Örnekleri

Excelden de aşina olduğumuz makro kelimesi söylendiğinde Visual Basic ile kod yazmak aklına gelir. Ancak Access’de bu kod yazma işlemi Modül olarak bahsetmek daha doğru olur. Çünkü Access’de Makro dediğimizde Excel’deki fonksiyonlar gibi düşünebilirsiniz. En çok kullanılan veya diğer bir ifade ile Access’de ihtiyacımız olması muhtemel işlemleri kod ile hazırlanmış ve menülerle kullanılan bir araç olarak düşünmek daha doğru olacaktır.

Access’deki Makro işleminde kod bilmenize gerek yok. Sadece Access olayları iyi analiz edip Access Makroları neyi nerde kullanacağınızı bilmeniz yeterlidir.

Şimdiki bölümümüzde en çok kullanılan makrolardan bahsedeceğim. Bu örneklerle Access Makro kafanızda daha iyi oturacaktır.

Access Açıldığında Makro Oluşturmak

Yukarda bahsettiğimiz Formlar, Raporlar gibi Access nesneleri üzerindeki olaylardan bahsetmiştik. Bu örnek ise hazırlanan Accesss programı açılırken çalışan Olay’dan bahsedeceğim.

Access programı açıldığında daha önce hazırladığımız ANASAYFA formunu açalım.

Açılırken herhangi bir nesne açılmadığından bu işlemi makrolara vereceğimiz standart isimlerle belirleyeceğiz.  Verilecek Makro Adı Autoexec verildiğinde makroda yapacağınız işler Access açıldığında çalışacaktır.

Oluştur Sekmesinden Makro açıyoruz.

Yeni Eylem Ekle’den Form Aç Diyoruz.

Makro Form Aç

Sonraki adımda Form Adını Sormaktadır. Açılışta açılacak olan FORM_TABLO_MUSTERIKARTI formu seçiyoruz.

Makro Form Aç Detay

İşin püf noktasına geldik.  Makroya kaydederken Autoexec olarak kaydediyoruz.

Makro adı Belirleme Autoexec

Makro bölümünüzde dosya oluştu.

Makro Adı Autoexec

Şimdi test ettiğimizde belirlediğimiz formun açıldığını göreceksiniz.

 

GeçiciDeğişkenBelirle Makrosu ile Formdan Rapora değer gönder.

Müşteri Kartından Rapor Al Adında bir düğme oluşturuyoruz.

Rapor Al Butonu

Olay Kısmında Tıklandığında olayına seçiyoruz.

Tıklandığında Olayı

Makro Oluşturucusu Seçiyoruz.

Makro Oluşturucu

Boş makro ekranı gelecektir.  Eylem Kataloğundan Makro Komutları altında GeçiciDeğişkenBelirle alanını çift tıklayarak makro kısmına getiriyoruz.

Eylem Kataloğu

Vereceğimi değişkeni istediğimiz yerde kullanabiliriz. Ad kısmına tmpMusteriNo ismini veriyoruz.

İfade kısmına iste Müşteri Kartı formundaki hangi değeri almak istiyorsak o değeri giriyoruz.

Müşteri Numarasını almak istiyorum. FORM_MUSTERI’DEN Müşteri Numarası ID alanıı seçiyorum. Özellikler Sayfasındaki Ad alanında belirlediğimiz ismi txtMusteriNo kopyalıyoruz.

Form Adı txtMusteriNo

Makro’daki İfade kısmına [txtMusteriNo] şeklinde ekliyoruz.

Form Tıklandığında Geçici Değişken Belirle

Artık tmpMusteriNo alanını kullandığımız yerde formda açık olan müşteri ID alanını kullanana bileceğiz.

Makroda işlemimiz bitmedi. İlk işlem değişken belirlemesinden sonra Rapor Aç ekranı ile daha önce tasarladığımız Müşteri ve Satış tablosunun bağlı olduğu Rapor gelecek.

Bunun için Rapor Aç Makrosunu çağırıyorum.

Rapor Adına daha önce tasarladığım RAPOR_MUSTERI tablosunu seçiyorum.

Görünüm Rapor şeklinde açılsın istiyorum. Eğer bunu seçmezsem Tasarım görünümünde de seçiyorum.

Rapor Aç Detayı

Rapor Kısmı

Hazırladığımız RAPOR_MÜŞTERİ’de aşağıdaki şekildedir.

Rapor Müşteri Makro Atama

Raporun veri kaynağı SORGU_SATIS tablosudur.

Özellik Kayıt Kaynağı SORGU SATIŞ

Sorgu Kısmı

Sorgu Satış Tablosunu aşağıdaki şekilde MÜŞTERİ ve SATIŞ tabloları alanlarından Raporda göstereceğimiz alanları seçtim. En başta ID alanına belirlediğim değişkeni kullanarak sadece istediğim ID’li verileri getirmek istiyorum.

Sorgu Satış Tablo İlişkisi

Bunun için Ölçüt Kısmına

[GeçiciDeğişkenler]![tmpMusteriNo]

şeklinde yazıyoruz.

Sorgu Ölçüt Değişken Belirleme

Daha önce Formdan Geçici Değişkenle aldığımız Müşteri ID alanını Şimdi Sorgular Kısmında kullanmış oluyorum. Sorgu’da Raporlara bağlı olduğu için Rapor Al tuşuna bastığımda istediğim kaydı listelemiş olacağım.

Müşteri Borç Bilgileri Ekranı

 

Böylece 34 Makale ile Access Eğitimi tamamlamış olduk. Beni sabırla takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim.

ACCESS EĞİTİMİ BİTTİ 🙂

Access Raporlarda Barkod Etiket Yapımı #34

Access Eğitimi

Raporlar bölümünde farklı türde raporlamalar yaptık. Şimdide Raporlarda Etiket Yapımı bölümünü inceleyeceğiz.  Aslında bildiğimiz standart rapordur. Tek farklı belirlediğimiz ölçülere göre tasarımını kendi yapıyor. Etiket bölümüne bastığımızda aşağıda anlatacağımız şekilde sihirbaz gelecek ve tasarımları orada yapacağız.

Etiket Yapımı Nedir

Tablomuzdaki verileri piyasada satılan belirli ölçülerdeki yapışkanlı kâğıt diyebiliriz. Mesela etiketlerle Tablo listesindeki ürünleri yapışkanlı kâğıda çıktı olarak yapıştırabilirsiniz.

Etiket Nedir

Bir kırtasiyeye gidip etiket istediğinizde size ölçülerini soracaktır. Alacağınız etiketin üzerinde hangi ölçülerde olduğu yazacaktır. Rapor Etiket sihirbazında bu ölçüleri vereceğiz.

Etiket Oluştururken kullanılan Bazı Kavramlar

Etiket Türü

İki türlü Etiket Yapımı vardır.

Sayfa Besleme

Aldığınız etiket A4 kağıdı gibi sayfa sayfa ise bu bölüm seçilir. Eğer tercihiniz A4 kağıdında bir etiket ise piyasada Tanex markasını vardır.

Tanex Etiket

Sürekli

Eğer aldığınız etiket rulo şeklinde ise Sürekli alanı seçilir.

Etiket Boyutlar

Boyutlar

mm cinsinden Etiketin ölçüleridir.

Etiket Sayısı

Yukardaki Tanex markasında görüldüğü gibi bir sayfada 27 tane etiket olduğu belirtmiş.

 

Etiket Raporu Oluşturmak

Aşağıdaki ürün listesi için Etiket Raporu oluşturalım.

Ürün Listesi

Oluştur Sekmesindeki Raporlar bölümünden Etiketler kısmını seçiyorum.

Rapor Etiketler Sekmesi

Karşımıza Etiket Yapımı için Sihirbaz gelecektir.

Satılan Etiketlerin genelinde ürün numarası yazar. Eğer aldığınız etiketin ürün numarası burada varsa seçip devam edebilirsiniz.

Etiket Sihirbazı

Eğer ürün kodu yoksa veya Boyutlardan size uyan bir etiket yoksa Özelleştir alanından ölçüleri kendiniz vermelisiniz. Özelleştir seçiyorum. Etiket türünü ve Ölçü Birimini seçip Yeni seçiyorum.

Yeni Etiket Boyutu

Karşınıza aşağıdaki şekilde bir ekran gelecektir.

Yeni Etiket Tasarımı

Elinize cetveli alıp üst boşluklar, Etiket yatay dikey boşlukları, etiket arası boşlukları mm cinsinden ölçüp değerlerini buraya yazıyoruz.

Birkaç çıktı aldıktan sonra kayan yerlerini de belirleyip kendinize özel etiket hazırlamış oluruz. Bu kısım Word programında da vardır. Aynı mantıkta çalışır

Biz seçim olarak C2180 ürün numaralı etiketi seçiyoruz.

Yazı tipi ve renk seçimi yapıyoruz. İleri diyoruz.

Etiket Sihirbazı Yazı Tipi

Bu kısım bir etikette tablonuzdaki hangi alanların olacağını belirlediğiniz alandır. İlaveten başlıklar da belirleyebilirsiniz.

Aşağıdaki şekilde tasarladım.  {} köşeli parantez içindeki kolon adlarıdır. Diğer alanlar ise etikette gelecek yazılardır.

Etiket Sihirbazı Tasarım

Siz istediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Bir sonraki konumuz için Kimlik alanı en üstte ve tek olsun.

