DOKUMANISTAN

Access Tablo Oluşturmada Arayüz ve Kavramlar #4

Oluştur Sekmesinden Tablo Kısmına basarak Tablo ekliyoruz.

Access Oluştur Tablo

Karşımıza aşağıdaki gibi bir alan çıkacaktır.
İlk olarak Office uygulamaların mantığı olan gerektiğinde beliren bir Alanlar sekmesini görmekteyiz. Tablo oluşturmak işlemlerinde işimize yarayacak bölümler yer almaktadır.
Diğer gözümüze çarpan Tüm Access Nesneleri bölümünde Tablo1 diye ismini kendi vererek tablo oluşturulduğunu görüyoruz. Kaydederken dosya ismimi değiştirmemi isteyecektir.

Access Tablo Oluşturma

Tablo ’da Kimlik alanı var yanında ise Eklemek için Tıklatın alanı var. Bu alanı Sütun ekleyebilmek için kullanıyoruz.
Daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz projemize en alt seviye olan Tablolar oluşturarak başlıyoruz.

Tablo Tasarım Görünümleri

Görünümü türünü değiştirmek için Tablo1 alanında sağ tıklayarak açılan menüden değiştirilmektedir.

Access Tablo Tasarım Görünümü

Veri Sayfası Görünümü

Access Tablo Veri Sayfası

Tablo oluşturmada farklı görünümler yer almaktadır. İlk görünüm Eklemek için Tıklatın olan alandır. Bu alana verileri girdikçe Alan1, Alan2 şekilde sütunlar oluşturur. Aşağıya doğruda aynı tip verileri eklenir. Ancak verileri girerek tablo tasarlamak kullanışlı bir yöntem değildir. Yine de anlatalım.
Eklemek için Tıklatın alanını seçtiğimizde ise bizden hangi ver tipinde eklemek istediğimizi seçmemizi ister.

Access Tablo Veri Tipleri

Veri Tipini seçtikten sonra Alan1 şekilde Alan ekleyecektir. Bu ismi de üzerine gelerek değiştirebiliriz.

Tasarım Görünümü

Access Tablo Tasarım Görünümü

Tablo oluştururken Tasarım Görünümü bölümünden yapılmalıdır. Bu bölümde de Veriler görünmez sadece sütunlar ve girilecek verinin tipini belirleriz. Bunu bir inşaata daha başlamadan projelendirmek gibi düşünebilirsiniz. Tabloya veri girmeden önce Tablonun kendisini tasarlıyoruz.
Veri tabanının Projelendiği aşamadayız bu sebeple önce hangi verileri bu tabloda tutacağız. Verinin Tipleri Sayısal mı? Tarihsel mi? Metinsel mi? Bunları belirleyeceğiz alandır.

Nesne İsimlendirme

Tüm nesneler (tablo, sorgu, form vs.) tek bir alanda olacağından ve nesneler çoğaldıkça karmaşıklığa yol açmaması için isimlendirmelerimiz düzenli olmalıdır. Bu sebeple hangi nesne oluşturuyorsak önce nesnenin ismini yazmalıyız. (tavisyemdir) Sonra nesneye ad vermeliyiz.
Access dosya isimlendirmesi
Bu örneğimizde mağazanın müşteri bilgilerini tutan tablosunu oluşturacağımız için TABLO_MUSTERI şeklinde isimlendiriyoruz. İsimlendirme de fark ettiyseniz Türkçe karakter (ç, ğ, ı, ö, ş, ü) kullanmadım. İlerleyen zamanda proje daha da geliştirmek isterseniz örneğin bir web sitesi bağladınız, ya da başka bir ara yüzden çağırmak istediğinizde Türkçe karakter kodlarla eşleşmede sorun olabileceğinden şimdiden Türkçe karakter kullanmıyoruz.

Tasarım Görünümü Bölümleri

Veri Türü

Otomatik Sayı

Bu alanı en başa aldım. Veri tabanı tasarımındaki en önemli etken işte bu Otomatik sayıdır. Veritabanında kayıtlar birbirine benzese dahi hiçbir kayıt birbiri ile aynı olmamalıdır. İşte bu farklılıkları gösteren alan Otomatik sayıdır.
Otomatik Sayı adından anlaşılacağı gibi Tabloya her bir yeni kayıt eklendiğinde özelliği verilen kolon sayısı bir artar. Böylelikle her kayıt birbirinden farklı olur.

