DOKUMANISTAN

Metinsel Fonksiyonlar

Bu bölümle birlikte Fonksiyonlara giriş yapmış oluyoruz. İlk olarak ta Metinsel fonksiyonu işleyeceğiz. Anlatacağımız Metin fonksiyonlarının tamamında sadece metinsel yani abcd gibi harflere değil sayısal numaralarda da kullanabilirsiniz. Örneğin 10 karakterli telefon numarası gibi işlemlerde Metinsel Fonksiyonlar rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Bu makalede hangi fonksiyon ne işe yarayacağını belirten ön bilgileri göreceksiniz. Sonraki makalelerde Metinsel fonksiyonları detaylı anlatımı, örnekleri, parametreleri gibi detaylı anlatımlar yapacağız.

Bu şekilde bir kütüphane ile Metinsel Fonksiyonları göz attıktan sonra detaylara bakmak için yayınlanan makaleye geçiş yapabilirsiniz.

Metin Değer alma Fonksiyonları

Bir Metinden sağ tarafından sol tarafından veya kelimenin içinden bir parça almak için kullanılır. Bu 3’lü fonksiyon bilmekle yazılım sektöründe kullanılan işlevle aynı işi yapmaktadır.

SOLDAN Fonksiyonu (LEFT Function)

Bir kelime de veya sayıda Soldan belirlediğiniz karakter kadar harf veya sayı alır. Örneğin DOKUMANISTAN kelimesinden 3 karakter istersek TAN kelimesini alacaktır.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

SAĞDAN Fonksiyonu (RIGHT Function)

Bir kelime de veya sayıda sağdan belirlediğiniz karakter kadar harf veya sayı alır. Örneğin DOKUMANISTAN kelimesinden 4 karakterde DOKU kelimesini alabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

PARÇAAL Fonksiyonu (MID Function)

Önceki fonksiyonlar kelimenin sağından veya solundan alıyordu. PARÇAAL ise ortasından belirlediğiniz karakteri almanızı sağlar. Örneğin DOKUMANISTAN kelimesinden ortasından MANİSTAN olan yerden 2 karakter alarak MA karakterine ulaşırsınız.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Metin Arama Fonksiyonları

BUL Fonksiyonu (FIND Function)

Hedef hücrede örneğin DOKUMANISTAN kelimesinde UMA harfinin kaçıncı karakterde olduğunu gösterir. UMA için Bul fonksiyonu 4 rakamını verir. Büyük Küçük harf duyarlılığı vardır. Eğer duyarlılık istemiyorsanız MBUL kullanın.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

MBUL Fonksiyonu (SEARCH Function)

Bul işlevi ile aynı işi görür. Bul fonksiyonunda Büyük Küçük duyarlılığı var. Yeni Bul’da büyük harf yazılı ise siz ararken küçük harf kullanırsanız bulamayacaktır. Bunun için MBUL fonksiyonu kullanılır.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

M Fonksiyonu (T Function)

Hedef hücre Metinsel bir değer ise formül aynı değeri yazar. Eğer sayısal veya mantıksal bir değerse hücre boş olur. Bu formül ile sadece metinsel değerleri listelemiş, diğer verileri göstermemiş olursunuz.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Sayısal Değer Döndüren Metinsel Fonksiyonlar

UZUNLUK Fonksiyonu (LEN Function)

Hedef hücredeki karakterlerin kaç karakter uzunluğunda olduğunu sayısal olarak verir.

Örneğin DOKUMANISTAN kelimesi için UZUNLUK fonksiyonunu kullandığınızda 12 rakamını verir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Metin İşlem Fonksiyonları

Bu Metin fonksiyon grubunda Metindeki karakterlerde işlemler yapmak için kullanabilirsiniz.

ÖZDEŞ Fonksiyonu (EXACT Function)

Herhangi iki hücredeki değerler eşit olup olmadığı kontrol eder.