Etiket sıralaması neye göre olacağını belirliyoruz. Kimlik alanını seçiyorum. Her sıralama seçimimde sıralama düzeyi oluşur.

Etiket Sihirbazı Sıralama

Son adımda Rapora isim vererek sonlandırıyoruz.

Etiket Sihirbazı Son Adım

Raporu listelediğimizde aşağıdaki şekilde kağıt boyutuna göre boşlukları verilmiş etiket yapımı tamamlanmış olacaktır.

Rapor Etiket Görünümü

Rapor Etiketine Barkod Uygulamak

Etiket Yapımı tamam ancak bir şey eksiktir. Kimlik yerine barkod olsa daha kullanışlı olur. Seri numarasını yazmak yerine barkod okuyucusu daha kolay okuyabilirsiniz.

Barkod yapmak aslında sadece yazı fontu değişikliğinde ibarettir. Bunun için yazı fontunu Barkod fontuna değiştiren fonta ihtiyacımız var. Genelde kullanılan Free 3 of 9 Fontu ancak başka benzer fontlarda vardır.  Fontu buradan  indirebilirsiniz. Fontu açtıktan sonra Yükle seçip fontu bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Dikkat ettiyseniz bu font sadece sayısal değerleri barkod fontuna çevirmektedir. Eğer metinsel değerlerden bir barkod fontu oluşturmak istiyorsanız Free 3 of 9 Extended fontunu kullanabilirsiniz. Metinsel Barkod Fontunu buradan indirebilirsiniz.

Free 3 of 9 Extended Regular Font

RAPOR_ETIKET raporunu tasarım görünümünde açıyoruz. Kimlik bölümünü aşağıya doğru açıyoruz.

Rapor Barkod Etiket Tasarımı

Yazıyı indirdiğiniz yer kadar barkod fontun boyutunu büyütebilirsiniz. Barkod Fontu eklediğimizde aşağıdaki şekilde görülecektir.

Rapor Barkod Etiket Font Değişimi

Tasarımı gördüğünüz gibi etiket için hala boşluk var. İsterseniz tasarımı düzenleyerek etiket boşluklarını değerlendirebilirsiniz.

 

Raporu ön izlediğimizde aşağıdaki şekilde görülecektir.

Rapor Etiket Barkod Görünümü

Barkod küçük oldu. Bu da 1,2,3 rakamlarının barkod hali. O yüzden kısa görünüyor. Sayılar arttıkça barkodlarda uzun olacaktır.

Aşağıda uygulanmış halini görebilirsiniz


Access Dosya Download Makalede kullandığımız Access Dosyasını buradan indirebilirsiniz.

Eğitime Access Makro Kullanımı #35 makaleden devam edin.

Access Ay Bazlı Rapor Oluşturma #33

Access Eğitimi

Tablonuzda verisi olmadığı halde hesaplama yaparak yeni verileri raporunuzda gösterebilirsiniz. Bu örneğimizde Tarih alanındaki verilerden Ay isimleri çıkarmak istiyorum. Ay isimlerini bulduktan sonra da gruplayarak verilerin toplamını görmek istiyorum. Bu sebeple tarihten verileri alarak Ay Bazlı Rapor oluşturacağız.

Ürün Listesi

Önce istediğimiz Rapor için bir sorgu oluşturalım.

Rapor için Ay bazlı Gruplanmış Rapor Oluşturma

Oluştur – Sorgu Tasarımı seçip URUN LISTESI alanını seçiyorum.

Ürün Listesi Sorgu Oluşturma

İlk kolonunuz Ayları belirleyeceğimiz Tarih alanı 2 defa ekliyoruz. Birisi Tarihin sayısal hali. Bu alan ile sıralama yapacağız, diğer alanda ise Ayın Metinsel halini listeleyeceğiz. Diğer alanlar ise gruplama diğer bir ifade ile hesaplama işlemi yapılacağından sayısal alanlar seçmeliyiz. Bu sebeple Adet, Fiyat ve Toplam alanlarını seçiyorum.

Ürün Listesi Sorgu Tasarımı

Tarih’den Ay Değerini Almak

İlk tarih alanı Sayısal tarih değerleri gelsin. Bunun için tarih verisi yerine AY_NO: Month([Tarih]) yazıyorum.

Ay Bazlı Rapor Formülü

AY_NO : İki Nokta karakterinden önce yazılan değerler Kolon ismi olarak alınır.

Month :  Tarih alanındaki değerden sadece ay kısmını sayısal olarak alır. Örneğin Month(03.06.2005) formülü yazarsak formül bize 6 değerini verir.

Sırala : Artan

Ay isimleri Ocak, Şubat … şeklinde sıralanması olsun istiyorum. Ancak Metinsel Değerlerse sıralama harf sıralaması ile olacağından sayısal değeri de sorguya dahil ettim. Çıkan sayısal değerleri de Artan şekilde sıralıyorum.

Sayısal Ay Numarasından Metinsel Ay Değerini Almak

İkinci tarih alanı ise Metinsel olarak Ocak gibi değer gelmesini sağlayalım.  Bunun için ikinci tarih alanına AY_ADI: MonthName(Month([Tarih])) şekilde formül yazıyoruz.

Ay Adı Verme Rapor Tasarimi

AY_ADI : İki Nokta karakterinden önce yazılan değerler Kolon ismi olarak alınır.

MountName  : 1 ile 12 arasında sayısal olarak verilen değeri Ay ismine çevirir. Örneğin MountName(6) yazarsak Haziran Değerini verir.

Sorguyu çalıştırdığımda aşağıdaki şekilde veri elde etmiş olacağız.

Tarihten Ay Adı Görünümü

Amacım her ay değerinden 1 tane olsun. Diğer Adet, Fiyat ve Toplam alanlarını da toplayarak ay bazlı toplam değerlerini vermesini istiyorum.  Exceldeki Özet Tablo gibi düşünebiliriz.

Bunun için Sorgu tasarımına tekrar dönüyoruz. Tasarım Sekmesindeki Toplamlar alanın seçiyorum.

Toplamlar Formülü Butonu

Sorguya aşağıdaki gibi Toplam Satırı gelecektir.

Ay Bazlı Rapor Gruplama İşlemi

Bu hali ile satır bazlı aynı satırdan birden fazla varsa o alanları gruplayacaktır. Bizim amacımız Ay’ları gruplasın ama diğer sayısal alanlarsa hesaplama işlemi yapsın istiyorum. Bunun için AY_NO ve AY_ADI kolonları Grupla olacak. Böylece tekrar etmeyecek, diğer alanları ise Topla olarak değiştiriyoruz.

Sorgu aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Ay Bazlı Rapor Gruplama İşlemi Topla

Veriyi sorguladığımızda aşağıdaki şekilde görülecektir.

Ay Bazlı Rapor Ön İzlemesi

İstediğimiz gibi günlük tarih verilerinden ay bazlı veri çıkarmış olduk.

Sorguyu AYLAR olarak kaydediyorum. İşlemin birinci adımı tamam.

Metinsel olarak Ay bazlı Rapor Oluşturma

Şimdi Sorguda elde ettiğimiz verileri Raporlar kısmında göstereceğiz. İstersek sorguda yaptığımız MountName formülü burada da kullanabilirdik. Formüller Raporda, Formda, Sorguda her yerde çalışır. Ben sorguda kullandım.

Bunun için Boş Rapor açıyorum. Tasarım Görünümüne geçiyorum. Rapor Sayfa tasarımını aşağıdaki şekilde kısaltıyoruz.

Metinsel Ay Bazlı Boş Rapor

Böylece alt alta tekrar işleminde tekrar dizayn ile uğraşmayacağım.

Sorguyu Rapora Bağla ve Alanları Rapora Ekle

İlk kural hangi tablo veya sorgu ile çalışacaksa onu Rapora bağlıyorum.

Bunun için Sağ Tuş Rapor Özellikleri Kayıt Kaynağında hazırladığımız AYLAR sorgusunu seçiyorum.

Özellik Sayfası

Böylece Sorguyu Rapora bağlamış olduk.

Tasarım Sekmesinden Var Olan Alanları Ekle seçiyoruz.

Var Olanları Ekle Butonu

Sağ kısımda Alan Listesi görülecektir. Bu kısımda Sorguda belirlediğimiz alanlar görünmektedir.

Alan Listesi

İlk olarak AY_ADI kolonunu Sayfanın ayrıntı kısmına sürüklüyoruz.

Metinsel Ay Bazlı Ayrıntı Metin Kutusu

Amacım Sayfa Üst Bilgisinde Başlıklar, Verinin geleceği tekrarlanan kısımda Ayrıntı alanında kalmasıdır. Bu işlemi Manuelde yapabiliriz. Ancak menülerden Düzenle alanından yapmanızı tavsiye ederim.

AY alanı seçiliyken Düzenle sekmesinden Sekmeli seçiyoruz.

Sekmeli Butonu

Tasarım aşağıdaki şekilde olacaktır.

Ay Adı Rapor Üst Bilgi

Şimdide diğer alanları istediğiniz sıralamaya göre yanına getiriyoruz. Bunun için AY alanı seçiliyken Alan Listesinden diğer alanları sürükleyip tam alanının biten kısmına getirip bırakıyoruz. Kolonun hizasında yapabileceğini turuncu çizgi belirecek

Ay Adı Metin Kutusu Hizalama

Bıraktığınızda aşağıdaki şekilde hizalı şekilde hemen yanında diğer kolon belirecektir. Diğer alanlarla birlikte aşağıdaki şekilde olacaktır.

