DOKUMANISTAN

Excel PivotTable Seçenekleri – Düzen ve Biçim

PivotTable hazırladınız ve istediğiniz verilere ulaştığınızda PivotTable’ı ekstra düzenlemek isteyebilirsiniz. PivotTable Tasarım sekmesinden bu ayarları yapabilirsiniz. Ancak bu alanın yetmediği durumda PivotTable Seçenekleri alanındaki Düzen ve Biçim alanını kullanabilirsiniz. Bu makalede Düzen ve Biçim alanlarını ne işe yaradığına bakacağız.

PivotTable Seçenekleri - Düzen ve Biçim

Hücreleri etiketlerle birleştir ve ortala

( Merge and center cells with labels )

PivotTable başlıkları standart olarak hücrenin soluna yaslı gelir.

Hücreleri etiketlerle birleştir ve ortala

PivotTable Seçenekleri – Düzen ve Biçim – Hücreleri etiketlerle birleştir ve ortala kutucuğu işaretliyoruz.

Hücreleri etiketlerle birleştir ve ortala-2

Böylece başlıklar ortalanmış şekilde görülecektir..

Hücreleri etiketlerle birleştir ve ortala-3

Sıkıştırılmış form girintisinde olan satır etiketleri

( When in compact form indent row labels )

Satırlar kısmına iki seviyeli veri getirdiğimizde aşağıda okla gösterdiğim yerde küçük bir girinti olur. Böylece iki seviyeyi birbirinden ayırmış oluruz.

Sıkıştırılmış form girintisinde olan satır etiketleri

Eğer bu girintiyi artırmak istersek Pivottable Seçeneklerden – Düzen ve Biçim – Sıkıştırılmış form girintisinde olan satır etiketleri değerini artırmanız gerekiyor.

Sıkıştırılmış form girintisinde olan satır etiketleri-2

Aşağıda görüldüğü üzere İki seviye arasında 10 karakterlik boşluk bırakmış oluyoruz.

Sıkıştırılmış form girintisinde olan satır etiketleri-3

Satır & Sütun başına düşen rapor filtresi alanı

PivotTable’da filtreleme kullanarak bazı kısıtlamalar yapabilirsiniz. Örneğimizde 4 tane filtre kullandığımızı varsayalım.

Satır & Sütun başına düşen rapor filtresi alanı

Filtre aşağıdaki şekilde tasarlanacaktır.

Satır & Sütun başına düşen rapor filtresi alanı-2

Gördüğünüz gibi filtrelemeler alt alta konumlandı. İsterseniz filtre alanlarını istediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Örneğin 2 filtre sağda, 2 filtre solda yapmak için PivotTable Seçenekleri –  Düzen ve Biçim – Sütun başına düşen rapor filtresi alanı : 2 yapın

Satır & Sütun başına düşen rapor filtresi alanı-3

Tasarım aşağıdaki şekilde olacaktır.

Satır & Sütun başına düşen rapor filtresi alanı-4

Peki bu alanların anlamı nedir anlatmaya çalışayım.

İlk PivotTable oluşturduğumuzda  bu alan 0 gelecektir. Yani filtreler alt alta olur. Örneğimizden yola çıkarak bu alanı 2 yaparsak 4 filtre varsa 2 filtre sağda, 2 filtre solda tasarlanır.  Eğer 3 yaparsak  aşağıdaki gibi 3 filtre bir alanda kalan filtreler diğer alanda olacaktır.

Satır & Sütun başına düşen rapor filtresi alanı-5

Bu alandaki sayıları değiştirerek filtre alanını tasarlayabilirsiniz.

Rapor filtresi alanındaki alanları göster

( Display fields in report filter area )

Rapor filtresi alanındaki alanları göster

Yukarıdaki örnekte tasarımını yapıyorduk. Bu alandaki seçeneklerde ise hangi filtrenin nerede olacağına karar veriyoruz.