Örneğin bir hücrede DOKUMANISTAN diğer hücrede DOKUMANİSTAN kelimesini ÖZDEŞ ile karşılaştırırsak bir hücrede I diğer hücrede de İ olmasından dolayı YANLIŞ değeri üretecektir. Böylelikle gözle göremediğimiz karakter farklılıklarını ÖZDEŞ formülü ile analiz edebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

KIRP Fonksiyonu (TRIM Function)

Bir kelimenin başında ve sonunda boşluklar varsa veya iki kelime arası birden fazla boşluk varsa silmek için bu fonksiyon kullanılır.

Örneğin ” Dokumanistan Excel  Sitesi ” tırnak içindeki metininin başında ve sonunda boşluklar ve ortasında da birden fazla boşluk var. KIRP fonksiyonu ile “Dokumanistan Excel Sitesi” şekilde sonuç verecektir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

BİRLEŞTİR Fonksiyonu (CONCATENATE Function)

İki ayrı hücredeki değerleri tek bir hücrede birleştirmek için kullanılır.

Örneğin bir hücrede DOKU diğer hücrede MANIS bir diğer hücrede de TAN varsa BİRLEŞTİR fonksiyonu ile DOKUMANISTAN sonucuna ulaşırsınız.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

YERİNEKOY Fonksiyonu (SUBSTITUTE Function)

Adından da anlaşılacağı üzere hücredeki değiştirmek istediğiniz karakterin yerine belirleyeceğiniz karakteri yazar.

Örneğin DOKU***MA**NIS**TAN kelimesinden * karakteri yerine boşluk karakteri belirlerseniz DOKUMANISTAN sonucunu verir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

YİNELE Fonksiyonu (REPT Function)

Belirlediğiniz kelimeyi kaç kez tekrar aynı hücrede yazılmasını istediğinizde kullanılır.

Örneğin DOKUMANISTAN kelimesini 2 defa yan yana yazmak isteniyorsa YİNELE fonksiyonu DOKUMANISTANDOKUMANISTAN sonucunu verir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DEĞİŞTİR Fonksiyonu (REPLACE Function)

Bir metnin içindeki harf veya rakamı belirlediğiniz değer ile değiştirme işleminde kullanılır.

Örneğin DOKUMANISTAN kelimesinde KU harflerinin yerine 123456789 yazmak isteniyorsa DEĞİŞTİR fonksiyonu kullanılır. Çıktı olarak ta DOK123456789ANISTAN sonucuna ulaşırsınız.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

TEMİZ Fonksiyonu (CLEAN Function)

Eğer hücrede ekranda görülmeyen ASCII koda benzer karakterleri TEMIZ fonksiyonu ile kaldırabilirsiniz

Örneğin DOKUMANISTAN kelimesini DOKUMANISTAN olarak sonucu verir

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

LİRA Fonksiyonu (DOLLAR Function)

Bir Sayıyı ₺ para birimine çevirir. Çevirirken virgülden sonra kaç karakter olacağını da belirlersiniz.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Yazı Düzeltme Fonksiyonları

Bu üçlü fonksiyon grubunda adından da anlaşılacağı gibi Büyük küçük harf dönüştürme ve yazım düzeni ile birlikte yazı düzeltme grubudur.

BÜYÜKHARF Fonksiyonu (UPPER Function)

Hedef hücredeki küçük harfleri büyük harfe çevirir. Örneğin küçükharf ile yazılan dokumanistan kelimesini DOKUMANISTAN olarak verir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

KÜÇÜKHARF Fonksiyonu (LOWER Function)

Hedef hücredeki büyük harfleri küçük harfe çevirir. Örneğin büyükharf ile yazılan DOKUMANISTAN kelimesini dokumanistan olarak verir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

YAZIM.DÜZENİ (PROPER Function)

Hedef hücredeki büyük küçük harf düzensiz yazıları İlk harfler ve boşluk sonraki harfler büyük diğer harfleri küçük yapar. Örneğin dOKumAnİsTAn sİtESi olarak yazılan bir metni Dokumanistan Sitesi olarak verir

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Metin Çevirme Fonksiyonları

Metni dönüştürmek için kullanabileceğiniz fonksiyon grubudur.