Rapor Ay Bazlı Hizalama

Rapor neredeyse tamam. Rapor Görünümünde açıp verileri kontrol edelim.

Raporun Görsel Tasarımı

Raporun Görsel Tasarımı Tablo

Raporda görüldüğü gibi veriler doğru şekilde gelmiş.

Kenardaki çizgilerini kaldırmak için Düzen görünümüne geçiyorum. Tüm alanları seçerek Sağ Tuş Özellikler seçiyorum.  Kenarlık Stilini Saydam olarak değiştiriyorum. Sayısal alanları da aynı yerdeki Biçim ve Ondalık Basamakları alanından aşağıda şekilde seçiyorum.

Rapor Tasarımı Özellik Sayfası

Tekrar Rapor bölümüne geçtiğimizde daha görsel verimiz oldu. Siz tasarımı farklı şekilde yapabilirsiniz.

Rapor Görsel Tasarım Görseli

Form Üzerinden Ay alanındaki Sayıları Metine Çevirme

Eğer form üzerinden Ay ismini değiştirmek isteseydim Rapor Tasarım bölümüne geliyoruz. Ayrıntı kısmında ki AY_NO alanını seçiyoruz ve Özellikler Sayfasındaki Denetim Kaynağına gidip … basıyoruz.

Ay Sayısı Metne Çevirme

İfade Oluşturucusu açılacaktır.  Veri alanında AY_NO kolonu görülmektedir. Biz bu alanı hazır fonksiyonlarla Metin haline dönüştüreceğiz.

Ay Sayısını Metne Çevir MountName

AY_NO yazısını siliyoruz. Aşağıdaki kategorilerden MonthName fonksiyonu çağırıyoruz.

İfade Öğelerinden Fonksiyonlar

 • Yerleşik İşlevleri seçiyoruz.
 • Tarih/Saat Seçiyoruz.
 • MonthName alanını çift tıklıyoruz.

=MonthName([AY_NO]) formülünü yazıyoruz. [AY_NO] değeri daha önce yaptığımız gibi ayın sayısal karşılığını veriyordu. MounthName fonksiyonu ile de Metinsel değere çevirmiş oluyoruz.

Ay Sayısını Metne Çevir Ay Adı

Rapora Toplam Alanı Eklemek

Birde yıl bazlı Toplam değerini Raporun en altına ekleyelim.

Bunun için önce toplam işlem yapabilecek alan olan Rapor Altbilgisi alanını çağırmamız gerekiyor. Tasarım Sekmesinden Başlık alanını seçiyoruz. Sayfa başlığımız ve alt Kısımda Rapor Alt Bilgisi alanı gelmektedir. İşte ayrıntıda çıkan verilerin Toplam işlemini bu alanda yapacağız. Diğer alanlara ekleyeceğimiz formülü koyarsanız çalışmayacaktır.

Ay Sayısını Metne Çevir Toplamı

Formda gerekli küçültmeleri yaptıktan sonra Rapor Alt Bilgisine boş bir Metin Kutusu ekleyelim. Toplam Alanının hizasına getirip Para birimi ve Ondalık basamakları önceki Toplam alanı gibi belirleyelim. Aradan çıksın.

Formülü =Topla([Toplam]) şekilde yazıyoruz. Aylar sorgusundaki Toplam alanındaki çıkan verileri Topla anlamına gelmektedir.

Topla(TOPLAM)

Rapor Görünümünde açtığımızda toplam alanını da aşağıdaki şekilde elde etmiş olduk.

Ay Sayısını Metne Topla Görseli

 


Access Dosya Download Makalede kullandığımız Access Dosyasını buradan indirebilirsiniz.

Eğitime Access Raporlarda Barkod Etiket Yapımı #34 makaleden devam edin.

Access Alt Rapor Oluşturma #32

Access Eğitimi

Daha önce bahsettiğimiz ilişkili tablolardaki birbirleri ile ilişkilerinden yararlanarak Rapor içinde rapor yani Alt Rapor oluşturabiliriz. Örnek olarak Projemizde kullanılan TABLO_SATIS ve TABLO_MUSTERI alanlarını Access dosyasına ilave ettim. Sizde yoksa aşağıda ekteki çözülmüş halindeki dosyadan alabilirsiniz.

Tablo Satış

Müşterilerin listesini Raporda görüp altında da yaptığı satışı listelemek istiyorum. MÜŞTERİ ve SATIŞ tablosundaki istediğim verilerin olduğu bir Sorgu oluşturuyorum.

Oluştur – Sorgu Tasarımı seçiyorum ve TABLO_MUSTERI ve TABLO_SATIS alanlarını sorguya ekliyorum.

Her iki tabloda da işime yarayacak alanları seçiyorum. SORGU_SATIS adı ile kaydediyorum.

Oluştur – Rapor Sihirbazı seçiyorum.

Aşağıdaki alanları seçiyorum. Böylece Alt Rapor Sihirbazına başlatmış oluyoruz.

Alt Rapor Tablo Sorgu

Bu alanda Alt form ve Üst form alanlarını belirliyoruz. Raporda Üst kısımda Müşteri bilgileri, alt kısımda ise SATIŞ bilgileri yer alsın istiyorum. Zaten tablo yapımda buna göreydi.

Alt Rapor Sihirbazı Görünme Modu

Bu kısımda ekstra gruplandırma düzeyi eklemek istersek kullanıyoruz. Mevcut hali ile 2 düzeyde işimizi görecektir.

Alt Rapor Sihirbazı Gruplama Düzeyi

Sıralama işlemini sormaktadır. Ödeme Tarihini alanına göre sıralama yapmak istiyorum. Bu bölümde alt Rapordaki alanlara göre sıralama işlemi yapmaya izin verir.

Alt Rapor Sihirbazı Siralama

Yerleşim alanını olduğu gibi bırakıyorum. İleri diyorum.

Alt Rapor Sihirbazı Adım Adım Yerleşim

Son olarak aşağıdaki şekilde isimlendirip Son diyorum.

Alt Rapor Sihirbazı Son Adım

Rapor aşağıdaki şekilde görülecektir.

Alt Rapor Ön İzlemesi

 

Access Dosya Download Makalede kullandığımız Access Dosyasını buradan indirebilirsiniz.

Boş Rapor ile Tasarım Yaparak Rapor Oluşturma #31

Access Eğitimi

Daha önceki uygulamalarımızda Sihirbazı seçerek rapor oluşturmuştuk. Şimdiki bölümde ise her şeyi manuel yapmak için Boş Rapor açarak yapmak istiyorum. Böylece detaylarda kaçırdığımız bir nokta varsa  görmüş olacağız.

Bunun için Oluştur sekmesinden Rapor Tasarımını seçiyoruz.

Rapor Tasarımı

Oluştur – Raporlar – Rapor Tasarımı seçiyoruz ve açılan raporun Tasarım Görünümüne geçiyoruz. RAPOR_URUN adında kaydediyoruz.

Aşağıdaki şekilde bir ekran görüntüsü gelecektir.  Boş Raporda üç adet alan görünmekte. Sayfa Üst Bilgisi, Ayrıntı ve Sayfa Alt Bilgisi göreceksiniz.

Sayfa Üst Bilgisi ve Sayfa alt Bilgisi alanları her sayfada görüntülenen alanlardır. Örneğin 1000 satırlık kaydınız olduğunu düşünün. Sayfa Üst bilgisine Başlık Sayfa Alt bilgisine de Tarih Sayfa numarası koyarsanız bu alanlar her sayfada görüntülenmektedir. Word’deki Alt Bilgisi Üst Bilgi ile aynı

Boş Rapor Üst Bilgi Ayrıntı Alt Bilgi

İlk önce yapmamız gereken kayıtlarımız nerede listelenecek. Listelenecek yerler metin kutusu

Rapor Ön Tasarımı İlk Adım

Sayfa Üst Bilgisi alanına genellikle Raporun başlığı eklenir. Sağ kısma tarih eklenir isterseniz başlığın soluna da bir resim eklenebilir. Bu işlemler size kalmış. Bu anlattıklarım standart sabit üst alanlardır. Bir de sabit olarak istediğimiz kısım ayrıntı alanında alt alta listelenen tablodan çekeceğimiz alanların başlıklarını ekleyebiliriz. Bu kısım da sabit olmalı. Örneğimizde daha anlaşılır olacak.

Metin Kutusu Düğmesi

Tasarım Sekmesinde – Denetimler Grubundaki Metin Kutusunu seçip Ayrıntı bölümüne bırakıyoruz.

Fark ettiyseniz iki tane denetim çıkıyor.  Metin yazan yer Başlıkta kullanacağımız kısım. İlişkisiz yazan yer ise alt alta gelecek listede kullanacağımız alan.

Rapor Ayrıntı Kısmı Metin Kutusu

Elimizde Ürün Listesi Tablosu var.

Ürün Listesi Raporu

Bu tabloda Tarih, Ürün Adı, Adet, Toplam alanlarını rapor kısmına ekleyelim. O zaman Rapor bölümüne 4 adet Metin Kutusu Ayrıntı Bölümüne ekleyelim.

Rapor Tasarım 2

Listeleri düzensiz ekledim. Çünkü bu listeleri otomatik olarak düzeltebiliyoruz.

Bunun için tüm alanları seçiyoruz. Düzenle Sekmesindeki Tablo grubundan Sekmeli alanını seçiyoruz.

