DOKUMANISTAN

Excel Tablo – Table Sekmesi Türkçe İngilizce

Excel Çeviri Serisinin bu bölümünde Tablo Nesnesi sekmesinin İngilizce Karşılığı olan Table sekmesi anlatılacaktır.

İÇERİK

1. Excel Giriş – Home Sekmesi Türkçe İngilizce
2. Excel Ekle  -Insert Sekmesi Türkçe İngilizce
3. Excel Sayfa Düzeni – Page Layout Sekmesi Türkçe İngilizce
4. Excel Formüller – Formulas Sekmesi Türkçe İngilizce
5. Excel’de İngilizce Fonksiyon veya Formüllerin Türkçe İsimleri
6. Excel Veri – Data Sekmesi Türkçe İngilizce
7. Excel Gözden Geçir – Review Sekmesi Türkçe İngilizce
8. Excel Görünüm – View Sekmesi Türkçe İngilizce
9. Excel Tablo – Table Sekmesi Türkçe İngilizce
10.Excel Chart – Grafik Sekmesi Türkçe İngilizce
11. Excel Özet Tablo – Pivot Table Sekmesi Türkçe İngilizce
12. Excel SmartArt Sekmesi Türkçe İngilizce

DESIGN – TASARIM SEKMESİ,,

Özellikler – Properties

Özellikler - Properties Properties Özellikler

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Tabloyu Yeniden Boyutlandır Resize Table

Araçlar – Tools

Araçlar - Tools Tools - Araçlar

TÜRKÇE İNGİLİZCE
PivotTable Kullanarak Özetle Summarize width PivotTable
Yinelenenleri Kaldır Remove Dublicates
Aralığa Dönüştür Convert to Range
Dilimleyici Ekle Insert Slicer

Dış Tablo Verileri – External Table Data

Dış Tablo Verileri – External Table Data External Table Data - Dış Tablo Verileri

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Dışarı Aktar Export
Yinele Refresh
Özellikler Properties
Tarayıcı Aç Open in Browser
Bağlantıyı Kaldır Unlink

Tablo Şeritleri Seçenekleri – Table Style Options

Tablo Şeritleri Seçenekleri – Table Style Options Table Style Options - Tablo Şeritleri Seçenekleri

TÜRKÇE İNGİLİZCE KISAYOL
Üst Bilgi Satırı Header Row
Toplam Satırı Total Row Ctrl + Shift + T
Şeritli Satırı Banded Rows
İlk Sütun First Column
Son Sütun Last Column
Şeritli Sütunlar Banded Columns
Filtre Düğmesi Filter Botton

Tablo Stilleri – Table Styles

Tablo Stilleri – Table StylesTable Styles - Tablo Stilleri

Yorum yapın