METNEÇEVİR Fonksiyonu (TEXT Function)

Herhangi bir değeri (Tarih, Sayı Metin olabilir) başka bir hücrede Hücre Biçimlendir kısmındaki işlemi formül ile yapar. Örneğin 30.10.2018  tarihini Metne çevir ile aa/gg/yyyy  formatında belirlersek 10/30/2018 olarak formatı değiştirmiş oluruz.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

SAYIDEĞERİ Fonksiyonu (NUMBERVALUE Function)

Temel bir sayı değerinin biçimi değiştirilmişse örneğin % 3,5 gibi bu değerin ham sayısal karşılığı olan 0,035 gibi değerini gösterir. Başka bir kullanımı ise bir metinsel bir alandaki sayıyı sayısal alana dönüştürür. Dönüştürme işleminde virgül sonraki numara için ayıraç olup olmadığını, her 2 veya 3 rakamda bir ayırıcı varsa (grup seperatör deniyor) parametrelerde belirlemeniz gerekiyor.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

SAYIDÜZENLE Fonksiyonu (FIXED Function)

Biçimi değiştirilmiş sayıları formül ile virgül sonrası kaç karakter olacağını belirlemek için kullanılır. Virgül sonrası ne kadar azaltırsak o kadar sayıyı yukarı yuvarlar.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

METİNBİRLEŞTİRME Fonksiyonu (TEXTJOIN Function)

METİNBİRLEŞTİR Fonksiyonu birleştirme fonksiyonudur. Hücreleri birbirleri ile birleştirmeye yarar. Mevcutta BİRLEŞTİR fonksiyonu bu işi yapıyor. BİRLEŞTİR Fonksiyonundan farkı birleştirirken isterseniz ayırıcı olarak bir karakteri belirleyebilirsiniz. BİRLEŞTİR Fonksiyonundan artı ilave özelliği ise arada boşluklar varsa isterseniz yoksayıp ilave bir fonksiyon kullanmadan boşlukları temizlemiş olursunuz.

SAYIYAÇEVİR Fonksiyonu (VALUE Function)

Metinsel bir hücrede sayısal alan varsa formülle sayısal değer olarak alır.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Karakter Döndürme Metin Fonksiyonları

Verilen Değerlerde Karakter olarak karşılığını veren Fonksiyon grubudur.

BAHTMETİN Fonksiyonu (BAHTTEXT Function)

Bir sayıyı Tayland Dilinde metne dönüştürerek sonuna bizdeki ₺ işareti gibi kendi dilinde Baht yazar. Örneğin 15 olan sayıyı On Beş Baht olarak Tayland dilinde yazar. Türkiye Şartlarında kullanılmaz diye düşünüyorum.

KOD Fonksiyonu (CODE Function)

DAMGA Fonksiyonun tersidir. Bir harfin ASCII karakter tablosundaki karşılığı yazılır. Eğer birden fazla harf hedef gösterilirse ilk harf referans alınır.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

UNICODE Fonksiyonu (UNICODE Function)

Belirlediğiniz harfin ASCII yani Unicode sayısal değerini döndürür.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

UNICODEKARAKTERİ Fonksiyonu (UNICHAR Function)

Belirlediğiniz sayının ASCII yani Unicode tablosundaki karakter değerini döndürür. UNICODEKARAKTERİ fonksiyonu ile 65 değeri karşığı A harfini vermektedir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DAMGA Fonksiyonu (CHAR Function)

ASCII Kod tablosunda her karakter için belirlenen numarayı yazarak karaktere ulaşmak için kullanılır.

UNICODEKARAKTERİ  fonksiyonu ile benzerlik göstermektedir. Aynı şekilde DAMGA fonksiyonu ile 65 karakteri de A harfini vermektedir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.


#metinselfonksiyon #textFunction #excelFunction #excelFormul #advancedExcel #ileriExcel #excel #excelDersi #excelKursu #excelEğitimi

Yorum yapın