Rapor Tasarım

Böylece Başlıklar Sayfa Üst Bilgisine Metin Kutuları da Ayrıntı kısmına gelmiş oldu. Aşağıdaki şekilde ayrıntı kısmında birbirine yapıştırın. Böylelikle başlık ile veri listesi arasında boşluk olmayacaktır.

Rapor Tasarım 3

 

Rapor Sayfa Üst bilgisi alanındaki Başlıkları Manuel Ekleme

Başlıkları Tablomuzdaki belirlediğimiz Tarih, Ürün Adı, Adet, Toplam sıralamaya göre manuel olarak Rapor Üst Bilgisi kısmına elle yazıyoruz.  Böylelikle kolonların sabit olan başlıklarını eklemiş olduk.

Rapor Üst Başlık Ekleme

Şimdide Ayrıntı bölümündeki İlişkisiz yazan Metin Kutularını Tabloda başlığını belirlediğimiz alanlarla ilişkilendireceğiz.

Raporla Tabloyu İlişkilendirmek

Alanları ilişkilendirmeden önce Raporun hangi tabloyu kullanacağını belirlememiz gerekiyor. Aksi takdirde Metin Kutuları kısmında Alanlar gelmeyeceğinden ilişkilendirme yapamayız.

Bunun için Raporda boş olan gri bölgede sağ tuşa basarak Rapor Özelliklerini seçiyoruz.

Rapor - Rapor Özellikleri Geçişi

Sağ kısımda Özellik Sayfası açılacaktır. İlk liste kısmında Rapor yazması gerekiyor. Böylece Rapor sayfa ile ilgili işlem yapacağım alan olduğunu anlıyorum.

Bu kısım önemli eğer Rapor değil de Metin Kutusunun özelliğini açmış olabilirsiniz. Bu da bir sonraki adımda tablo alanlarını eklemede listenin gelmeyecektir.

Rapor Özellik Sayfası

Rapor Özellik Sayfası bölümünden Veri Sekmesine gidiyoruz. Kayıt Kaynağı kısmında listeden ilişkilendireceğimiz tabloyu seçiyoruz.  İlişkilendireceğimiz tablo URUN_LISTESI olduğu için tabloyu seçiyoruz ve Rapor ile Tabloyu ilişkilendirmiş oluyoruz.

Özellik Sayfası - Kayıt Kaynağı

Rapor Ayrıntıda Metin Kutusu alanı ile tablo alanlarını İlişkilendirmek

Artık raporumuz URUN_LISTESI tablosu ile ilişkilendiğine göre artık Metin Kutularını ilişkilendirebiliriz.

İlk olarak Tarih işlemini yapalım. Diğer alanları da aynı şekilde yaparsınız.

Metin Kutusu Veri İlişkilendirme

Tarih alanın Ayrıntı bölümündeki İlişkisiz Metin Kutusunda sağ tuş yaparak Özellikleri seçiyoruz.

Özellik Sayfası gelecektir.

Özellik Sayfası Denetim Kaynağı Belirleme

Metin Kutusunun ismi Metin0 olduğunu görüyoruz. Bu işleri ilerlettiğinizde hangi alanda çalıştığınızı kontrol edin. Aksi halde seçtim zannederek başka alanı ilişkilendirebiliriz. Çok başıma geldi.

Denetim Kaynağı kısmından açılır listeyi açtığımızda Daha önce raporla ilişkilendiğimiz URUN_LISTESI tablosunun alanları gelmektedir. Bu alanı ilk kolonumuz olan tarih alanını seçiyoruz.

Özellik Sayfası Tarih Alanında Denetim Kaynağı

Metin Kutusu Tablodaki alanın adı olan Tarih ilişkilendirmiş olduk.

Rapor Tarih Alanı

Aynı işlemleri diğer alanları için de yapıyoruz.

Rapor Ürün

Rapor Görünümü haline getirerek verilerimizi kontrol edelim.

Liste geldi. Ancak bu şekilde aralarında boşluklarla geldi.

Rapor Ürün İlk Görünüm

Bunun sebebi ayrıntı bölümü ile Sayfa alt bilgisi alanında bırakılan boş kısımdır.

Rapor Boşlukları Temizleme

Ayrıntı alanını Metin Kutusu kadar yapmamız gerekiyor. Aşağıdaki şekilde alanı küçültebilirsiniz.

rapor Tasarım Boş Kısım

Aynı Şekilde Sayfa Üst Bilgisi alanında da Boşluklar olduğunu görüyorsunuz. Bu alanı da Etiket kadar sıkıştırıyoruz.

Rapor Görünümünde tekrar kontrol ettiğimizde verilerin düzenli ve alt alta geldiğiniz göreceksiniz.

Tasarım aşağıdaki şekilde olmalı.

Rapor Boşluklar Temizlenmiş

Rapor Görünümde kontrol ettiğimizde aşağıdaki şekilde düzenli bir rapor göreceksiniz.

Rapor Boşlukları Temizlenmiş Son Hali

Rapor Bölümüne Başlık Ekleme

Raporumuzun Alan başlıkları ve listesi tamam. Şimdide Raporumuza Başlık ekleyelim.

Bunun için Tasarım Sekmesinden Üst Bilgi/Alt Bilgi kısmından Başlık butonuna tıklıyoruz.

Rapor Başlık Ekleme

Sayfa Üst Bilgisinin hemen üstüne Rapor Üst Bilgisi Alanı, en alt kısma da Rapor Alt Bilgisi alanı belirecektir. İlk olarak Başlık alanına belirlediğiniz başlığı yazıyoruz.

Rapor Üst Bilgisi Alt Bilgisi

Peki bu yeni açıklan Rapor Üst Bilgisi Rapor alt bilgisi nedir Sayfa Üst Bilgisi ve Sayfa Alt Bilgisinden farkı nedir?

Rapor Alt Bilgisi ve Rapor Üst Bilgisi raporun ilk sayfasında görünmesi için kullanılır. Listelenen diğer sayfalarda Rapor Alt Bilgi ve Rapor Üst Bilgi görünmeyecektir. Ancak diğer sayfalarda Sayfa Üst Bilgisi ve Sayfa Alt Bilgisi tabi doğal olarak ta ayrıntılar alanı görünecektir.

 

Rapor Başlık Bölümüne Tarih ve Saat Ekleme

Her raporun ne zaman alındığını anlamak için sistemin Tarihini ve Saatini Rapor Üst Bilgisinde yani Raporun ilk sayfasında görüntüleyelim. Bunun için Tasarım Sekmesinden Üst Bilgi/Alt Bilgi grubundan Tarih ve Saat alanını seçiyorum.

Karşımıza hangi formatta seçeceğimizi gösteren alan gelecektir. Ben aşağıdaki formatta seçiyorum. Sebebi ise başlık bölümünde fazla yer kaplamamasıdır. Siz Ayrıntı bölümünde gösterdiğim gibi Rapor alanlarını stabil olarak kullanacak şekilde dizaynlarınızı yapabilirsiniz.

Rapor Tarih ve Saat Ekleme

Gördüğünüz gibi Rapor Üst Bilgisi alanın Sağ kısmına =Date() ve =Time() şekilde fonksiyon eklendi.  Aynı fonksiyonu Sorgu bölümünde de kullanmıştık.

Rapor Ürün Üst Bilgisi

Böylece Rapor ne zaman sorgulandı ise o anın zamanını da gösterecektir. Özellikle çıktı alındığında çok yaralı bir özelliktir.

Raporlarda marj ayarları da yaptıktan sonra Rapor aşağıdaki şekilde görünecektir.

Rapor Ürün Listesi

Rapora Sayfa Numarası Ekleme

Raporumuz toplamda kaç sayfa olduğunu ve açtığımız sayfa kaçıncı sayfa olduğunu gösteren bir format vardır. Örneğin Sayfa 5 / 100 gibi 100 sayfalık bir raporda 5. Sayfada olduğu gösterir. Bu işlem her sayfada görüntülenmesi gerektiği için Sayfa Alt bilgisi alanına eklememiz gerekiyor.  Eğer Rapor alt Bilgisine eklersem sadece 1. Sayfada görünecektir.

Bunun için Önce Sayfa Alt Bilgisi alanına bir kere tıklıyoruz. Böylece ekleteceğimiz objeye nereye konumlandıracağını belirliyoruz. Sonra Tasarım Sekmesinden Üst Bilgi/Alt Bilgi grubundan Sayfa Numaraları butonuna tıklıyoruz.

Seçimleri ben aşağıdaki gibi yapıyorum. Siz tercihinize göre seçebilirsiniz.

Rapor Sayfa Numaraları

Sayfa N                :  Text olarak Sayfa yazar ve N ise Sayfa numarasıdır.

Sayfa N / M       : Text olarak Sayfa yazar ve N Sayfa numarası / M ise Toplam Sayfa numarasıdır.

Konum                 : Nerede Konumlanacağınızı belirlersiniz.

Hizalama            : Sayfa Numaralarının hangi hizada olacağını belirlersiniz.

Ayarlamaları yaptıktan sonra Tamam diyorum. Belirlediğimiz seçeneklere göre

=”Sayfa ” & [Page] & ” / ” & [Pages]

Şekilde formül Sayfa alt Bilgisi alanında belirmiş oldu.

Rapor Sayfa Numarası

Böylece Raporda kaçıncı sayfada ve Toplam kaç sayfa olduğunu görmüş oluyorum.

