DOKUMANISTAN

Access Formlar Temel Bilgiler #26

Bu bölümde Access üzerinde formlar tasarlayacağız. Daha önce anlattığım Tablolar, Sorgular gibi kavramlar son kullanıcının kullanmayacağı işin mutfak kısmıydı. Formlar ise kullanıcının göreceği ve arkada hangi tabloya kaydedileceği ekranları tasarlamış olacağız.

Eğitimin ilk başında projemiz olan Giyim Mağazası sahibi ile görüşürken formlar tasarlamış müşteriden onay almıştık. İşte bu bölümde tasarladığımız formların aynısını yapacağız. Proje boyunca Müşteri Kartı üzerinden gittiğimizden yine Müşteri kartı formu üzerinden konuyu anlatmaya çalışacağım.

Formu birçok yöntemle oluşturabilirsiniz. Oluştur sekmesindeki Formlar bölümündeki tüm seçeneklerle form oluşturulabilir.

Formlar Sekmesi

Form Oluşturma Yöntemleri

Tablo Seçili iken Form Oluşturma

TABLO_MUSTERIKARTI seçili iken

Tablo Seçili İken Form Oluşturma

oluştur sekmesinden Form butonuna basıyoruz.

Oluştur Sekmesi Form Butonu

Hızlı şekilde aşağıdaki gibi bir form oluşuyor.

Hazır Form Yapımı

Kaydetmeden kapatıyoruz.

Form Tasarımı ile Form Oluşturma

Form tasarımı seçtiğiniz de ise boş form gelmektedir. Bu kısımda tasarımı kendiniz belirlemektesiniz.

Boş Form Ekranı

Boş Form İle Form Oluşturma

Form tasarımından farkı düzen görünümünde açmasıdır.

Form Sihirbazı ile Form Oluşturma

Belirlediğimiz nesneye göre Tablo veya Form seçilerek sihirbaz yardımıyla form tasarlamamızı sağlar.

TABLO_MUSTERIKARTI tablosunu seçip tüm kolonlarını seçili alana geçiriyoruz.

Form Sihirbazı Tablo Alanları

Form yerleşiminin nasıl olacağını belirliyorsunuz. Sütunlu seçiyorum.

Form Sihirbazı Sütunlu Form

Son adımda isim vererek sihirbazı sonlandırıyoruz.

Form Sihirbazı Görüntülenecek Form Aç

Aşağıdaki şekilde form sihirbazı ile form tasarlamış olduk.

Form Sihirbazı Sonucu

Form Görünümleri

Form kısmında 3 çeşit görünüm vardır.  Bu görünümlere göre Formun ayarlamasını veya kullanma işlemlerini yapabilirsiniz.

Form Görünümünü Değiştirme

Form Görünümü

Form görünümü tasarımını bitirdikten sonra veri işlemleri yapmak için kullanılacak ekrandır. Bunun dışında veri girişi değişikliği, güncellemesi silinmesi gibi işlemler yapılamaz.

Düzen Görünümü

Gerçek verileri görerek Formu tasarlamak için kullanılır.

Form Düzen Görünümü

Tasarım Görünümü

Tasarım görünümü ise işin arka tarafıdır. Genelde bu kısımda tasarım yapılır. Hangi tablo ile bağlantısı varsa, makro yazılacaksa gibi tüm detay işlemler tasarım görünümünde yapılır.

Form Tasarım Görünümü

Form ile Tablo arasındaki bağlar

Oluşturduğumuz formlar bildiğiniz gibi tablolardan beslenmektedir.

Örnek Form

Oluşturduğunuz bu form tablodaki karşılığı aşağıdaki şekildedir.

Örnek Tablo

Gezinti Bölmesi

Form kısmında aşağıdaki şekilde bir yer vardır. Bu bölüm kayıtlar arasında gezmek için kullanılır. Örneğin 1/ 11 yazması toplamda 11 kayıt var, formda gösterilen ise 1. Kayıttır anlamına gelir.

Form Gezinti Bölmesi

Tıpkı kaset kaydı gibi ileri ve geri butonları vardır. |> ve |< görselleri ise ilk kayıt ve en son kayda gitmek için kullanılmaktadır.

En sondaki ara tıklayıp herhangi bir kolon için arama yapabiliriz. Aradığımız kelime yazdığımız anda aşağıdaki şekilde ilgili kolonu seçili olarak aradığımızı bulacaktır.

Gezinti Bölmesi Örnek Kayıt

Görüldüğü üzere aradığımız NİSA kelimesi Adı kısmında ve 11 kaydın 4. Kaydına ait olduğu görülmektedir.

 

Görüntüden de anlaşılacağı üzere kayıtlarda gezinti yaparken tablolardaki satırlar arası gezinti yapılabilmektedir.

Formdan Veri değiştirdiğimizde Tablodan da değişmektedir.

Örneğin Nisa OĞUZ’un yaşını 30 iken 24 olarak değiştiriyoruz. Kaydetmek için başka bir kayda gitmeniz yeterlidir.

Form Görünümü Müşterinin Yaşı

Görüldüğü gibi Nisa OĞUZ’un yaşı 24 olarak değişmiştir.

Müşterinin Yaşı Tablo Görünümü

Aynı şekilde tablodan da değiştirdiğimizde Formdan değişmektedir.

Aslında tablolar ile formlar veya Raporların birbirleri ile bağlantıları Access’in Access yapan işlemdir.

Formda Yeni Kayıt Ekleyip Tabloda Kontrolünü sağlama

Formdaki 4/11 toplamda 11 kayıt olduğu anlamına gelmekteydi. Şimdi Form üzerinden yeni bir kayıt ekleyip tabloda eklemiş mi kontrolünü yapacağız.

Gezinti bölmesindeki en sondaki ok işaretine geldiğimizde Yeni (boş) kayıt butonuna basıyoruz.

Gezinti Bölmesi Boş Kayıt Ekleme

Formun görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır.

Form Boş Kayıt Görünümü

Sıra No alanı elle giremiyorduk. Sistem üzerinden otomatik ekleniyordu. Aynı şekilde kayıt tarihi de aynı durumdaydı. Sistem üzerinden eklendiği tarihi eklemiştik Hatırlarsanız formül yazmıştık. Bu sebeple 2  alana veri girişi yapmıyoruz. Diğer alanları dolduruyoruz.

Form Müşteri Kartı

Yavuz Türkmen adında yeni bir müşteri kaydettik. Kaydettiğiniz ilk bakışta Gezinti bölmesinde data önce 11 kayıt varken 12/12 yazmasında 12 kayda çıktığı görülmektedir.

Şimdi de tabloda yeni bir kayıt eklemiş mi kontrol için TABLO_MUSTERIKARTI tablosunu açalım.

Tablo Müşteri Kartı

Görüldüğü gibi en sonda Yavuz TÜRKMEN müşterisi eklenmiştir. Aynı şekilde tablo üzerinden de bir değişiklik yaptığımızda formda da değişmektedir.

 

Access Dosya Download Makalede kullandığımız Access Dosyasını buradan indirebilirsiniz.

Eğitime Form Tasarlamak için Kullanılan Office Sekmeleri #27 makaleden devam edin.

Yorum yapın