DOKUMANISTAN

HTML, CSS Javascript Testi

HTML, CSS, Javascript Testi

1 / 27

Aşağıdadakilerden hangisi HTML dilinde geçerli bir mail adresi bağlantısıdır?

2 / 27

HTML okodları içerisinde herhangi bir web sayfasına bağlantı kurarken açılacak olan sayfa, resim veya dosyanın açılacağı pencereyi belirlerken aşağıdaki parametrelerin hangisinden yararlanılır?

3 / 27

<div class="logo"> class'ının arkaplanını değiştirecek kod satırı hangisidir?

4 / 27

A="40"
B="12"
C=A+B
Yaz C

Yukarıdaki işlemlerin sonucunda ekranda yazılacak C değeri aşağdıakilerden hangisidir?

5 / 27

HTML <canvas> elemanlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 27

Aşağıdakilerden hangisi numaralandırılmış liste yapmaktır?

7 / 27

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinin tamamı <table> elemanlarıdır?

8 / 27

Aşağıdakilerden hangi hyperlink oluşturmak için kullanılabilir?

9 / 27

Vurgulamak istenen yazıyı göstermek için kullanılan HTML elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 27

Aşağıdaki HTML elemanlarından hangisi en büyük başlık için kullanılır?

11 / 27

Aşağıdaki seçeneklerin hangisi bağlantı (link) oluşturmak için kullanılan HTML etiketidir?

12 / 27

Aşağıdakilerden hangisi sırasız liste oluşturmada kullanılan etikettir?

13 / 27

Aşağıdakilerden hangisi bir HTML belgesinde link özellikleri, başlık, anahtar sözcüklerinin ve WEB sayfası ile ilgili temel özelliklerin olduğu bölüm etiketidir?

14 / 27

Mouse ile resmin üzerine gelindiğinde istenilen bir mesajın çıkmasını sağlayan HTML parametresi aşğaıdakilerden hangisidir?

15 / 27

CSS (Cascading Style Sheet) ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

16 / 27

Aşağıdaki html kodlarından hangisi arka fon rengini ayarlamaktadır?

17 / 27

Hyperlinklerin alt çizgisi olmadan görüntülenmesini sağlayan CSS kodu aşağıdakilerden hangisidir_

18 / 27

Tüm <p> elemenlarını koyu yapmak için kullanılan CSS satırı aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 27

Yazı boyutunu kontrol eden CSS özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 27

Tüm <h1> elemanlarına arka fon rengi eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

21 / 27

CSS dosyasında açıklama satırı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

22 / 27

Aşağıdaki CSS tanımlamalarından hangisi p etiketine 3 boyutlu dış çizgi (Outline) tanımlar?

23 / 27

<script type="text/javascript">
var s="3456912 or 70000?";
var pattern /\d{4}/;
var output=s.match(pattern>;
document.write(output);
<script>

Yukardaki javascript kodları aşağıdaki hangi sonucu verir?

24 / 27

<script language="javascript">
function x()
{
document.write(2+5+"8")
}
</script>

Yukardaki javascript kodları aşağıdaki hangi sonucu verir?

25 / 27

Aşağıdakilerden hangisi Java SCript'de bir Date(Tarih) nesnesi oluşturur?

26 / 27

Aşağıdakilerden hangisi bir Javascript array'i oluşturmak için kullanılabilir?

27 / 27

Aşağıdakilerden hangisi Javascript'de "Merhaba Dünya" yazdırmak için gerçerli bir kullanımdır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 0%

0%