Raporda Sayısal Alanı Toplamak

Ürün Listesinin Toplam Alanını göstermek isteyebiliriz. Bunun için biraz formül kullanacağız.  Yapacağımız işlem URUN_LISTESI tablosundaki toplam alanı listenin sonuna eklemek. Bu sebeple her sayfada gösterilmeyecek. Sadece bir kere gösterileceğinden tıpkı başlık alanı gibi Rapor Altbilgisi alanına eklemeliyiz.

Rapor Alt Bilgisi alanına bir kere tıklıyoruz. Bir tane Metin Kutusu ekliyoruz. Etkilet kısmına açıklama yazabilirim. İsterseniz silebilirsiniz.

Rapor Sayfa Alt Bilgisi

Metin Kutusunu seçiyoruz. Sağ tuş Özellikler seçiyoruz. Denetim Kaynağındaki … (Üç Nokta) basıyoruz.

Fonksiyonlar – Yerleşik Fonksiyonlar – SQL Topluluğu – Topla alanın Çift Tıklıyoruz.

İfade Oluşturucusu SQL Topluluğu

«ifade» yazan kısma ise tablomuzdaki hangi alan ise o alanı yani Toplam alanını yerleştireceğiz.

İfade Oluşturucusu Alan Toplamı

Bunun için 6.RAPORLAR.accdb – Tablolar – URUN_LISTESI – Toplam Alanını ifade yerine yerleştiriyoruz. Böylece formül aşağıdaki şekilde olmalı.

=Topla([URUN_LISTESI]![Toplam])

Rapor Önizlemeden kontrol ettiğimizde

Toplam Alanı Örnek Görünümü

Gerekli marj düzenlemeleri ile Ürünlerin Toplam değerleri gelmiş oldu. İsterseniz toplam alanına ve Toplam Ürün listesine biçim de verelim.

Bunun için her iki (Toplam Ürün Listesi ve Toplam) Metin kutusunu da Özellik Sayfası Biçim kısmından Para Birimi seçiyoruz. Her iki Metin kutusunu Sağ’a yaslıyoruz.

Rapor aşağıdaki şekilde daha anlamlı görünmüş oldu.

Rapor Toplam Alanı Para Birimi Biçimi

Rapor Kısmında Sayfa Yapısı

Raporu çıktı alarak almak için rapor tasarım aşamasında nasıl bir sayfa yapısı olacağını belirlemeniz gerekiyor. Bunun için Rapor Tasarım bölümdeyken en son sekmesinde Rapor Tasarım sekmesi belirecektir. Bu alanda tıpkı Excel, Word programındaki gibi sayfa yapısını Sayfanın Yatay mı Dikey mi olacağını belirlemeniz gerekiyor.

Rapor Sayfa Yapısı Sekmesi

Yanlızca Verileri Yazdır

Bu alan seçili olursa Baskı önizleme de Metin Kutularının kenar çizgileri görünmeyecektir.

 

Verileri kontrol ettikten sonra istediğiniz raporu yazdırabilirsiniz. Bu bölümde temel olarak raporlarla ilgili bilgileri anlatmış olduk. İstediğiniz veriyi sorgularla oluşturup raporlarla görüntüleyebilirsiniz.

 


Access Dosya Download Makalede kullandığımız Access Dosyasını buradan indirebilirsiniz.

Eğitime Access Alt Rapor Oluşturma #32 makaleden devam edin.

Access Rapor Temel Bilgiler #30

Access Eğitimi

Bu bölümde sizlere raporları anlatacağım. Hazırladığımız Access programını kullanan kişi Formlar aracılığı ile girdiği verileri çıktı Almak, email göndermek, PDF’e çevirmek ya da Html gibi verilere göndermek üzere hazırlanan görüntü şablonu diyebiliriz. Nasıl Word veya Excel’de bir veri girişi sonrasında çıktı veya mail göndermek için hazırlık yapıyoruz, aynı şekilde Access’de de bu hazırlığı yaptığımız yer Rapor kısmıdır.

Raporlara ulaşmak için Sayfa Oluştur sekmesindeki Raporlar Bölümü kullanılır.

Rapor Sekmesi Menüleri

Access’deki tablolarda bulunan alt alta bulunan verileri Raporlar bölümünde listeleyerek verileri rapor olarak sunabiliriz. Zaten temel amacı tablolar veri Raporlardaki alt alta verileri Raporlar aracılığı ile başka bir yerde anlamlı bir şekilde sunmaktır.

Rapor Görünüm Çeşitleri

Bu kısmın başlığında Sağ Tuş yaptığımızda Raporları farklı görünümleri ile karşılaşırsınız. Kaydet ve Kapat kısmından sonraki alanlar Raporun dizayn ve görünümdeki hallerinde size yol gösterecek alanlardır.

Rapor Görünümü Geçmek

Rapor Görünümü

Herhangi bir çıktı işlemi yoksa kâğıda sıkıştırma gibi bir derdiniz yoksa bu bölümünde Raporunuzu tasarımını buradan görebilirsiniz.

Ürün Listesi Raporu

 

Düzen Görünümü

Bu bölümde tek veriler görünür şekilde iken düzen yapılabiliyor.

Düzen Görünümü

Tasarım Görünümü

Genelde biz tasarım için bu bölümü kullanacağız. Bu bölümü birazdan uzunca bahsedeceğiz.

Tasarım Görünümü

Baskı Görünümü

Çıktı alırken nasıl görülecekse bu bölümden göreceğiz. Word, Excel’deki Baskı Ön izleme ile aynı işlemi görür. Bu bölümde sadece kâğıda sığan alanları göreceksiniz. Eğer taşıyorsa 2. Sayfaya görülecektir. Ona göre Rapor dizaynınızı yapabilirsiniz.

Baskı Görünümü

Rapor Sihirbazı İle Rapor Oluşturma

En basit anlamıyla Rapor hazırlamak için Rapor Sihirbazı kullanılır. Bunun için Oluştur Sekmesinden Rapor Sihirbazına Tıklıyoruz.

Rapor Sihirbazı Butonu

Tablolar/ Sorgular : Hangi Tablo veya Sorgunun Raporunu oluşturacaksak onu seçiyoruz.

Kullanılabilir Alanlarda Tablonun kolonları görülecektir. Hangi alanlar raporlanacaksa o alanlar Seçili Alanlar kısmına > işaretli butona basarak taşıyın. Biz tüm alanları raporlayacağımız için >> seçiyoruz. Böylece tüm alanlar Seçili Alanlar bölümüne gelmiş oldu.

Sihirbaz Tablo Seçimi

İleri Diyoruz.

Gruplandırma Düzeyleri Eklemek için bu alan kullanılacak. Şu anda düz şekilde görüntülensin istiyoruz. Bu bölümü ilerde detaylı işleyeceğiz.

Sihirbaz Gruplama Düzeyi

İleri Diyoruz.

Bu bölümde alanlarda birden fazla artan veya azalan şekilde sıralama yapabiliriz.

Ürün Listesi verisini hatırlarsak.

Ürün Listesi

 1. Sıralamayı – Bölgeye Göre yapmak istiyorum.
 2. Sıralamayı – Tarih alanına göre sıralamak istiyorum.

Böylece Bölge Listesini alt alta sıralayacak. Sonra da Aynı İller içinde Tarihleri Sıralayacak.

Eğer artan sırada olan Kimlik alanını seçseydim. 1. Sıralamada iki tane aynı kayıt olmayacağı için sadece 1. Sıralamada kullanabilirdik.

Sihirbaz Sıralama Seçimi

İleri Diyoruz.

Raporların Yerleşimlerinin belirleyeceğiniz alandır. Genelde alt alta veri listemelesinde Sekmeli kullanılır.

Sekmeli alanını seçiyoruz.

Yönlendirme kısmında ise Dikey Seçiyorum. Siz tercihinize göre değiştirebilirsiniz.

Sekmeli Seçimi

İleri Diyoruz.

Rapora rapor_UrunListesi adını veriyorum. Son Diyoruz.

Sihirbaz Son Adım

Gördüğünüz gibi Raporu Raporunuz belirlediğimiz sıralamada gelmiş oldu.

Ürün Listesi Raporu

Rapor Tasarımı

Dikkat ettiyseniz bazı alanlar Fiyat, Toplam gibi ### işareti gelmiş. Yani verilerin sığmadığı için bu şekilde görünmüş. Bu alanları Düzenlemek gerekiyor.

Şu anda Baskı görünümde durumu gördük. Rapor Başlığına geliyoruz Sağ Tuş ile Tasarım Görünümünü seçiyoruz.

Karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Detaylarına sonra geleceğiz. Ama Raporumuzun ### görülen alanlarını genişletmek için kullanacağız.

Tasarımı Görünümü

Yukarda görselde Fiyat ve Toplam alanların Sığmadığını Bölge, Ürün Adı, Marka alanlarının da gereğinden fazla boşluk olduğunu gördük. Biz gereğinden fazla alanları daraltıp, sığmayan alanları da genişleyeceğiz.

Shift tuşu basılı iken Başlık ve Ayrıntı kısmındaki alanlar seçilere köşelerinden azaltınız.

Ben ayarlamalarla aşağıdaki şekilde yaptım.

Tasarım Görünümü 2

Rapor görünümüne baktığımda tüm değerler görünür ve gereğinden fazla boşlukları kaldırarak daha düzgün bir rapor elde ettik.

