DOKUMANISTAN

Excel UNICODE Fonksiyonu

UNICODE Fonksiyonu (UNICODE Function) belirlediğiniz harfin ASCII yani Unicode  karakterine karşılık gelen sayısal değerini döndürür. UNICODE dünyanın dünyadaki çoğu yazı sisteminde standarttır. ASCII Kod gibi UNICODE’da bir bir grup karakter listesidir. ASCII 128 karakter içerirken UNICODE 13 bin civarında karakter içermektedir.


UNICODE Fonksiyonu Nerede?

UNICODE fonksiyonu METİN fonksiyonları altında kategorize edilir. Formüller Sekmesinde Metin grubundadır.UNICODE Fonksiyon Formatı

= UNICODE ( metin )
 
= UNICODE ( text )

 

UNICODE Fonksiyonu Parametreleri

Metin – Text Unicode karşılığı öğrenmek istenilen karakter

Kullanım Notları

  • UNICODEKARAKTERİ Fonksiyonu UNICODE karakterinin ters işlemini yapar. Yani UNICODEKARAKTERİ Fonksiyonuna Unicode Numarasını verirsiniz size karakter değerini verir.
  • UNICODEKARAKTERİ fonksiyonu ile UNICODE  Fonksiyonu arasındaki fark için aşağıdaki örnek karşılaştırması farkı ortaya koyacaktır.
  • UNICODE ile KOD fonksiyonu arasındaki farkı anlamak için Excel KOD & UNICODE Fonksiyonları Arasındaki Fark makalesini okuyabilirsiniz.
=UNICODE(100) –> d değerini döndürür.
=UNICODEKARAKTERİ (d) –> 100 değerini döndürür.

 

UNICODE Fonksiyon Örnekleri

 

Kısa Örnekler

=UNICODE(a) –> 97 değerini döndürür.
=UNICODE(€) –> 8366 değerini döndürür.

Örnek Makaleler

Makale Hazırlanamadı...

  #UNICODE #metinselfonksiyon #textFunction #excelFunction #excelFormul #advancedExcel #ileriExcel #excel #excelDersi #excelKursu #excelEğitimi

İlgili Aralamalar

  • excel unicode utf-8
  • unicode charts
  • ascii symbol codes
  • ascii keyboard characters

Yorum yapın