Filtreleme Sırası Şehir, Cinsiyet, Satış Temsilcisi ve Satış Tarihi şeklindedir

Aşağı, Sonra Yana

Aşağı, Sonra Yana alanı seçtiğimiz de altındaki alan Sütun başına düşen rapor filtresi alanı ( Report filter fialeds per column ) olarak değişecektir. Örneğin Sütun başına düşen rapor filtresi alanı 2 yaparsak sıralama Şehir, Cinsiyet alt alta sonra yana geçip kalan Satış Temsilcisi ve Satış Tarihi alanı gelecektir.

Aşağı sonra Yana

Aşağı sonra Yana-2

Yana, Sonra Aşağıya

Bu alanı seçtiğimizde alttaki alan Satır başına düşen rapor filtresi alanı olarak değişecektir. Önceki örnekten yola çıkarak aynı tasarımla Yana, Sonra Aşağıya seçersek tasarım aynı kalacaktır ancak sıralama değişecektir.

Yana Sonra Aşağıya

Bu sıralamada ilk filtre Şehir alanı sol üstte bir sonraki Cinsiyet alanı öncekinde aşağıda iken bu seçenekle Sağa gelecektir. Kalan Satış Temsilcisi sol alt satırda olacaktır.

Yana Sonra Aşağıya-2

Örnek görüldüğü gibi bu seçenekte sıralama değişikliği yapılmaktadır.

Hata değerleri için göster

( For error values show )

Hata Değerleri için Göster

PivotTable tablolarında hesaplama sonuçlarında hata mesajları çıkabilir. Hata mesajı görünmesi yerine PivotTable Seçenekleri – Düzen ve Biçim Sekmesindeki “Hata Değeri için Göster”  seçeneği ile hataların yönetmenizi sağlar.

“Hata Değeri için Göster” alanındaki kutucuğu işaretledikten sonra sağındaki yazdığınız alan PivotTable’da hata mesajı yerine gösterir. Örneğin örnekte 0 yazdığım için hatalar yerine 0 görünecektir. Eğer kutucuğu işaretleyip alanı boş bırakırsanız hata yerine boş hücre görülecektir.

Boş Hücreler için Göster

( For empty cells show )

Boş Hücreler için Göster

PivotTable tablosu oluşturduğumuzda eşleşmeyen hücreler boş gelecektir. Boş hücreli tablolar da biçimsiz görülebiliyor.  Hücrenin boş olması yerine istediğiniz karakteri yazabilirsiniz. Boş hücre yerine istediğiniz karakteri yazabilirsiniz. Örneğin 0 yazarak boş verileri daha düzgün gösterebiliriz.

Bunu aktif etmek için  PivotTable Seçenekleri – Düzen ve Biçim sekmesindeki “Boş hücreler için göster” kutucuğu işaretleyip istediğimiz karakteri yazabiliriz.

Sütun genişliklerini güncelleştirmede otomatik sığdır

( Autofit column widths on update )

Sütun genişliklerini güncelleştirmede otomatik sığdır

PivotTable’da yeni veri girildiğinde güncellemek gerekecek. Güncelleme yapıldığında da en geniş alana sığacak şekilde otomatik genişleyecektir. Eğer hücrelerin otomatik genişlemesini istemiyorsak bu alanın seçimini kaldırmalıyız.

Bazen PivotTable sonuçlarından çıkan verilerle Normal tablo tasarımı yapmak isterseniz bu alanı kaldırmanız iyi olacaktır. Böylece PivotTable verisinde bir değişiklik yaptığınızda tablonuz bozulmayacaktır.

Güncelleştirmede hücre biçimlendirmesini koru

( Preserve cell formatting on update )

Güncelleştirmede hücre biçimlendirmesini koru

Yukarıdaki mantığa benzer hazırladığınız PivotTable’da verilerini oluşturduktan sonra veri değişikliği yaptığınızda PivotTable hücrelerindeki tüm biçimlendirmeler silinecektir. Eğer PivotTable tablonuzu bir tablo gibi tasarlamak istediğinizde veri değişikliği ihtimaline karşı “Güncelleştirmelerde hücre biçimlendirmesini koru” alanını seçimini kaldırmanız gerekiyor.

Yorum yapın