Görünüm Son Hali

 

 


Access Dosya Download Makalede kullandığımız Access Dosyasını buradan indirebilirsiniz.

Eğitime Boş Rapor ile Tasarım Yaparak Rapor Oluşturma #31 makaleden devam edin.

Access Form Tasarlama #28

Access Eğitimi

Daha önceki bölümde Form sihirbazı kullanarak form tasarlamıştık. Şimdiki bölümde ise Sihirbaz kullanmadan her şeyi manuel  olarak Form Tasarlama yapmaya çalışacağız. Böylece hangi işlem nerden geliyor öğrenmiş olacağız.

Daha önceki bölümde sihirbaz ile tasarlanan form ismini FORM_TABLO_MUSTERIKARTI-SIHIRBAZ şeklinde değiştiriyoruz. Sihirbazdaki örneğe bakarak aynısını yapmaya çalışacağız.

Manuel form tasarlamak için Oluştur sekmesinden Boş Form seçiyoruz.

Form Tasarlama Boş Form

Karşımıza Form1 olarak hiçbir işlem içermeyen form gelmektedir. Form başlığına sağ tuş yaparak FORM_TABLO_MUSTERIKARTI-MANUEL şeklinde kaydediyoruz.

Bu ismi verirken hata verdi. Birkaç karakter ile kaydedin. Sonra belirlediğimiz ismi verebilirsiniz.

Form aşağıdaki şekilde hiçbir içerik yoktur.

Boş Form Görünümü

Office Uygulaması mantığı üzere ihtiyacı olduğunda ilgili sekmeler açılmaktadır. Form tasarımı içinde 3 tane sekme açılmaktadır. Form tasarlamak için bu sekmeleri kullanacağız. Daha önceki bölümde bu sekmelerden bahsetmiştik.

Şimdi projemizdeki Müşteri kartındaki üst kısmın Form Tasarlama işini hazırlayalım. Alt kısmı ise Alt formlar bölümde anlatacağız.

Örnek Müşteri Kartı Form Tasarlama

Tasarımdan önce bu form hangi tabloya bağlanacağı belirleyeceğiz. Formda boş bir yere tıklatıp Sağ tuşa basıyoruz ve Form Özelliklerini seçiyoruz.

Form Özellikleri

Sağ kısımda Özellik Sayfası açılacaktır. Veri Sekmesinde Kayıt Kaynağı bölümünde ilgili tablo olan TABLO_MUSTERIKARTI alanını seçiyoruz. Böylece formda oluşturduğumuz tüm denetimler bu tablo ile ilişkilendirilecek.

Özellik Sayfası

Access Forma Metin Kutusu Form Tasarlama

Formu tabloya bağladığımıza göre tasarladığımız formu inceleyerek denetim elemanlarına göre seçim yapıyoruz. Gördüğümüz Açtığımız formda Metin Kutusu olarak Adı, Soyadı, Telefon, Yaş  ve Açıklama alanları görmekteyiz. Bu alanları forma ekliyoruz.

Form Metin Kutusu Ekleme

İlişki kurulmamış Metin Kutusuna ilgili alanları bağlıyoruz. ADI alanını ilişkilendirelim. Diğer alanları da aynı şekilde sizler yapınız.

Etiket kısmına ADI yazıyorum. İlişkisiz yazan Metin Kutusu alanını seçiyorum ve Sağ kısımdaki Özellikler sayfasına gidiyorum. Denetim Kaynağını açtığımda TABLO_MUSTERIKARTI tablosunun alanlarını göreceksiniz. Bu kısımdan ADI alanını seçiyoruz.

Özellik Sayfası Denetim Kaynağı

Aynı şekilde diğer alanları da ilgili metin kutularına bağlıyoruz. Görünüm aşağıdaki şekilde olmalı

Form Tablo Alanları Form Tasarlama

Form tasarımında da incelediğimizde verilerin geldiğini inceleyelim. Bunun için form görünümünü açıyoruz.

Form Tasarım Görünümü

Gezinti bölmesinde de ileri-geri gittiğiniz de verilen tabloya göre değiştiğini görerek kontrol edebilirsiniz.

Access Forma Onay Kutusu Form Tasarlama

Formda Onay Kutusu Sadık Müşteri mi? Kısmında görüyoruz. Sadece bu alanı formda tasarladığımız yere ekliyoruz.

Form Onay Kutusu Ekleme

Onay Kutusunun etiketi sağ kısımda. Ancak tasarımımız ise Onay kutusunun solunda olmasını planlıyorduk. Onun için Onay93 etiketini siliyoruz ve Yeni bir etiket ekleyerek tasarımımızı tamamlıyoruz. Tasarım aşağıdaki şekilde olmalı.

Form Sadık Müşteri

Şimdi Onay Kutusunu TABLO_MUSTERIKAYIT tablosundaki Sadık Müşteri mi alanına bağlayacağız.

Bağlamadan önce SADIK MÜŞTERİ Mİ alanındaki verilerin ne olduğunu hatırlayalım.

Sadık Müşteri Tablosu

Görüntü olarak Metin Kutusu görülmekte. Eğer bu verileri excel olarak çıkarmak istersek bu alanlar 0 ve 1 olarak çıkacaktır. Onay Kutusunu Özellik Sayfasından Denetim Kaynağını seçiyoruz ve Bu alanda SADIK_MUSTERI_MI alanını seçiyorum.

Onay Kutusu Denetim Kaynağı Belirleme

Artık Onay kutusunu da bağlamış olduk. Form görünümü seçip gezinti bölmesinde kayıtları gezdiğinde bu alanından verilere göre değiştiğini teyit ediniz.

Denetim Kaynağı Sonrası Form Görünümü

Access Forma Buton Eklemek

Form Tasarımımızda 3 adet Kaydet, Ürün Satış, Ödeme Kartı adında buton görülmektedir. Şimdi bu butonları tasarlayacağız.

Örnek Form Tasarlama

Kaydet butonuna bastığımız zaman yapılan güncelleme ya da yeni kaydı kaydetmemizi sağlayacak.

Ürün Satış ve Ödeme Kartı butonları ise sonra tasarlayacağımızı formlara bağlantı oluşturacak.

 

Tasarım bölümünden Düğme alanına basıyoruz.

Düğme Butonu

Bastıktan sonra aşağıdaki şekilde bir sihirbaz gelecek. Kategoriler’den Kayıt İşlemleri seçiyoruz. Eylemler kısmında ise Kaydı Kaydet alanını seçiyoruz ve İleti diyoruz.

Komut Düğmesi Sihirbazı

Bu kısımda resim veya yazı seçeneği seçiyoruz. Ben Metin Kısmını seçerek KAYDET yazıyorum ve ileri seçiyorum.

Komut Düğmesi İsim Verme

Butona isim vererek sihirbazı sonlandırıyoruz.

Komut Düğmesi Son Adım

Böylece aşağıdaki şekilde Kaydet butonu oluşuyor. Kaydet işlemini bağladığımız için arkasında makro işlemi vardır.

Buton Görünümü

Formumuzun son hali başlık kısmını da eklediğimizde aşağıdaki şekilde olacaktır.

Müşteri Kartı Form Tasarlama

Gezinti Bölmesi İptal ederek yerine Gezinti Düğmeleri Eklemek

Formun altında hazır olarak gelen gezinti bölmesi bulunmaktadır. Bu butonlarla kayıtlar arasında gezinti yapabilir tablo üzerinde arama yapabiliriz. Ancak gezinti bölmeleri kullanıcılar için kullanımı zordur. Bu bölümde gezinti bölmesini iptal edip yerine kendimiz butonlarla gezinti bölmesi oluşturacağız. Gezinti bölmesindeki kastım. Bir önceki kayıt, Sonraki kayıt, ilk kayıt Kayıt ara vs. gibi işlevlerdir.

Gezinti Butonları Oluşturmak

Bu butonlar aşağıdaki şekilde sırası ile aşağıdaki şekildedir.

İlk Kayıt- Önceki Kayıt – Kayıt Bilgileri – Sonrası Kayıt – Son Kayıt – Arama

Gezinti Bölmesi

Bu bölümde bu butonlar yerine kendimiz buton tasarlayıp bu bölümü iptal edeceğiz.

Yukarda Kaydet butonu gibi aynı şekilde işlem yapacağız. Düğme Ekle diyoruz.

Kategoriler ’de Kayıt Gezintisi Bölümünde Gezinti Bölme alanındaki tamamı mevcut. Hatta görsel olarak ta aynı görseldedir.

Komut Düğmesi Geri Butonu Sihirbazı

İlk Kayda git alanını beraber ekleyelim. Diğer alanları da sizler ekleyin. İleri Diyoruz.

Bu sefer resim olarak ekliyoruz. İleri diyoruz.

Komut Düğmesi Geri Resim Ekleme

Butona isim veriyoruz. İleri Diyoruz.

Komut Düğmesi Geri İsim Verme

ve İlk kayıt alanı eklenecektir. Diğer alanlarla birlikte buton aşağıdaki şekilde tasarladım. Sizlerde aynı şekilde diğer tasarımları yapınız.

Her buton eklediğinizde aşağıdaki şekilde çıkan Sihirbaz menüsünden Kategorilerde Kayıt Gezintisini seçiyoruz

Komut Düğmesi Seçenekleri

Aşağıdaki sıra ile (Gezinti Bölümüne benzeteceğimizden) butonları ekleyiniz.

