DOKUMANISTAN

Access Tablo Alan Özellikleri #5

Bu bölümde eklediğimiz tablolardaki kolonların diğer bir ifade ile Alanların özelliklerinden bahsedeceğiz. Her bir veri türü için farklı Alan özellikleri vardır.

Tablo Satış

Alan Özelliklerini görmek için Tasarım Görünümüne geçmeliyiz. Her bir Alanın tıkladığınızda Altında Alan Özellikleri açılacaktır.

Tablo Genel Özellikler

Tüm veri tiplerinde birbirleri ile aynı alanlar olmakla birlikte Veri Tipine göre de farklılık gösterebilir. Ama çoğunlukla aynıdır.

Metin Veri Türü Alan Özellikleri

Bu içerik uzun olduğu için “Access Metin Veri Türü Alan Özellikleri #6” makalesine linkten ulaşabilirsiniz.

Not (Uzun Metin) Veri Türü Alan Özellikleri

Yukarda birçok Alan özelliklerin bahsettik. Bu alanda anlatılmayan Not (sürüme göre Uzun Metindir) alanına özel Alan Özelliklerinden bahsedeceğiz.

Not Metin Türü Özellikleri

Metin Biçimi

Standart olarak Düz Metin olarak gelir. Bu hali ile içerisinde harf büyütme renklendirme gibi özellikler olmaz. Notepad programı gibi kaydedersiniz.

Eğer Zengin Metin alanını seçersek yazıları büyütebiliriz. Yazılara renk verebiliriz. Ancak bu özellikte Access dosyanızın boyutunu büyütecektir.

Yanlızca Ekle

Standardında Hayır seçilir. Evet seçtiğinizde bunu bir örnekle açıklayalım.

Notlar alanına (Uzun Metin ) Kayıt esnasında indirim uygulandı yazdık.

Tablo Yanlızca Ekle

Sonra bu metni silip “Müşteri geldiğinde borcu hatırlatılacak“ yazıyoruz.

Tablo Yanlızca Ekle Sonucu

Sonra tekrar silip “Müşteri Borcunu Ödedi” yazıyoruz.

Notlar alanındaki kayda sağ tuş yaparak Sütun Geçmişini Göster alanını seçiyoruz.

Tablo Sütun Geçmişini Göster

Bu özellikle aşağıdaki şekilde her kayıt yapılışının loğlarının yani kayıt geçmişini tutmuş oluyoruz.

Adres Sütun Geçmişini Göster

Yazdığımız değişikliklerin sürümlerini buradan görebilmenizi sağlıyor.

Tabi her zamanki gibi ekstra olan bu özellikte veri tabanının boyutunu artıracaktır.

Sayı Veri Türü Alan Özellikleri

Alan Boyutu

Sayfa Özellikleri Alan Boyutu

Birçok sayısal türler seçimi yapılabilmektedir. Standart olanı Uzun Tam Sayıdır.

Biçim

Tablo Sayı Biçimi

Gireceğiniz sayısal ifadeyi burada bulunan alanlardan birini seçebilirsiniz. Örneğin Para Birimi gibi.

Tablo Sayı Ondalık Basamakları

Ondalık basamağın sağında görüntülenen basamak sayısının ayarlayabiliyorsunuz. Kaç basamak görüntülenmesini isterseniz ona göre sayısını belirliyorsunuz.

Tarih Saat Veri Türü Alan Özellikleri

Bu alanda anlatılmayan Tarih Saat alanına özel Alan özelliklerinden bahsedeceğiz.

Biçim

Tablo Tarih Biçimi

Tarihin nasıl bir biçimde görüleceğini belirleyeceğiniz alandır.

Tarih Seçiciyi Göster

Tarih Seçiciyi Göster

Tarih alanlarında göster standart olarak gelir. Tarih verili alana geldiğimizde veri girişine yardımcı olması için sağında çıkan ve açılan Tarih kutucuğudur.

Otomatik Sayı Veri Türü Alan Özellikleri

Bu alanda anlatılmayan Otomatik Sayı alanına özel Alan özelliklerinden bahsedeceğiz.

Alan Boyutu

Alan Boyutu

Uzun Tamsayı

Standart olarak Uzun Tamsayı gelir.  Bu işlem her yeni kayıtta Otomatik olarak ilerleyen sayılar üretir. Veri girişi olmaz.

Çoğalma Kimliği

Çoğalma Kimliği

Yeni kayıt eklediğimizde otomatik karakterlerden oluşan ve asla ilerde ekleyeceğimiz kayda benzemeyen bir değer üretir.

Evet / Hayır Otomatik Sayı Veri Türü Alan Özellikleri

Evet Hayır

Bu alanda anlatılmayan Evet / Hayır alanına özel Alan özelliklerinden bahsedeceğiz.

Biçim

Biçim Doğru Yanlış

Normal durumda bu Doğru/Yanlış alanı seçili olarak gelir. Bu da Veritabanın da kullanıcı seçerse Evet olarak kaydeder.  Seçmezse Hayır olarak kaydeder.

Bu kısımda kolonumuzun ismine size uygun cevabı seçebilirsiniz. SADIK_MUSTERI_MI sorusunun en uygun cevabı Evet/Hayır olarak kaydedilmesi uygun olacaktır.

OLE Nesnesi

Resim, Video,, Word, Access, Excel, Power Point gibi dosyaları sadece tek bir dosya saklayabiliyorsunuz.

Ek

OLE Nesnesi gibi değil. Birden fazla dosyayı ve her türlü nesneyi saklayabiliyor. Klasör, rar, video, ses, resim gibi her türlü dosyayı saklayabilmektedir.

Köprü

Vereceğiniz adrese bağlantı sağlamaktadır. Alandan bu linki seçerseniz o adrese gitmenizi sağlar. Yani link formatında bir görünüm sağlar. Mouse ile üzerine tıkayıp sayfaya adrese gider.

Hesaplanmış Alan

Tablo Hesaplanmış Alan

Tablolardaki başka alanlardan aldığımız değerlerle, yada fonksiyonlardan hesaplamalarla yeni bir alan oluşturmamızı sağlamaktadır.

 

Access Dosya Download Makalede kullandığımız Access Dosyasını buradan indirebilirsiniz.

Eğitime Access Metin Veri Türü Alan Özellikleri #6 makaleden devam edin.

Yorum yapın