Metin

Metinsel Alanlar için kullanılır. Örneğin Müşteri Adı Soyadı, metinsel bir alandır. Aslında her verilerle tek tek uğraşmayıp excel gibi sadece metinsel tipi seçip verileri girebilirsiniz. Ancak metinsel ve Not alanı çok yer kapladığından veriler arttıkça Veritabanınız çok yavaşlayacaktır. Bu sebeple Metinsel tipi sadece gerektiğinde kullanılmalıdır. Metinde en fazla 255 Karakter kullanabilirsiniz.

Not

Daha uzun Metinsel alanlar için kullanılır. Örneğin Adres bilgisi gibi. Bu alan 64.000 karakterdir. Bu da tablonuzda çok yer kaplayacağını unutmamalıyız. Bu sebeple tıpkı metin alanı gibi gerektiğinde kullanılmalıdır.

Sayı

Sayısal veri tipi için kullanılır.

Tarih Saat

Tarih verileri için kullanmalıyız. Böylelikle Sorgu ve Raporlarda iki tarih arası gibi sorgularda hesaplama yapabiliriz.

Para Birimi

Para Birimi alanı için seçilmelidir.

Evet/ Hayır

Bu alanı örneğin Evli Bekar gibi sorularda kullanabilirsiniz. Access görsel olarak Evet/Hayır gösterse de Veri tabanında 1 ve 0 olarak tutmaktadır. Böylece Veritabanında çok küçük bir alan kaplamış olur. Tabloda görünüm olarak checkbox olarak görünür. Mouse ise tıkladığımızda seçili olur. Bu evet anlamındadır. Seçili olmazsa hayır anlamındadır.

OLE Nesnesi

Excel, Word, Ses vb. verileri tutan veri tipidir. 1 GB’a kadar desteklemektedir.

Köprü

Metinsel veri tipini barındırır. Metinden farklı bir link olarak gösterilir. Verinin üzerine tıkladığımızda bir browser açılarak Web sayfasına gider. Genelde internet ve mail adresleri yazmak için kullanılır.

Ek

Bu alana tablo açıkken ek olarak bir dosya eklemenizi sağlar. OLE nesnesi gibidir. Ancak daha esnek bir yapıdadır.

Hesaplanmış

Bu alan ile Tabloda olmayan sanal bir alan oluşturabiliriz. Kolonlar arası hesaplama yapabilir. Hazır fonksiyonları ve mantıksal karşılaştırmalar gibi birçok parametre ile hesaplayarak olmayan bir kolon oluşturabiliriz. Böylelikle gereksiz alanlardan da tasarruf etmiş oluruz. Örneğin iki tane sayısal alanın ortalamama değerini alabilir veya parasal bir alana değer girmeden yeni bir kolona sadece %18 KDV eklenmiş halini ekleyebilirsiniz.

Access İfade Oluşturucusu

Arama Sihirbazı

Başka bir tabloda Örneğin MÜŞTERİ KARTI’nın bağlı bulunduğu Sokak adının olduğunu düşünelim. Kayıt yaparken ilgili tablo ile bağlantı yapılarak açılır menü ile seçim yapmanızı sağlamaktadır. Kayıt esnasında ise Deneme Sokak şeklide uzun uzun yazmak yerine Access bağlı olan Tablonun Otomatik Sayı alanını tutar. Böylelikle çok az yer kaplamış oluruz. Bu mantığı ilerleyen bölümlerde detaylıca işleyeceğiz.

Alan Adı

Sütunun adını bu bölümde belirliyoruz.

Alan Özellikleri

Access Tablo Alan Özellikleri

Genel ve Arama diye iki sekmeden oluşur. Eklenen Kolondaki veri tipine göre değişkenlik göstermektedir. Kolonda kaydedilirken o alanla ilgili tüm işlemler bu kısımdan yapılır. Bir sonraki bölümde burayı detaylı inceleyeceğiz.

Birincil Anahtar

Birincil Anahtar ise eklenen sayısal alanı bilgisayarda indexlemeye yarar. İndexlenmiş bir kolon ramda tutulduğundan hızlı gelir. Genelde birincil anahtar Sayısal alanda ve Otomatik Sayı alanında yapılır. Yeri geldiğinde örneklerle değineceğiz.
Eğer bir kayda ulaşmak istiyorsa önce birincil anahtardaki numara alanına ulaşır sonra bilgilerine ulaşır. Birincil alanı boş olamaz.


Eğitime Access Tablo Alan Özellikleri #5 makaleden devam edin.

Yorum yapın