 • Önceki Kayda Git
 • Sonraki Kayda Git
 • Son Kayda Git
 • Kayıt Bul

Tasarımımızın son hali aşağıdaki şekilde olacaktır.

Form Tasarlama Gezinti Butonu

Formdaki Gezinti Bölmesini İptal Etmek

Genelde kullanıcılar gezinti bölmesini kullanmaya aşina olamadıklarından butonlar görmek isterler. Gezinti bölmesi ile kaydedildiğine emin olamazlar. Bu sebeple formlara yukardaki gibi gezinti butonları koyduk. Amacımız gezinti bölümüne ihtiyaç duymadan belirlediğimiz butonları kullandırmak. Butonlar tamam. Şimdi ise Gezinti Bölmesini iptal etmek kaldı.

Formun dışında boş bir alana tıklayıp sağ kısımda özellikler Sayfası açılmasını sağlayın.

Form Özellikleri Detay Alanına Geçme

Özellik sayfasında Gezinti Düğmeleri Evet olarak seçilidir. Bu kısmı hayır olarak seçiyoruz.

Form özellik Sayfası

Form görünümde açtığımızda artık Gezinti Bölmesi iptal olmuş demektir. Formun son hali aşağıdaki şekilde görülecektir.

Form Tasarlama Tablo Müşteri Kartı

Manuel form tasarlama kısmı da bu bölümde tamamlamış olduk.  Sonraki bölümde görüşmek üzere

 


Access Dosya Download Makalede kullandığımız Access Dosyasını buradan indirebilirsiniz.

Eğitime Access Alt Form Tasarlama #29 makaleden devam edin.

Access Alt Form Tasarlama #29

Access Eğitimi

Bu bölümde Müşteri Kartı bölümüne Alt Form tasarlayarak daha önceki bölümde anlattığımız müşteri bilgileri formda görünürken alt formda da müşterinin borç hareketlerini göstermeye çalışacağız.

Oluştur Sekmesinden Form Tasarımı seçiyoruz.

Boş Form

Boş Formu Formu Tabloya Bağlama

Açtığımız boş formu bir tabloya bağlayacağız. Bunun için Form Özelliklerini açıyoruz.

Form Özellikleri

Veri Sekmesinden Kayıt Kaynağını TABLO_SATISISLEMI tablosunu seçiyoruz.

Özellik Sayfası Kayıt Kaynağı

Böylelikle seçeceğim denetimleri bu tablo ile ilişkilendirmiş olacağız.

Tablodaki Alanları Boş Forma Ekleme (Alan Listesi)

Tasarım Sekmesinden Var Olan Alanları Ekle seçiyoruz ve sağ kısımda Alan Listesi açılacaktır.

Alan Listesi Menüsü

Karşımıza TABLO_SATISISLEMI tablosunun alanlarını göreceksiniz. Alanların tamamını seçip Form alanına ekleyelim.

Form Alan Ekleme

Amacımız alt form tasarlamaktı. Bunun için Etiketlerin Sayfa başlığında, verilerin de altında Detay kısmında olması gerekiyor. Bu işlemi tek tek manuel de yapabiliriz. Ama bunu yapmanın kalay yolu da var.

Tüm alanları seçiyoruz.

Form Alan Ekleme

Tasarımı Sekmeli Yapma

Düzenle Sekmesinde Tablo bölümündeki Sekmeli butonuna basıyoruz.  Tasarım aşağıdaki şekilde olacaktır.

Form Üst Bilgisi

Gördüğünüz gibi Form Üst Bilgisi alanına başlıklar, Ayrıntı alanında da verileri görülmektedir.  Görüldüğü gibi iki formun solunda, altında ve üstündeki boşlukları temizleyelim.

Boşluklarını aldığımızda sıralamasını da belirledikten sonra aşağıdaki şekilde görülecektir.

Satış Alt Form

Formu Sürekli forma Çevirme

Formu FORM_SATIS_ALTFORM şeklide kaydediyoruz. Form görünümünde aşağıdaki şekilde görülmektedir.

Alt Form Veri Görünümü

Görüldüğü gibi 3 kayıt var ama tek kayıt çıkmakta. Bu alanı alt form olacak kullanacağımız için tüm kayıtların çıkması lazım. Bunu yapmak için form’dan sağ tuşa basarak Form Özellikleri seçiyoruz.

Form Satış Alt Form

Özellikler sayfası açıldığında Varsayılan Görünüm Tek Form seçilidir.

Özellik Sayfası - Varsayılan Görünüm - Tek Form

Bu sayede formu açtığımızda 3 kayıt olmasına rağmen tek kayıt görünüyor.  Tek Form yerine Sürekli Form seçiyoruz.

Özellik Sayfası - Vaysayılan Görünüm - Sürekli Form

Kaydedip Form görünümünde açıyoruz.

Form Satış Alt Form Sürekli Form

Hazırlanan Alt Formu Ana Forma Ekleme

Artık alt formu tasarladık. FORM_TABLO_MUSTERIKARTI açıyoruz ve alana müşterinin borç listesini eklemeye çalışacağız.

Form Tablo Müşteri Kartı

Formun alt kısmına Kaydet butonunun altına Alt Formu ekleyeceğiz. Bunun için önce Formun ayrıntı bölümünde Alt form için yeterli bir yer açıyoruz.

Form Adres Bilgisi

Tasarım sekmesinden Alt Form/ Alt Rapor seçiyoruz.

Form Tasarım Sekmesi

Belirlediğimiz boş alana uygun şekilde yerleştiriyoruz. Alt Form Sihirbazı açılacaktır. Bu sihirbazı iptl ediyoruz. Gelen Etiketi silebiliriz. Gerek yok. Seçip Delete yapıyoruz.

Alt Form Objesi Ekleme

Alt Formu seçip Tasarım Sekmesinden Özellik Sayfasını açıyoruz.

Özellik Sayfası

Veri Sekmesinden Kaynak Nesne olarak daha önce hazırladığımız FORM_SATIS_ALTFORM seçiyoruz.

Özelik Sayfası Kaynak Nesne Alt Form Bağlama

Sonra tabloyu Form görünümünde açtığımızda aşağıdaki şekilde görülecektir.

Tablo Form Müşteri Kartı

 

Alt Formdaki başlıklar boyutları düzensiz. Bunları düzenliyoruz. Ben aşağıdaki şekilde düzenledim.

form Tablo Alt Form Görüümü

Form Tablo Alt Form Görünümü

Alt Formda Müşteri kartındaki kişinin satışlarının görüldüğünü fark ettiniz mi?

Bunun sebebi alt formun özellik sayfasında Üst Alanları Bağla kısmındaki ID alanı ile ilişkilendirmektedir.

Özellik Sayfası Alt Form Ayarları

Alt Formda Açılır Liste (Combobox) olarak Göstermek

Taksit Sayısında limit belirlemek için Taksit Alanını açılır menü yaparak sonsuz bir taksit imkânı değil en fazla 12 taksit yapılabilir hale getirelim.

Alt Form Tasarımı

Yukardaki gibi Alt Formu seçiyoruz sonrasında taksit verisini seçip sağ tuş diyoruz.  Değiştir – Birleşik Giriş Kutusu seçiyoruz.

Alt Form Birleşik Kutusu ekleme

Form açılır kutu hale gelecektir.

Birleşik Kutusu Seçimi

Ancak halen sayıları belirlemedik. Taksit alanı seçili iken özelliklere gidiyoruz.

Veri Kaynağı yine TAKSIT_SAYISI alanı olmaya devam edecektir. Çünkü değişiklik yine orada olacaktır.

Açılır Kutusu Deneyim Kaynağı Belirleme

Satır Kaynağı Türü : Değer Listesi Seçiyoruz. Sonrasında

Satır Kaynağı alanının sağında üç noktayı açıp alt alta 1’den 12’ye kadar yazıyoruz.

Liste Öğelerini Düzenle

Özellik sayfası aşağıdaki şekilde görülecektir.

Açılır Liste Satır Kaynağı Görünümü

Böylece taksit alanını aşağıdaki şekilde belirleyebilmiş oluyoruz.

Açilir Liste Görünümü


Access Dosya Download Makalede kullandığımız Access Dosyasını buradan indirebilirsiniz.

Eğitime Access Rapor Temel Bilgiler #30 makaleden devam edin.

Form Tasarlamak için Kullanılan Office Sekmeleri #27

Access Eğitimi

Access’de Tablo ve Sorgu tasarımı sonrasında Form tasarlayarak kullanıcı girişi ile doğru veri girilmesini ve anlaşılabilir bir görsel sunar. Bu bölümde de form tasarımında kullanacağımız Office Sekmeleri işlemek istiyorum.

Tasarım Sekmesi

Tasarım Sekmesi Office uygulamasının aşina olduğumuz menüler var. Yada menüyü seçecek ne işe yaradığı anlaşılabilir. Ancak tasarlarken en çok kullanacağımız alan Denetimler Bölümüdür. Bu bölümü ayrıca işleyeceğiz.

Görünüm

Görünüm Menüsü

Formun Görümünü Değiştirir. Tasarladıktan sonra Form görünümünde açarsanız kullanım halini görebilirsiniz. Daha önce bahsettiğimiz form görünümlerine buradan da erişebilirsiniz.

