DOKUMANISTAN

Excel Veri – Data Sekmesi Türkçe İngilizce

Excel Çeviri Serisinin bu bölümünde Veri sekmesinin İngilizce Karşılığı olan Data sekmesi anlatılacaktır.

İÇERİK

 1. Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce
 2. Excel Ekle  -Insert Sekmesi Türkçe İngilizce
 3. Excel Sayfa Düzeni – Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce
 4. Excel Formüller – Formulas Sekmesi Türkçe İngilizce
 5. Excel’de İngilizce Fonksiyon veya Formüllerin Türkçe İsimleri
 6. Excel Veri – Data Sekmesi Türkçe İngilizce
 7. Excel Gözden Geçir – Review Sekmesi Türkçe İngilizce
 8. Excel Görünüm – View Sekmesi Türkçe İngilizce
 9. Excel Tablo – Table Sekmesi Türkçe İngilizce
10.Excel Chart – Grafik Sekmesi Türkçe İngilizce
11. Excel Özet Tablo – Pivot Table Sekmesi Türkçe İngilizce
12. Excel SmartArt Sekmesi Türkçe İngilizce

Dış Veri Al – Get External Data

Dış Veri Al - Get External Data Get External Data - Dış Veri Al

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Access’ten From Access
Web’den From Web
Metinden From Text
Diğer Kaynaklardan From Other Sources
 SQL Server’dan From SQL Server
 Analysis Services’tan From Analysis Services
 OData Veri Akışı’ndan From OData Data Feed
 XML Verisi İçeri Aktarma İşleminden From XML Data Import
 Veri Bağlantı Sihirbazı’ndan From Data Connection Wizard
 Microsoft Query’ndan From Microsoft Query
Varolan Bağlantılar Existing Connections

Al ve Dönüştür – Get & Transform

Al ve Dönüştür – Get & Transform Get & Transform - Al ve Dönüştür

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Veri Sorgu New Query
 Dosyadan From File
 Veritabanından From Database
 Azure’den From Azure
 Diğer Kaynaklarından From Other Sources
 Sorguları Birleştir Combine Queries
 Veri Katoloğu Arama Data Catalog Search
 Veri Katoloğu Sorgularım My Data Catalog Queries
 Veri Kaynağı Ayarları Data Source Settings
 Sorgu Seçenekleri Query Options
Sorguları Göster Show Queries
Tablodan From File
Son Kaynaklar Recent Sources

Bağlantılar – Connections

Bağlantılar - Connections Connections - Bağlantılar

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Tümünü Yinele Refresh All
 Yinele Refresh
 Yineleme Durumu Refresh Status
 Yinelemeyi İptal Et Cancel Refresh
 Bağlantı Özellikleri ConnectionsProperties
Bağlantılar Connections
Özellikler Properties
Bağlantıları Düzenle Edit Links

Sırala ve Filtre Uygula – Sort & Filter

Sırala ve Filtre Uygula – Sort & Filter Sort & Filter - Sırala ve Filtre Uygula

TÜRKÇE İNGİLİZCE KISAYOL
A’dan Z’ye Sırala Sort A to Z
Z’den A’ya Sırala Sort Z to A
Sırala Sort
Filtre Filter Ctrl + Shift + L
Temizle Clear
Yeniden Uygula Reapply Ctrl + Alt + L
Gelişmiş Advanced

Veri Araçları – Data Tools

Veri Araçları – Data Tools Data Tools - Veri Araçları

TÜRKÇE İNGİLİZCE KISAYOL
Metni Sütunlara Dönüştür Text to Columns
Hızlı Doldurma Flash Fill Ctrl + E
Yinelenenleri Kaldır Remove Dublicates
Veri Doğrulama Data Validations
 Veri Doğrulama Data Validation
 Geçersiz Veriyi Daire İçinde Al Circle Invalid Data
 Doğrulama Dairelerini Temizle Clear Validation Circles
Birleştir Consolidate
İlişkiler Relationships
Veri Modelini Yönet Manage Data Model

Tahmin – Forecast

Tahmin - Forecast Forecast - Tahmin

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Durum Çözümlemesi What-If Anaysis
 Senaryo Manager  Scenario Manager
 Data Table  Veri Tablosu
 Hedef Ara  Goal Seek

Ana Hat – Outline

Ana Hat - Outline Outline - Ana Hat

TÜRKÇE İNGİLİZCE KISAYOL
Gruplandır Group Ctrl + Alt + Sağ
Grubu Çöz Ungroup Ctrl + Alt + Sol
Alt Toplam Subtotal
Ayrıntıyı Göster Show Detail
Ayrıntıyı Gizle Hide Detail

Yorum yapın