Temalar, Renkler, Yazı Tipleri

Tasarım Sekmesi Temalar Renkler Yazı Tipleri

Formda kullanılan buton yazı tipi gibi Formdaki görünüme ait tüm ayarlamalar bu bölümde yapılır. Hazır temaları kullanmanızı tavsiye ederim. Formlar standardın dışında ve daha güzel görünüyor.

Üst Bilgi Alt Bilgi

Tasarım Sekmesi Üst Bilgi Alt Bilgi

Formunuzun Üst veya alt bölümünde açılan Form Üst Bilgisi veya Form Altbilgisi alanına Logo, Başlık ve Tarih Saat alanları  eklemek için kullanılır. Bu alanları seçtiğinizde aşağıdaki şekilde Üst bilgi ve Alt bilgi alanları açılmaktadır.

Form Üst Bilgi Görünümü

Araçlar

Tasarım Sekmesi Araçlar Bölümü

Formlar kısmında birçok araç diğer bir ifade ile özelikleri vardır. Bu alanların hepsi açık değildir. Araçlar bölümü ile bu alanları açıp kapatmanızı sağlar.

Örneğin

Var Olan Alanlar Ekle butonuna bastığımızda Alan listesi açılıp ve kapanır. Bu alan ile forma tablolardaki kolonlardan textbox ekleyebilirsiniz

Form Alan Listesi

Özellik Sayfası butonu ise adından da anlaşılacağı gibi Form veya bir buton yada form elemanının özelliğini göreceğiniz bölümdür. Form tasarlarken en çok kullanacağımız bölüm burası olacaktır.

Özellik Sayfası

Düzenle Sekmesi

Düzenle Kısmı ise formdaki yerleşimler ilgili alandır.

Düzenle Sekmesi

Biçim Sekmesi

Adından da anlaşılacağı gibi Yazı Tipi Arka Plan Resmi gibi dizaynların yapıldığı bölümdür.

Biçim Sekmesi

Denetimler Bölümü – (Buton, Combobox vs.)

Tasarım Sekmesinde Denetimler bölümünü ayrı olarak anlatmak istedim. Çünkü form tasarlarken bu bölüm kullanılacaktır.

Form kısımları bir programcının sürekli kullandığı bir araçtır. Kullanıcıya daha kolay veri girişi yapabilmesi için en anlamlı şekilde veri girilmesini sağlayacağı alanlardır. Kötü bir tasarımda kullanıcı hatalı değerler girmesi ve programda sürekli hata almasını sağlar. Doğru tasarımla yapılan işin kolaylaştırmasını sağlar. Formdan girilen verilerdeki amaç tablolarda verilerin eklenmesi güncellenmesi veya silinmesi için kullanılmaktadır. Böylelikle Raporlarda istediğimiz bilgileri alabileceğiz.

Form Denetimini açtığımızda aşağıdaki araçlar çıkacaktır.

Denetimler Bölümü

Standart olarak ok işareti seçilidir. Bunun anlamı hiçbir form ekleme işlemi yapmaz. Form üzerinde mevcut işlemler arasında gezinti yapmanızı sağlar.

Metin Kutusu

Metin Kutusu

Metin Kutusu eklediğimizde aşağıdaki şekilde metinsel değerlerin girilebildiği alandır. Genellikle Tablolarda Kısa Metin veya Uzun Metin veri tipleri bağlamak istediğimizde Metin Kutusu Form Denetimini kullanılmaktadır.

Metin Kutusu Görünümü

Etiket

Etiket Butonu

Dikkat ederseniz Metin Kutusu eklediğimizde sol kısmında Etiket’de gelmişti. Bunun yerine ayrı bir etiket istersek bu alanı kullanılmaktadır. Nedir bu etiket? Hiçbir özelliği olmayan sadece formda yazı yazmak için kullanılmaktadır.

Örnek Etiket

Düğme

Düğme Butonu

Düğme diğer bir anlamı butondur. Formda butonlar kullanmak isterseniz Düğme butonu kullanılmaktadır.

Örnek Düğme

Düğme butonu bastığınız anda bir sihirbaz açılmaktadır..

Komut Düğme Sihirbazı

En çok kullanılan diğer bir ifade ile işimize yarayacak bir çok buton bu kısımda yer almaktadır. Örneğin kaydetme, kayıtlar arasında gezinti, form açma, programı kapatma gibi birçok butonu kullanabilirsiniz.

Sekme Denetimi

Sekme Denetimi

Tek bir formda sayfaya sığamayan form elemanları kullanılmak istenebilir. Böyle durumda Sekme Denetimi kullanılmaktadır. Her sekmede ayrı formlar tasarlayarak alandan tasarruf etmiş oluruz.

Örnek Sekme Denetimi

Bağlantı

Bağlantı Düğmesi

Bir Web sayfa adresi, bir Word dosyası, excel dosyası veya herhangi bir dosya için link verilir. Örneğin formun kullanma dokümanı için bir pdf dosyası oluşturulabilir ve yardım resmi kullanarak pdf’e bağlantı sağlanmaktadır.

Web Tarayıcısı Denetimi

Web Tarayıcısı Denetimi

Formda bir Web sayfasını açmak için kullanılmaktadır. Ancak browser’da sürekli hata vermektedir. Görüldüğü gibi site açılırken bile doğru yüklenememiştir.

Web Tarayıcısı Sonucu

Gezinti Denetimi

Gezinti Denetimi

Sekme Denetimine benzer bir araçtır. Buton şeklide sekmeler görüntüsü ile kullanabilirsiniz.

Örnek Gezinti Denetimi

Seçenek Grubu

Seçenek Grubu

Radio Grup olarak geçer. Örneğin Evli Bekar gibi belirlediğiniz gruptan sadece birini seçme zorunluğu olan durumlarda kullanılmaktadır.

Seçenek Grubu Sihirbazı

Hatırlarsanız Müşteri kartında Sadık Müşteri olup olmadığı sormuştuk. Seçenek Grubu ile aşağıdaki şekilde görsel oluşturabilirsiniz.

Seçenek Grubu Sonucu

Birleşik Giriş Kutusu – Combobox

Birleşik Giriş Kutusu

Kullanıcıyı belirlediğimiz listeden seçim yapılır. Örneğin İller Listesi gibi. Elle yazıp yanlış yazmaları önlemek için çok etkili bir yöntemdir. Böylelikle Raporlama da daha kararlı veriler elde etmiş oluruz. Birleşik Giriş Kutusu seçtiğimizde aşağıda şekilde sihirbaz gelir ( sihirbazı kısalttım ) örnek tablomuzdan seçim yapılmıştır.

Liste Kutusu Sihirbazı

Liste Kutusu Sihirbazı Anahtar Sütunu

Birleşik Giriş Kutusu formda aşağıdaki şekilde görülmektedir.

Örnek Combobox

Değiştirme Düğmesi

Değiştirme Düğmesi-1

Değiştirme düğme iki farklı görseli ile işlem yapmanızı sağlar.

 

Değiştirme Düğmesi 2

Düğmeyi ekledikten sonra basıldığında ne işlem yapılacağı gibi işlemler Olay bölümünden Kod yazarak ya da makro kullanarak yapabilirsiniz.

Liste Kutusu

Liste Kutusu

Birleşik formla aynı mantıkla çalışmaktadır. Tek farklı açılır şekilde değil bir liste olarak görülür. Görseli aşağıdaki şekildedir.

Liste Kutusu Görünüm

Onay Kutusu

Onay Kutusu

Onay kutusunda 2 seçenek vardır. Seçili veya Seçili değil. Proje örneğimizde Sadık Müşteri mi? Sorusunda veri tabanında 1 veya 0 vardı. Evet/ Hayır, Doğru / Yanlış, True/ False gibi değerler de olabilmektedir. Tabloda kaydedilen bu değerlerin görsel halini Onay Kutusu ile sağlayabilirsiniz.

Onay Kutusu Görünüm

Seçenek Düğmesi

Seçenek Düğmesi

Evli/ Bekar  gibi sadece bir seçeneği seçebileceğiniz alternatiflerden bir tanesidir. Seçenek Grubu olarak kullanılırsa bir anlamlı olur. Tek başına bu seçenekle seçilirse Onay kutusundan farklı olmayacaktır. Bu seçenek yerine Seçenek Düğmesi yerine Seçenek Grubu kullanılmasını tavsiye ederim.

 

Alt Form / Alt Rapor

Alt Form / Alt Rapor

Form içinde Alt form ya da Alt rapor ya da alt tablo göstermek için kullanılmaktadır.. Bunun anlamı tasarladığımız bir formda bu forma bağlı tablo, veya form ekleyebilirsiniz. Projemizin tasarımında da gördüğünüz gibi alt kısımda olan işlemi alt form seçeneği ile yapacağız.

Müşteri Kartı Alt Form Görünümü

İlişkili Nesne Çerçevesi

İlişki Nesne Çerçevesi

Forma Resim veya herhangi bir obje eklemek için kullanılmaktadır..

Grafik

Grafik

Adından da anlaşılacağı gibi grafik oluşturmada kullanılmaktadır. Burada amaç doğru tablolarla doğru verileri tespit edilerek rapor oluşturmak gerekir. Eğer doğru veri yoksa ilgili tablolardan sorgu oluşturmak gerekir.

Genelde formlar kısmında çok kullanılmıyor. Ancak raporlar kısmında Grafikler kullanılabilir.

Access Grafik

 


Access Dosya Download Makalede kullandığımız Access Dosyasını buradan indirebilirsiniz.